Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1000/1219, položky: 9991-10000/12189
Oblast: Fonetika
Kategorie: Ortoepie
Stav:
#3047
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výslovnost konkrétního slova (hláskového spojení, spojení slov atp.)
Konkrétní dotaz: Jak se má v češtině správně vyslovovat příjmení slovenského původu Nemček?
Klíčové slovo: Nemček
Odpověď: Obecně platí, že u jmen cizího původu se do češtiny adaptuje zvuková podoba z výchozího jazyka. Ve slovenštině se kombinace písmen -ne- u domácích slov čte jako [ňe], dané příjmení by se tedy vyslovovalo [ňemček]. Výslovnost vlastních jmen se však nejen v češtině ne vždy řídí obecnými výslovnostními pravidly, ale často hraje roli i rodinný úzus, je proto nutno zjistit výslovnost konkrétního příjmení nejlépe u jeho samotného nositele. Pokud to není možné, nelze s jistotou nikdy hovořit o „správnosti“ zvolené zvukové podoby a je nutno počítat s kolísáním, tj. že někteří uživatelé jazyka zvolí např. způsob výslovnosti podle grafiky [nemček].
Zvažované varianty:
[nemček] [ňemček]
Poslední užití: 19.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Klíč k výslovnosti cizích vlastních jmen. Podle původních jazykových pramenů a prací českých lingvistů. Strahl. 1999. (platí od 1999)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: s. 109

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3046
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zájmeno přivlastňovací
Konkrétní dotaz: Mám tady větu: Rychle jsem jí na hlavu nasadila čepec tak, aby jí nevykukoval ani jediný pramínek jejích světlých vlasů. Konzultovala jsem to s jednou češtinářkou a ta mi tvrdí, že tam má být jejich s krátkým i, a odkazovala se na Internetovou jazykovou příručku.
Klíčové slovo: její
Odpověď: V Internetové jazykové příručce se nic takového nepíše, zřejmě došlo k mylné interpretaci. V uvedené větě je použito zájmeno přivlastňovací k ona a je ve tvaru 2. p. (skloňováno podle vzoru „jarní“). Tvar zájmene je tedy správný.
Poslední užití: 7.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Kde popsáno: IJP: její.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Fonetika
Kategorie: Ortoepie
Stav:
#3045
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výslovnost konkrétního slova (hláskového spojení, spojení slov atp.)
Konkrétní dotaz: Jak se správně vyslovuje v češtině slovo segway?
Klíčové slovo: segway
Odpověď: Toto v češtině poměrně nové slovo uvádí zatím jen Internetová jazyková příručka. Náležitá výslovnost, která vychází z originální anglické zvukové podoby a která se v češtině již poměrně ustálila, je [segvej].
Zvažované varianty:
[segvej] [sedžvej]
Poslední užití: 22.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Fonetika
Kategorie: Ortoepie
Stav:
#3044
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výslovnost konkrétního slova (hláskového spojení, spojení slov atp.)
Konkrétní dotaz: Jaká je v češtině správná výslovnost slova dres v nepřímých pádech? Všímám si, že se často užívá podob typu [drezu], a to např. i v televizním zpravodajství, což mi velmi vadí.
Klíčové slovo: dres
Odpověď: Podle všech kodifikačních příruček, které výslovnost nepřímých pádů u tohoto slova uvádějí, je náležitá pouze neznělá výslovnost, tj. např. [dresu]. Je však pravda, že v úzu se znělé varianty v tomto případě vyskytují velmi často, v televizním zpravodajství však doporučujeme užívat kodifikované podoby, neboť jak je z dotazu patrné, některé posluchače znělé (nespisovné) podoby ruší.
Zvažované varianty:
[dresu] [drezu]
Poslední užití: 26.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Výslovnost spisovné češtiny: Výslovnost slov přejatých. Romportl. 1978. (platí od 1978)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3043
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zásady počešťování, zapojení do textu
Konkrétní dotaz: Máme psát zeaxantin, nebo zeaxanthin?
Klíčové slovo: zeaxantin
Odpověď: Záleží na typu textu. V úzce odborných textech se zachovává původní latinská podoba s h, v textu určeném širší veřejnosti je vhodné volit počeštěný zápis, v němž způsob psaní zpravidla odpovídá české spisovné výslovnosti, tzn. že skupina th se píše jako t. Pak píšeme zeaxantin.
Zvažované varianty:
zeaxantin zeaxanthin
Poslední užití: 3.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen, sekce 1.3 – Slova pravopisně počeštěná

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Fonetika
Kategorie: Ortoepie
Stav:
#3042
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výslovnost konkrétního slova (hláskového spojení, spojení slov atp.)
Konkrétní dotaz: Jaká je v češtině správná výslovnost slova itinerář?
Klíčové slovo: itinerář
Odpověď: Vzhledem k tomu, že jde o slovo latinského původu, je jeho náležitá výslovnost v češtině [itynerář].
Zvažované varianty:
[itynerář] [iťinerář]
Poslední užití: 29.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Výslovnost spisovné češtiny: Výslovnost slov přejatých. Romportl. 1978. (platí od 1978)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3041
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kraje
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení Olomoucký kraj u slova olomoucký velké písmeno?
Klíčové slovo: Olomoucký kraj
Odpověď: Ano. Je to oficiální název správní jednotky, a proto je namístě velké písmeno.
Poslední užití: 4.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 81
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 3.1 Názvy krajů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Fonetika
Kategorie: Ortoepie
Stav:
#3040
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výslovnost konkrétního slova (hláskového spojení, spojení slov atp.)
Konkrétní dotaz: Jak správně v češtině vyslovovat nepřímé pády mužského příjmení Bah, např. ve spojení „s panem Bahem“? Příjmení Bah patří americké rodině a čte se [bá].
Klíčové slovo: Bah
Odpověď: Doporučujeme v tomto případě hlásku [h], která se v angličtině nevyslovuje, nevkládat ani do nepřímých pádů a v mluveném jazyce užívat např. spojení s panem [báem]. (V grafice se písmeno „h“ však zachovává.)
Zvažované varianty:
[báhem] [báem]
Poslední užití: 12.7.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Výslovnost spisovné češtiny: Výslovnost slov přejatých. Romportl. 1978. (platí od 1978)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: s. 63

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Fonetika
Kategorie: Ortoepie
Stav:
#3039
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výslovnost konkrétního slova (hláskového spojení, spojení slov atp.)
Konkrétní dotaz: Jak správně v češtině vyslovit přechýlené příjmení Bahová? Příjmení Bah patří americké rodině a čte se [bá].
Klíčové slovo: Bahová
Odpověď: Doporučujeme v tomto případě hlásku [h], která se angličtině nevyslovuje, nevkládat ani do přechýlené podoby a v mluveném jazyce užívat [báová]. (V grafice se písmeno „h“ však zachovává.)
Zvažované varianty:
[báová] [báhová]
Poslední užití: 12.7.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Výslovnost spisovné češtiny: Výslovnost slov přejatých. Romportl. 1978. (platí od 1978)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: s. 63

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3038
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy obcí
Konkrétní dotaz: Bude ve větě „Na základě smluvního vztahu s hlavním městem Prahou...“ u slova hlavní velké písmeno?
Klíčové slovo: hlavní město Praha
Odpověď: Ve spojení hlavní město Praha se píše slovo hlavní s malým písmenem vždy, a to bez ohledu na to, zda jde o název území, nebo právnické osoby.
Poslední užití: 9.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – obce, města, městské části, sídliště, sekce 1 Názvy obcí, městysů a měst

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.