Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1000/1182, položky: 9991-10000/11819
Stav:
#2659
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, přídavné jméno: příjmení s formou přídavného jména tvrdého (vzor „mladý“)
Konkrétní dotaz: Jakou podobu by mělo v češtině mít přechýlené slovanské příjmení Morozova (utvořeného od mužské podoby Morozov)? Morozová, nebo Morozovová?
Klíčové slovo: Morozovová
Odpověď: Přechýlená podoba slovanského příjmení Morozova (utvořeného od mužské podoby Morozov) by v češtině měla mít podobu Morozovová.
Zvažované varianty:
Morozová Morozovová
Poslední užití: 12.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ Novák – Nováková), úvodní pasáž

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2658
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, přídavné jméno: příjmení s formou přídavného jména tvrdého (vzor „mladý“)
Konkrétní dotaz: Jak se přechýlí slovanské příjmení Poddubnaja? Jakou podobu bude mít toto příjmení v 1. pádě a jakou v pádech ostatních?
Klíčové slovo: Poddubnaja, Poddubná
Odpověď: Slovanské příjmení Poddubnaja lze matričně zapsat v této původní podobě, pak je nesklonné. V běžných textech však doporučujeme užívat podoby přechýlené podle české mluvnice, tj. Poddubná, bez Poddubné atd.
Poslední užití: 12.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu přídavného jména (typ Zelený – Zelená), bod 1.2

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2657
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Potřebuji napsat oslovení v 5. pádě paní, která sejmenuje Tregler. Nemá přechýlené příjmení. Dá se to nějak skloňovat?
Klíčové slovo: Tregler
Odpověď: U ženských nepřechýlených příjmení je možné příponu -ová připojit a poté jméno skloňovat běžným způsobem, obvykle se to však z respektu k přání nositelky jména nedělá. Druhou možností je ponechat příjmení nesklonné. Oslovení tedy bude buďto paní Tregler, nebo paní Treglerová.
Zvažované varianty:
paní Treglerová paní Tregler
Poslední užití: 27.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ Novák – Nováková)

Kde popsáno: IJP: Přechylování.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2656
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovesa: časování
Konkrétní dotaz: Je správně "přibudou dvě expozice"?
Klíčové slovo: přibýt
Odpověď: Lze napsat přibudou i přibydou. Druhá varianta může být ale vnímána jako hovorová, tedy stylově trochu nižší. V neutrálním spisovném textu proto doporučujeme tvar přibudou.
Zvažované varianty:
přibudou přibydou
Poslední užití: 8.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Předponová slovesa odvozená od být – bít

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2655
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jakou podobu by měl mít ekvivalent výrazů typu dvojice, trojice, čtveřice atd. pro hodnotu 1. Existují v češtině např. podoby jednice nebo jednotice?
Klíčové slovo: ekvivalent výrazů typu dvojice, trojice, čtveřice atd. pro hodnotu 1
Odpověď: Ekvivalent výrazů typu dvojice, trojice, čtveřice atd. pro hodnotu 1 se v češtině nepoužívá. Výraz jednice může znamenat číslo 1, jedničku, navíc je zastaralý, výraz jednotice slovníky neuvádějí.
Zvažované varianty:
jednotice jednice
Poslední užití: 5.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo jednice

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2653
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přídavné jméno přivlastňovací
Konkrétní dotaz: Když mám Boylův-Mariottův zákon, což je spojení příjmení dvou mužů, kteří ten zákon vymysleli, mám skloňovat obě ta příjmení, nebo se to první nechává nesklonné jako Boyle-Mariottův zákon?
Klíčové slovo: Boylův-Mariottův
Odpověď: Pokud napíšete Boyle-Mariottův zákon, signaizujete tím, že se jedná o jednoho člověka se dvěma jmény. Jestliže jsou autory zákona dva lidé, skloňují se obě příjmení, v tomto případě je tedy správně Boylův-Mariottův zákon, Boylova-Mariottova zákona, Boylovu-Mariottovu zákonu atd. podle vzoru „otcův“.
Zvažované varianty:
Boylův-Mariottův Boyle-Mariottův
Poslední užití: 27.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména individuálně přivlastňovací

Kde popsáno: IJP: Přídavná jména individuálně přivlastňovací.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2652
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak skloňovat ženské jméno Anastasja?
Klíčové slovo: Anastasja
Odpověď: Jména zakončená na -ja se skloňují podle vzoru „žena“ s tím rozdílem, že tam, kde by podle vzoru měla být koncovka -y, bude vzhledem k měkkému souhláskovému písmenu -j- koncovka -i: 2. p. Anastasji. Vlivem měkké souhlásky se ve 3. a 6. p. se objevují i koncovky vzoru „růže“: 3. a 6. p. Anastasje i Anastasji.
Poslední užití: 8.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - sekce 2c Jména, ve kterých koncovému -a předchází ve výslovnosti měkká souhláska

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2651
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Děti mají ve slabikáři: Dobrý den, pane les. Zdraví tím ty stromy apod. Nemělo by být lese? V 5. pádě?
Klíčové slovo: les
Odpověď: Ano, v oslovení používáme 5. pád, správný tvar je tedy lese.
Poslední užití: 27.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Kde popsáno: IJP: Skloňování mužských jmen – 5. p. j. č..

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2650
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje vlastní jméno Baňa? Je to název dolu.
Klíčové slovo: Baňa
Odpověď: Jména, ve kterých předchází koncovému ‑a ve výslovnosti měkká souhláska se řadí k podtypu „Troja“, který má ve 2., 3. a 6. p. tvary podle vzoru „růže“ a v 1., 4., 5. a 7. p. podle vzoru „žena“. Primárně bychom tedy volili tvary podle těchto vzorů. Ale především u jmen cizího původu se v současnosti prosazuje vzor „žena“ i ve 2., 3. a 6. p. a ani tyto tvary nelze považovat za chybné. V psané podobě je nutné psát v koncovce i.
Poslední užití: 27.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]; Skloňování ženských jmen zakončených na -ca, -ča, -ša, -ža, -ja, -ňa

Kde popsáno: IJP: Skloňování ženských jmen zakončených na -ca, -ča, -ša, -ža, -ja, -ňa.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2649
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovesa: vid
Konkrétní dotaz: Je správně mluvnicky tvar budeme se soustředit? Sám bych to sloveso hodnotil jako dokonavé.
Klíčové slovo: soustředit se
Odpověď: Sloveso soustředit (se) je ve slovnících hodnoceno jako dokonavé, ale došlo u něho k posunu vlivem ostatních sloves se stejnou předponou (např. soupeřit, souhlasit, soutěžit, soustružit), která jsou nedokonavá, proto jej v současnosti hodnotíme jako sloveso obouvidové a za korektní považujeme jak soustředíme se, tak budeme se soustředit.
Poslední užití: 27.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Kde popsáno: IJP: soustředit.
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.