Vyhledávání v tabulkách detailní anotace

Hledaný text:


Nápověda

Popis stránky

Tato stránka umožňuje procházet položky oken detailní anotace.

Typy položek v detailní anotaci

- okno detailní anotace.
- tabulka detailní anotace.
T - položka s textovou hodnotou (max. 255 znaků).
S - položka s dlouhou textovou hodnotou (sloh).
N - položka s číselnou hodnotou.
- položka s výčtem.
     - sloupcový výčet s volbou 1 hodnoty.
     - sloupcový výčet s volbou N hodnot.
     - řádkový výčet s volbou 1 hodnoty.
     - řádkový výčet s volbou N hodnot.
- volba výčtu.
- nedefinovavý typ položky.

Tlačítka nad stromem položek

- zobrazení nebo skrytí tlačítek u jednotlivých položek.
- zobrazení celého stromu položek tabulek detailní anotace (tj. otevření všech jeho větví).
- zavření všech otevřených větví stromu.

Tlačítka u položek

- zobrazení potomků dané položky.
- skrytí potomků dané položky.
- vyhledání odpovědí využívajících danou položku detailní anotace nové okno .
- vypsání umístění položky ve stromu a jejích detailních informací.

Položky tabulek detailní anotace

 
 • Anotace textu 1943x
  • Základ anotace textu 1943x
  • Informace o textu 1314x
  • Detaily 621x
   • N Počet částí 50x
   • N Počet anotovaných částí 621x
  • Část textu 654x
  • Pragmatické aspekty 390x
   • T Komunikační funkce 11x
   • Zdvořilostní aspekt 196x
    • Tykání/vykání 14x
    • Pozdravy 28x
    • Oslovení funkcí 23x
    • Oslovení neznámých lidí 7x
    • Oslovení více adresátů 21x
    • Oslovení společným jménem manželů nebo rodiny 3x
    • Oslovení 1. nebo 5. p. 5x
    • Oslovení titulem 46x
    • Oslovení policejní nebo vojenskou hodností 1x
    • Oslovení při konkurenci různých titulů, hodností, funkcí 34x
    • Oslovení – jiné případy 53x
   • T Zdvořilostní aspekt 7x
   • Druh titulu 128x
   • Užívání titulů 88x
    • Umístění titulu/titulů a jejich pořadí 14x
    • Uvádění titulu/titulů v určité situaci 20x
    • Uvádění a konkurence titulů, hodností a funkcí 54x
   • Genderová korektnost 92x
   • T Jiné 5x
  • Úprava písemností – 1. krok 1943x
   • Úprava a formátování textu 230x
    • Úprava částí textu 49x
    • Formátování textu 173x
    • Sjednocení grafické úpravy textu 8x
   • Dopisy a e-maily 185x
   • Tabulky, grafy, obrázky 6x
    • Tabulka 5x
    • Obrázek, graf 0x
    • Odkazy na tabulky, obrázky, grafy 1x
   • Citace 65x
    • Bibliografické údaje 33x
    • Odkazy na bibliografické údaje v textu 24x
    • Úprava citovaného textu 6x
    • Uvádění webových adres 2x
   • Abecední řazení 22x
   • Úprava písemností – 2. krok – Úprava částí textu 49x
    • Úprava částí textu na straně 21x
    • Označování částí textu 26x
   • Úprava písemností – 2. krok – Formátování textu 173x
    • Strana 6x
     • Formát a okraje strany 2x
     • Písmo 2x
     • Zarovnání textu 2x
     • Číslování stran – Způsob číslování 0x
     • Číslování stran – Umístění číslování 0x
    • Řádek 79x
     • Řádkování 0x
     • Nevhodné výrazy na konci řádku 58x
     • Interpunkční znaménka na konci řádku 16x
     • Dělení webových adres na konci řádku 1x
     • Dělení slov 4x
    • Vyznačování v textu 61x
    • T Jiné vyznačování v textu 49x
   • Úprava písemností – 2. krok – Poštovní adresy 36x
   • Úprava písemností – 2. krok – Odvolací údaje 17x
    • Typ odvolacích údajů 8x
     • Sloupcové 1x
     • Řádkové 0x
     • Se zjednodušenou úpravou 7x
    • Úprava odvolacích údajů 9x
     • Umístění 0x
     • Obsah 0x
     • Formální úprava 9x
   • Úprava písemností – 2. krok – Podpis 20x
   • Úprava písemností – 2. krok – Tabulka 5x
    • Úprava a formátování 0x
     • Používání grafických efektů 0x
     • Používání linek a barev 0x
     • Záhlaví tabulky 0x
     • Sloupce 0x
     • Řádky 0x
     • Vyznačování v tabulkách 0x
     • Měřicí jednotka 0x
     • Součet 0x
     • Vyjádření úplnosti údajů 0x
    • Text v buňkách 0x
     • Zarovnání 0x
     • Vzdálenost od linky 0x
     • Dělení slov 0x
    • Poznámky 1x
     • Obecná poznámka 1x
     • Zvláštní poznámky k jednotlivým údajům 0x
   • Úprava písemností – 2. krok – Obrázek, graf 0x
    • Úprava a formátování 0x
     • Používání grafických efektů 0x
     • Používání linek a barev 0x
     • Poznámky 0x
   • Úprava písemností – 2. krok – Bibliografické údaje 33x
    • Citovaný dokument 1x
     • Publikace 0x
     • Kapitola v publikaci 0x
     • Článek v časopise 1x
     • Internetové zdroje 0x
     • Další odborné zdroje 0x
    • T Jiný citovaný dokument 0x
    • Složky bibliografických údajů 14x
     • Autor 7x
     • Autorský kolektiv 0x
     • Editor 0x
     • Název 2x
     • Místo vydání 0x
     • Nakladatelství 0x
     • Ročník časopisu 0x
     • Číslo časopisu 0x
     • Umístění kapitoly, článku (na stranách) 3x
     • ISBN 0x
     • Počet stran 2x
    • T Jiné složky bibliografických údajů 6x
 • Anotace souvětí 870x
  • Základ anotace souvětí 870x
  • Detaily 839x
   • N Počet dílčích částí 776x
   • Typ souvětného celku 831x
   • N Počet hlavních vět 813x
   • N Počet vedlejších vět 795x
   • Typ textu souvětí 1x
    • Žánr 0x
    • (Funkční) styl 0x
    • Slohový útvar 0x
    • Komunikační funkce 0x
    • Oslovení 0x
    • Přímá řeč 1x
    • Přímá řeč v přímé řeči 0x
    • Uvozovací věta výčtu 0x
    • Bod výčtu – Větný 0x
    • Bod výčtu – Nevětný 0x
    • Bod výčtu – Smíšený 0x
    • Datum 0x
    • Rozloučení v dopise 0x
    • Číselný údaj – Prostý počet 0x
    • Číselný údaj – Časový údaj 0x
    • Číselný údaj – Částka 0x
    • Číselný údaj – Poměr 0x
    • Číselný údaj – Měřítko 0x
    • Číselný údaj – Označení měny 0x
    • Číselný údaj – Skóre 0x
    • Vzorec 0x
    • Odkazy – Citace 0x
    • Odkazy – Poznámka pod čarou 0x
    • Obsah 0x
    • Přepis výslovnosti 0x
  • Věta ze souvětí 2195x
  • Větné vztahy – 1. krok 1318x
   • N Identifikátor vazby 1317x
   • T Řídící (na kterou větu je vázáno) 1317x
   • T Řízený (která věta je vázána) 1309x
   • T Vsuvka 10x
   • Typ vazby 1308x
   • T Spojovací výraz(y) 920x
   • Větné vztahy – 2. krok – Koordinace 522x
   • Větné vztahy – 2. krok – Subordinace 785x
    • Druh vedlejší věty dle spojovacího výrazu 766x
    • Druh vedlejší věty dle syntaktické platnosti 758x
     • Podmětná 59x
     • Přísudková 16x
     • Předmětná 226x
     • Přívlastková 226x
     • Doplňková 6x
     • Příslovečná – Místní 8x
     • Příslovečná – Časová 62x
     • Příslovečná – Způsobová 39x
     • Příslovečná – Příčinná-účelová 31x
     • Příslovečná – Podmínková 52x
     • Příslovečná – Přípustková 17x
     • Příslovečná – Zřetelová 1x
     • Příslovečná – Důsledková 1x
     • Příslovečná – Způsobová srovnávací 14x
    • T Vlastní druh určení vedlejší věty dle syntaktické platnosti 12x
    • T Nepravá vedlejší věta 8x
  • Pragmatické aspekty 0x
   • T Pragmatický aspekt 0x
 • Anotace věty 2261x
  • Základ anotace věty 2261x
  • Detaily 993x
  • Výpovědní rovina 1111x
   • T Komunikační funkce 1x
   • Podle postoje mluvčího 965x
   • T Slohový postup 0x
   • Apoziopeze 0x
    • Motivovaná 0x
    • Nemotivovaná 0x
   • T Čím je apoziopeze motivována 0x
   • T Jakou elipsu obsahuje? 1x
   • T Pokud je výsledkem kontextové elipsy, v jakém smyslu? 0x
   • T Pokud je výsledkem kontextové elipsy, jaká je struktura bez elipsy? 1x
   • T Slovosled a slovosledné modifikace 137x
   • T Tématická část 0x
   • T Rematická část 0x
   • T Nedostatek ve větné stavbě – anakolut