Počty záznamů v databázi k dnešnímu dni

V počtech jsou zahrnuty i záznamy, které nejsou veřejně dostupné např. proto, že obsahují osobní údaje.

Nahrávek
36 414

Dopisů a e-mailů
17 766
Odpovědí
13 334

Uplatnění odpovědí
21 167
Dotazů
1 188

Kategorií dotazů
348
Klíčových slov
7 526

Oblastí dotazů
25

Klíčová slova dotazůKlíčová slova dotazů s nejvíce odpověďmi

  jazyková příručka
  vyhotovení písemné odpovědi
  shoda s několikanásobným podmětem


Nejnovější klíčová slova dotazů

  Geoprohlížeč
  přístavek konkretizující
  přednáška
  vagon, vagón
Kategorie dotazůKategorie dotazů s nejvíce odpověďmi

Oblast: Slovotvorba
  Jak vypadá slovo X utvořené od slova Y?
Oblast: Tvarosloví
  Skloňování – vlastní jména
Oblast: Stylistika
  Stylizace a hodnocení formulace
Oblast: Ostatní
  Příručky
Oblast: Syntax
  Shoda přísudku s podmětem


Kategorie dotazů s nejvíce dotazy

Oblast: Syntax
  Shoda přísudku s podmětem
Oblast: Slovotvorba
  Jak vypadá slovo X utvořené od slova Y?
Oblast: Syntax
  Vztahy ve větě – větné členy
Oblast: Tvarosloví
  Skloňování – vlastní jména
Oblast: Pravopis – psaní velkých písmen
  Jména organizací

DotazyDotazy s nejvíce odpověďmi

Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Zápis slova
  Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Složená přídavná jména
  Dohromady, nebo se spojovníkem?
Oblast: Stylistika
Kategorie: Stylizace a hodnocení formulace
  Hodnocení formulace
Oblast: Fonetika
Kategorie: Ortoepie
  Výslovnost konkrétního slova (hláskového spojení, spojení slov atp.)
Oblast: Tvarosloví
Kategorie: Skloňování – vlastní jména
  Osobní jména: mužský rod


Nejnovější dotazy

Oblast: Ostatní
Kategorie: Nejazykové dotazy
  Typografie
Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení se vztažnými zájmeny (věta vložená do řídící věty)
  Píše se v daném spojení čárka?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda přísudku s podmětem
  Několikanásobný podmět a několikanásobný přívlastek (česká a německá strana)
Oblast: Úprava písemností
Kategorie: Abecední seznam
  Prvky řazení
Oblast: Syntax
Kategorie: Vztahy ve větě – obecně
  Nominativ jmenovací

Anotované odpovědiNejčastěji užívané odpovědi

Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Souřadné spojení složek několikanásobných větných členů – dvojité spojovací výrazy (čárka mezi složkami)
Dotaz: Píše se v daném spojení čárka?
Klíčové slovo: jak – tak
Konkrétní dotaz: Píše se čárka před výrazem „tak“ v následující větě? „Účastníci jednání se shodli na tom, že se oblasti automotive i nadále daří jak na severní Moravě(,) tak celostátně.“
  Jsou-li složky několikanásobného větného členy spojeny dvojitými spojovacími výrazy, píše se před spojovacím výrazem u druhé složky čárka (viz „konkrétní případ“).
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Souvýskyt interpunkce
Dotaz: Pořadí různých interpunkčních znamének
Klíčové slovo: přímá řeč
Zvažované varianty:
," ",
Konkrétní dotaz: Když je přímá řeč následována uvozovací větou, píše se čárka před koncovou uvozovkou, nebo za ní?
  Když je přímá řeč následována uvozovací větou, interpunkční znaménko se píše před koncovou uvozovku přímé řeči.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Tečka
Dotaz: Tečka za graficky samostatným celkem
Klíčové slovo: tečka
Konkrétní dotaz: Je potřeba napsat tečku za výpovědí, která je graficky oddělena od svého okolí?
  Pokud je výpověď svou grafickou úpravou dostatečně odlišena od svého okolí (např. stojí na samostatném řádku), tečku na konci nepíšeme. Jde-li však např. o nápis větné povahy, tečka za ním být může.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Pomlčka
Dotaz: Vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy
Klíčové slovo: pomlčka
Konkrétní dotaz: Jak se pravopisně signalizuje vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy?
  Chceme-li vyjádřit vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy, spojujeme tyto výrazy pomlčkou psanou natěsno, bez mezer.
Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Souřadné spojení složek několikanásobných větných členů – slučovací poměr
Dotaz: Píše se v daném spojení čárka?
Klíčové slovo: stejně jako
Konkrétní dotaz: Píše se čárka před výrazem „stejně jako“ v následující větě? „S kartou [anonymizováno] můžete navštívit vybraná golfová odpaliště a seznámit se s úplnými základy golfu, stejně jako s pravidly odpalu.“
  Jestliže je konstrukce se "stejně jako" užita coby výrazový prostředek slučovacího poměru, píšeme před ní čárku (viz „konkrétní případ“).


Nejnovější odpovědi

Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Dotaz: Kde je možné získat/najít příručku daného typu?
Klíčové slovo: Geoprohlížeč
Konkrétní dotaz: Je aplikace Geoprohlížeč veřejně přístupná?
  Ano, do aplikace, kterou spravuje Zeměměřičský úřad, je možné přistupovat přes veřejnou webovou stránku https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/.
Oblast: Ostatní
Kategorie: Stížnosti
Dotaz: Stížnost na špatnou úroveň češtiny v médiích
Klíčové slovo: rozhlas
Konkrétní dotaz: Zdá se mi, že někteří rozhlasoví moderátoři mluví příliš rychle.
  Ano, z hlediska komunikace má tempo řeči velmi důležitou úlohu a přiměřená rychlost mluveného projevu má zásadní roli pro jeho srozumitelnost.
Oblast: Ostatní
Kategorie: Činnost jazykové poradny
Dotaz: Jaké dotazy lze klást jazykové poradně?
Klíčové slovo: slohový rozbor
Konkrétní dotaz: Posoudí jazyková poradna stylistiku kratšího textu? Potřebuji nějakého znalce.
  Bohužel, jazyková poradna se posuzování textů z hlediska stylu nevěnuje. Není nám ani známo, že by se některý ze soudních znalců zaměřoval právě na tuto problematiku. Doporučujeme vám obrátit se např. na jazykového redaktora.
Oblast: Ostatní
Kategorie: Jazykové dotazy nespadající do kompetence jazykové poradny
Dotaz: Školní výuka
Klíčové slovo: slohová práce
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo postupovat při zadávání slohových prací, aby byly instrukce pro studenty jednoznačné?
  Jazykové poradna není didaktické pracoviště, proto se nemůže k dané problematice vyjádřit. Doporučujeme vám obrátit se například na Asociaci češtinářů.
Oblast: Ostatní
Kategorie: Automatické jazykové nástroje
Dotaz: Doporučujete užívání dané jazykové aplikace?
Klíčové slovo: skloňování
Konkrétní dotaz: Je generátor oslovení na webové stránce sklonuj.cz důvěryhodný?
  Bohužel za důvěryhodnost uvedeného zdroje nemůžeme ručit. Není nám známo, kdo je jeho autorem, a už pouhá zběžná sonda do generování tvarů pátého pádu dokládá značnou chybovost tohoto nástroje.