Počty záznamů v databázi k dnešnímu dni

V počtech jsou zahrnuty i záznamy, které nejsou veřejně dostupné např. proto, že obsahují osobní údaje.

Nahrávek
29 744

Dopisů a e-mailů
17 760
Odpovědí
10 824

Uplatnění odpovědí
18 603
Dotazů
1 161

Kategorií dotazů
337
Klíčových slov
6 098

Oblastí dotazů
25

Klíčová slova dotazůKlíčová slova dotazů s nejvíce odpověďmi

  jazyková příručka
  vyhotovení písemné odpovědi
  shoda s několikanásobným podmětem


Nejnovější klíčová slova dotazů

  poplatek
  diskutovat
  akvamanile
  se zaměřením
  vousy; fousy
Kategorie dotazůKategorie dotazů s nejvíce odpověďmi

Oblast: Tvarosloví
  Skloňování – vlastní jména
Oblast: Slovotvorba
  Jak vypadá slovo X utvořené od slova Y?
Oblast: Stylistika
  Stylizace a hodnocení formulace
Oblast: Ostatní
  Příručky
Oblast: Syntax
  Shoda přísudku s podmětem


Kategorie dotazů s nejvíce dotazy

Oblast: Syntax
  Shoda přísudku s podmětem
Oblast: Slovotvorba
  Jak vypadá slovo X utvořené od slova Y?
Oblast: Syntax
  Vztahy ve větě - větné členy
Oblast: Tvarosloví
  Skloňování – vlastní jména
Oblast: Pravopis – psaní velkých písmen
  Jména organizací

DotazyDotazy s nejvíce odpověďmi

Oblast: Stylistika
Kategorie: Stylizace a hodnocení formulace
  Hodnocení formulace
Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Zápis slova
  Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Složená přídavná jména
  Dohromady, nebo se spojovníkem?
Oblast: Tvarosloví
Kategorie: Skloňování – vlastní jména
  Osobní jména: mužský rod
Oblast: Fonetika
Kategorie: Ortoepie
  Výslovnost konkrétního slova (hláskového spojení, spojení slov atp.)


Nejnovější dotazy

Oblast: Pravopis – psaní velkých písmen
Kategorie: Psaní velkých písmen na vizitkách
  Psaní velkých písmen na vizitkách
Oblast: Ostatní
Kategorie: Jazykové dotazy nespadající do kompetence jazykové poradny
  Školní výuka
Oblast: Syntax
Kategorie: Vztahy ve větě - větné členy
  Větněčlenský rozbor
Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Spojovací výrazy v souvýskytu s příslovečnými výrazy
  Píše se dané spojení s čárkou?
Oblast: Tvarosloví
Kategorie: Určování slovních druhů a kategorií
  Rod

Anotované odpovědiNejčastěji užívané odpovědi

Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Souvýskyt interpunkce
Dotaz: Pořadí různých interpunkčních znamének
Klíčové slovo: přímá řeč
Zvažované varianty:
," ",
Konkrétní dotaz: Když je přímá řeč následována uvozovací větou, píše se čárka před koncovou uvozovkou, nebo za ní?
  Když je přímá řeč následována uvozovací větou, interpunkční znaménko se píše před koncovou uvozovku přímé řeči.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Tečka
Dotaz: Tečka za graficky samostatným celkem
Klíčové slovo: tečka
Konkrétní dotaz: Je potřeba napsat tečku za výpovědí, která je graficky oddělena od svého okolí?
  Pokud je výpověď svou grafickou úpravou dostatečně odlišena od svého okolí (např. stojí na samostatném řádku), tečku na konci nepíšeme. Jde-li však např. o nápis větné povahy, tečka za ním být může.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Pomlčka
Dotaz: Vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy
Klíčové slovo: pomlčka
Konkrétní dotaz: Jak se pravopisně signalizuje vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy?
  Chceme-li vyjádřit vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy, spojujeme tyto výrazy pomlčkou psanou natěsno, bez mezer.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Tečka
Dotaz: Tečka za nadpisem
Klíčové slovo: nadpis
Konkrétní dotaz: Píše se za nadpisem tečka?
  Ne, nadpisy se tečkou neuzavírají.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Tečka
Dotaz: Tečka ukončující větu
Klíčové slovo: tečka
  Na konci oznamovací věty se píše tečka.


Nejnovější odpovědi

Oblast: Ostatní
Kategorie: Nejazykové dotazy
Dotaz: Ediční zásady
Klíčové slovo: autor
Konkrétní dotaz: Má být u medailonu uvedený i jeho autor?
  V tomto případě nejde o čistě jazykový dotaz, na nějž bychom mohli najít odpověď v dostupných příručkách. Záleží na edičních zásadách, které jsou zavedeny v daném časopise, či na pořadateli konkrétní akce, např. výstavy, zda uvede autora soupisu životopisných dat pojednávané osobnosti.
Oblast: Ostatní
Kategorie: Nejazykové dotazy
Dotaz: Ediční zásady
Klíčové slovo: odkaz
Konkrétní dotaz: Připravili jsme výstavu na počest významné osobnosti českého sportu. Postačí, když k doprovodnému medailonu uvedeme jako východisko pro biografická data „internetové zdroje“?
  V tomto případě nejde o čistě jazykový dotaz, na nějž bychom mohli najít odpověď v dostupných příručkách. Obecně lze říct, že pokud necitujete konkrétního autora a pouze odkazujete na veřejně dostupná životopisná data, neměl by být odkaz k internetovým zdrojům (např. Wikipedii) prohřeškem proti obecným zvyklostem.
Oblast: Ostatní
Kategorie: Činnost jazykové poradny
Dotaz: Telefonické jazykové poradenství
Klíčové slovo: poplatek
Konkrétní dotaz: Je telefonická konzultace jazykového problému zpoplatněna?
  Telefonická jazyková poradna jako taková zpoplatněna není, hradíte pouze poplatek svému telefonnímu operátorovi dle smluvní sazby.
Oblast: Ostatní
Kategorie: Činnost jazykové poradny
Dotaz: Obecné informace o jazykové poradně
Klíčové slovo: e-mail
Konkrétní dotaz: Stále platí, že na dotazy zaslané e-mailem neodpovídáte?
  Písemné zpracování odpovědi na jazykový dotaz je placená služba. Máte-li o ni zájem, prosím, požádejte o ni e-mailem (poradna@ujc.cas.cz) a do předmětu napište „žádost o vypracování odpovědi na jazykový dotaz“. Další informace naleznete na adrese http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html.
Oblast: Pravopis – hlásky a písmena
Kategorie: Pravopisná podoba
Dotaz: Zápis přejatého slova
Klíčové slovo: akvamanile
Zvažované varianty:
akvamanile akvamanila aquamanile aquamanila
Konkrétní dotaz: Potřebuji ověřit, jak se správně píše slovo akvamanile.
  Bohužel nemáme k dispozici žádný zdroj, který by toto slovo zachycoval. Vycházíme proto z nepříliš početných dokladů na internetu a v ČNK. V českých textech jsou doloženy podoby akvamanile, aquamanile; akvamanila, aquamanila; akvamanilie, aquamanilie; akvamanilia. Pokud jde o první část, doporučujeme analogicky k výrazům jako akvadukt, akvamarín, akvarel preferovat zápis akva- (nikoli aqua-). Na základě frekvence doporučujeme volit podobu uvedenou ve Wikipedii, v níž je pro tuto konvičku na vodu zoomorfních tvarů užito jako základní označení akvamanile. Podoba akvamanila (zmíněná jako variantní) se objevuje zřídka, stejně jako ostatní zmíněné podoby. Tvar akvamanilia se užívá pro množné číslo (viz bakalářská práce Keramická aquamanilia v českých zemích a článek Plzeňská akvamanilia).