Popis projektu LSSDD

LSSDD je lingvisticky strukturovaná softwarová databáze dotazů, která vznikla ve spolupráci Ústavu pro jazyk český (ÚJČ) Akademie věd České republiky a Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Databáze slouží ke strukturovanému ukládání dotazů z jazykové poradny ÚJČ a využívají ji zaměstnanci jazykové poradny i široká veřejnost. Pro přístup k databázi slouží tato moderní webová aplikace.
Aplikace pracovníkům ÚJČ umožňuje strukturovaně anotovat odpovědi na dotazy, které jsou poradně pokládány typicky prostřednictvím telefonního hovoru. Dotazy lze dělit do oblastí (např. pravopis, stylistika) a kategorií (např. psaní velkých písmen v názvech). Odpovědi je možné vyhledávat mimo jiné i dle klíčových slov. Nejvýznamnější součástí databáze je rozsáhlá detailní analýza řešených jazykových problému, která umožňuje odpověď flexibilně anotovat na různých úrovních popisu. Může jít o anotaci celého dotazu či odpovědi nebo jen jejich částí (souvětí, věty, slova, hlásky, písmena apod.).
Hlavním přínosem databáze je evidence nových a problematických jazykových jevů, jejich analýza, identifikace a spárování jejich různých variant. U jevů je také možné identifikovat jejich vznik a průběh (zájem o daný jazykový jev v čase). Tato aplikace je nástrojem k trvalému doplňování a rozšiřování databáze, která proto slouží jako jakási kolektivní historická paměť jednak tvorby české normativní mluvnice a pravopisných pravidel, jednak jako co možná nejspolehlivější vědecky zpracovaný záznam o vývoji českého národního jazyka z perspektivy samotných uživatelů jazyka.
Financování: Web vznikl jako součást řešení projektu Ministerstva kultury číslo DG16P02B009: Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi.
Řešitelé projektu: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky & Západočeská univerzita v Plzni.

Licence k použitým fotografiím a ikonám

Fotografie byly použity z webů Pexels.com a Pxhere.com a ikony z kolekcí Font Awesome Free a Themify Icons.