Vyhledávání kategorií dotazů

Oblast:
Název kategorie:
Pokročilé vyhledávání kategorií dotazů
Název kategorie konkrétně:
Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "časté chyby%čark%" pro nalezení všech kategorií, jejichž název začíná na "časté chyby" a zbytek názvu obsahuje text "čark".
ID kategorie:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
Možnosti řazení kategorií dotazů
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použité řazení Řadit: Vzestupně. Dle: Název kategorie dotazů.

položek: 5, 10, 20, 30, 50,
strana:
strana: 5/17, položky: 81-100/325
Informace o kategorii dotazu
Kategorie: Modifikace výpovědi – dodatkově připojený větný člen
Dotazů: 1
Odpovědí: 8
Vytvořena: 14.4.2019
#226
Kategorie: Modifikace výpovědi – elipsa přísudku
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 14.4.2019
#230
Kategorie: Modifikace výpovědi – konstrukce s "a to"
Dotazů: 1
Odpovědí: 15
Vytvořena: 14.4.2019
#227
Kategorie: Modifikace výpovědi – oslovení
Dotazů: 2
Odpovědí: 7
Vytvořena: 14.4.2019
#228
Kategorie: Modifikace výpovědi – oslovení (typ Ahoj(,) Vítku)
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 13.7.2019
#266
Kategorie: Modifikace výpovědi – oslovení (typ Dobrý den, paní Opatrná)
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 13.7.2019
#267
Kategorie: Modifikace výpovědi – poetická a jinak esteticky zabarvená vyjádření
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 14.4.2019
#231
Kategorie: Modifikace výpovědi – syntakticky strukturující výrazy na začátku věty při mezivětném navazování, parcelaci apod.
Dotazů: 1
Odpovědí: 5
Vytvořena: 14.4.2019
#229
Kategorie: Modifikace výpovědi – vsuvka bez možnosti posoudit, zda má povahu větného členu věty, do níž je vsunuta
Dotazů: 1
Odpovědí: 3
Vytvořena: 16.7.2019
#268
Kategorie: Modifikace výpovědi – vsuvka mající povahu podmětu nebo podmět uvozující
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 14.4.2019
#235
Kategorie: Modifikace výpovědi – vsuvka mající povahu předmětu nebo předmět uvozující
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 25.7.2019
#284
Kategorie: Modifikace výpovědi – vsuvka mající povahu příslovečného určení nebo příslovečné určení uvozující
Dotazů: 1
Odpovědí: 5
Vytvořena: 14.4.2019
#233
Kategorie: Modifikace výpovědi – vsuvka mající povahu přívlastku nebo přívlastek uvozující
Dotazů: 1
Odpovědí: 4
Vytvořena: 14.4.2019
#234
Kategorie: Modifikace výpovědi – vsuvka; příležitostná, nemající povahu větného členu nebo neuvozující větný člen
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 14.4.2019
#232
Kategorie: Modifikace výpovědi – vsuvka; ustálená, nemající povahu větného členu nebo neuvozující větný člen
Dotazů: 2
Odpovědí: 12
Vytvořena: 14.4.2019
#225
Kategorie: Modifikace výpovědi – vytýkací konstrukce
Dotazů: 1
Odpovědí: 2
Vytvořena: 1.5.2020
#332
Kategorie: Morfematický rozbor
Dotazů: 1
Odpovědí: 12
Vytvořena: 29.3.2019
#91
Kategorie: Náležitá podoba nářečního výrazu
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 29.3.2019
#9
Kategorie: Nářečí obecně
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 29.3.2019
#10
Oblast: Syntax
Kategorie: Nedostatky ve větné skladbě
Dotazů: 5
Odpovědí: 18
Vytvořena: 29.3.2019
#191

* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.