Vyhledávání kategorií dotazů

Oblast:
Název kategorie:
Pokročilé vyhledávání kategorií dotazů
Název kategorie konkrétně:
Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "časté chyby%čark%" pro nalezení všech kategorií, jejichž název začíná na "časté chyby" a zbytek názvu obsahuje text "čark".
ID kategorie:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
Možnosti řazení kategorií dotazů
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použité řazení Řadit: Vzestupně. Dle: Název kategorie dotazů.

položek: 5, 10, 20, 30, 50,
strana:
strana: 4/17, položky: 61-80/325
Informace o kategorii dotazu
Kategorie: Jména staveb a jejich části
Dotazů: 9
Odpovědí: 111
Vytvořena: 29.3.2019
#152
Kategorie: Jména termínů
Dotazů: 1
Odpovědí: 3
Vytvořena: 29.3.2019
#166
Kategorie: Jména výrobků, produktů, rostlin, zvířat
Dotazů: 5
Odpovědí: 137
Vytvořena: 29.3.2019
#154
Kategorie: Jména vyznamenání a čestných titulů (stavba roku)
Dotazů: 5
Odpovědí: 11
Vytvořena: 29.3.2019
#155
Kategorie: Jména významných dějinných událostí, období, dnů, akcí
Dotazů: 8
Odpovědí: 83
Vytvořena: 29.3.2019
#156
Kategorie: Jména živých bytostí
Dotazů: 15
Odpovědí: 242
Vytvořena: 29.3.2019
#146
Oblast: Onomastika
Kategorie: Kalendář
Dotazů: 4
Odpovědí: 8
Vytvořena: 29.3.2019
#97
Kategorie: Kolísání mezi slovními druhy
Dotazů: 1
Odpovědí: 1
Vytvořena: 26.7.2019
#285
Kategorie: Kombinovaný zápis
Dotazů: 7
Odpovědí: 152
Vytvořena: 29.3.2019
#3
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Komunikační funkce
Dotazů: 2
Odpovědí: 8
Vytvořena: 29.3.2019
#101
Kategorie: Konkurence číselného a slovního zápisu
Dotazů: 4
Odpovědí: 35
Vytvořena: 29.3.2019
#4
Oblast: Syntax
Kategorie: Konkurence osobních zájmen zvratných a nezvratných
Dotazů: 2
Odpovědí: 3
Vytvořena: 23.2.2022
#358
Oblast: Syntax
Kategorie: Konkurence přivlastňovacích a zvratných zájmen
Dotazů: 4
Odpovědí: 52
Vytvořena: 29.3.2019
#183
Kategorie: Konstrukce s výrazy, které pozbyly větné platnosti (hlavně že; ještě že; ne že apod.)
Dotazů: 1
Odpovědí: 29
Vytvořena: 29.3.2019
#73
Kategorie: Krátké tvary přídavných jmen
Dotazů: 2
Odpovědí: 4
Vytvořena: 29.3.2019
#142
Kategorie: Která část daného slova je morfém X? Který morfém (X) je uvedená část daného slova?
Dotazů: 19
Odpovědí: 95
Vytvořena: 29.3.2019
#89
Kategorie: Která ze slovotvorných konkurent (X vs. Y vs. Z atd.) je (významově, formálně, stylisticky, kontextově aj.) správná?
Dotazů: 11
Odpovědí: 357
Vytvořena: 29.3.2019
#172
Kategorie: Lomítko
Dotazů: 5
Odpovědí: 26
Vytvořena: 29.3.2019
#120
Oblast: Onomastika
Kategorie: Matriční problematika, standardizace vlastních jmen
Dotazů: 3
Odpovědí: 111
Vytvořena: 29.3.2019
#96
Kategorie: Mezera
Dotazů: 4
Odpovědí: 4
Vytvořena: 29.3.2019
#124

* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.