Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 610/611, položky: 12181-12200/12216
Dotaz: Píše se v daném spojení čárka?
Klíčové slovo: a to
Odpověď: Hlavní věty spojené souřadně v poměru slučovacím čárkou neoddělujeme, jsou-li spojeny souřadicími spojkami. Jestliže jsou spojeny beze spojek, oddělují se čárkou.
Poslední užití: 1.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky v souvětí, sekce 1 – Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 119
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 112

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se v daném spojení čárka?
Klíčové slovo: a
Odpověď: Hlavní věty spojené souřadně v poměru slučovacím čárkou neoddělujeme, jsou-li spojeny souřadicími spojkami. Jestliže jsou spojeny beze spojek, oddělují se čárkou.
Poslední užití: 28.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky v souvětí, sekce 1 – Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 119
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 112

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiná slova – pozice uvnitř
Klíčové slovo: obměna; psaní ě
Odpověď: Ve slovech, která z hlediska současné češtiny považujeme za značková (neodvozená), a ve slovech od nich utvořených píšeme -mě-. Uvedený výraz je odvozen od značkového slova měna (dnes pouze v předponových výrazech změna, výměna ap.), proto jej zapisujeme jako obměna.
Poslední užití: 10.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 17
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Písmeno ě, sekce 3 – Písmeno ě po písmenu m

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Tvary zájmena já
Klíčové slovo: zájmeno já; mě; 4. pád
Odpověď: Zájmeno ‚já“ má ve čtvrtém pádu správně tvary „mě“ či knižnější „mne“.
Zvažované varianty:
mně
Poslední užití: 7.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – zájmena, Tvary zájmena já

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Tvary zájmena já
Klíčové slovo: zájmeno já; mně; 3. pád
Odpověď: Zájmeno „já“ má ve třetím pádu správně tvar „mně“ (případně příklonné „mi“).
Zvažované varianty:
mně
Poslední užití: 25.7.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – zájmena, Tvary zájmena já

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se v daném spojení čárka?
Klíčové slovo: a
Odpověď: Hlavní věty spojené souřadně v poměru slučovacím čárkou neoddělujeme, jsou-li spojeny souřadicími spojkami. Jestliže jsou spojeny beze spojek, oddělují se čárkou.
Poslední užití: 4.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky v souvětí, sekce 1 – Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 119
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 112

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Uvnitř slova
Klíčové slovo: sepětí; psaní ě
Odpověď: Po písmenech p a f se v českých obecných jménech píše vždy pouze ě, nikdy je. Správně je tedy zápis sepětí.
Poslední užití: 31.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 17
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Písmeno ě, sekce 2 – Písmeno ě po písmenech b, p, v, f

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#318
Užití:
2 1 0
Dotaz: Jiná problematika a nejasné případy
Konkrétní dotaz: Kolik „n“ se píše ve slově hastrmaní, které se objevilo ve spojení hastrmaní princeznička?
Klíčové slovo: hastrmaní; dvě n
Odpověď: Slovo „hastrmaní“ je utvořeno tzv. konverzí, uplatňuje se zde jen přípona -í, podobně jako u přídavných jmen odvozených od názvů zvířat. Je proto náležité psát pouze jedno „n“.
Zvažované varianty:
hastrmaní hastrmanní
Poslední užití: 3.2.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 20
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní n – nn, sekce 2 – Psaní jednoho n

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#317
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní n vs. nn uprostřed složeniny
Konkrétní dotaz: Mám tu spojení kamennocihlový dům. Kolik n bych měla psát v přídavném jménu kamennocihlový?
Klíčové slovo: kamennocihlový
Odpověď: I když se stane přídavné jméno kamenný součástí složeniny, obě n zůstávají zachována. Dochází zde pouze k záměně koncovky -ý za konektém -o-. Nad rámec dotazu dodáváme, že složené přídavné jméno v tomto případě zapisujeme dohromady bez spojovníku. Správná podoba je tedy kamennocihlový dům.
Poslední užití: 13.9.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov; Psaní n – nn

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Podstatná jména na -ice, -ík, -ina
Konkrétní dotaz: Kolik „n“ se píše ve slově vina, které se objevilo ve spojení vlastní vinou?
Klíčové slovo: vina; dvě n
Odpověď: V tomto spojení se objevuje podstatné jméno vina v 7. pádě. Kořen tohoto slova končí na „n“, dvojhláska „ou“ má v tomto tvaru funkci pádové koncovky. Pro psaní dvou „n“ není důvod.
Zvažované varianty:
vinnou vinou
Poslední užití: 7.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní n – nn, sekce 2 – Psaní jednoho n

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se v daném spojení čárka?
Konkrétní dotaz: Píše se čárka ve větě „Chceme si užít(,) a v tom by nám překáželo založit rodinu“?
Klíčové slovo: a
Odpověď: Hlavní věty spojené souřadně v poměru odporovacím oddělujeme čárkou (viz „konkrétní případ“).
Poslední užití: 22.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky v souvětí, sekce 1 – Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 120
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 113

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#313
Užití:
2 1 0
Dotaz: Mužský rod v množném čísle a jiné rody
Klíčové slovo: povinni; dvě n
Odpověď: Toto slovo je utvořeno příponou -ni, která se přidává ke slovu vina, zakončenému v kořeni na „n“. Obě „n“ zůstávají. Náležité psaní je tedy s „nn“: povinni.
Zvažované varianty:
povinni povini
Poslední užití: 21.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 20
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní n – nn, sekce 1 – Psaní dvou n

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Podstatná jména na -ost
Klíčové slovo: danost; dvě n
Odpověď: Podstatné jméno danost je utvořeno od přídavného jména daný (a to od dán), které se píše s jedním -n-. V souladu s obecným pravidlem tvoření slov se do podstatného jména žádné další -n- nepřidává, je proto náležité psát danost.
Poslední užití: 17.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov; Psaní n – nn; sekce 1 – Psaní dvou n

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#309
Užití:
2 1 0
Dotaz: Jiná jména (všechny 3 stupně)
Klíčové slovo: hlubinně; dvě n
Odpověď: Příslovce hlubinně je utvořeno od přídavného jména hlubinný, které se píše s dvěma „n“. Ta v souladu s obecným pravidlem zůstávají i v příslovci.
Zvažované varianty:
hlubinně hlubině
Poslední užití: 16.2.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 20
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní n – nn, sekce 1 – Psaní dvou n

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiná jména (všechny 3 stupně)
Klíčové slovo: výkonný; dvě n
Odpověď: Přídavné jméno výkonný je odvozeno příponou -ný, která se přidává ke slovu výkon, zakončenému v kořeni na „n“. Obě „n“ zůstávají. Náležité psaní je tedy s „nn“.
Zvažované varianty:
výkonný výkoný
Poslední užití: 25.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 20
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní n – nn, sekce 1 – Psaní dvou n

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména na -ěný odvozená od podstatných jmen
Konkrétní dotaz: Jaktože se přídavné jméno hliněný píše pouze s jedním -n-, ale přídavné jméno prkenný se dvěma -nn-?
Klíčové slovo: hliněný; prkenný
Odpověď: Jména na -ěný odvozená od podstatných jmen se vždy píší pouze s jedním -n- (např. hliněný, bavlněný, skleněný, lněný atp.). Přídavné jméno prkenný však do této skupiny nepatří. Bylo totiž odvozeno od podstatného jména prkno příponou -ný, pouze kvůli výslovnosti bylo mezi -k- a -n- vloženo -e-, které může zdánlivě připomínat typ přídavných jmen zakončených na -ěný. Podobný problém může nastat např. u přídavných jmen okenní (okno + ní), soukenný (sukno + ný) apod.
Poslední užití: 8.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov; Psaní n – nn

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména odvozená od příčestí trpných
Klíčové slovo: trojklaný; dvě n
Odpověď: Výraz trojklaný je náležité psát pouze s jedním „n“, neboť jde o odvozeninu od příčestí klán slovesa klát.
Zvažované varianty:
trojklaný trojklanný
Poslední užití: 31.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 20
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní n – nn, sekce 2 – Psaní jednoho n

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména odvozená od názvů zvířat
Klíčové slovo: škorpioní; dvě n
Odpověď: U přídavných jmen odvozených příponou -í od jmen pojmenovávajících zvířata, jejichž kořen končí na -n, píšeme pouze jedno n. Správně je tedy škorpioní.
Zvažované varianty:
škorpioní škorpionní
Poslední užití: 17.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 20
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní n – nn, sekce 2 – Psaní jednoho n

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Původní příslovce
Klíčové slovo: seshora; předpona z; předpona s
Odpověď: Toto slovo je náležité psát se s- na začátku i se -s- před hláskou -h-. Kromě toho je možná ještě varianta shora.
Zvažované varianty:
seshora ze shora
Poslední užití: 20.9.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 30
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní předpon s(e)-, z(e)-, sekce 4 – Psaní předpon s(e)-, z(e)- v příslovcích

ID související odpovědi: #7821
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovesa a slova od nich odvozená: více možných nabídnutých významů
Klíčové slovo: svlažit; zvlažit; předpona s; předpona z
Odpověď: Lze psát jak svlažit, tak zvlažit. Volba předpony význam jen nepatrně odstiňuje. Běžnější je přitom podoba svlažit.
Zvažované varianty:
svlažit zvlažit
Poslední užití: 26.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 29
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní předpon s(e)-, z(e)-, sekce 2.3 – Slova s předponou s(e)- i z(e)-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.