Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #986 [Shoda přísudku s několikanásobným podmětem – obecně].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-2/2
Stav:
#5215
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem – obecně
Konkrétní dotaz: Chtěl bych se poradit o shodě přísudku s podmětem. Kolegyně mi tvrdí, že když mám v podmětu dvě podstatná jména různých rodů, řídí se i/y v přísudku podle jména, které přísudku stojí blíž. Mně to připadá jako nesmysl, tak jsem si to chtěl ověřit.
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Nejspíš jste si s kolegyní úplně neporozuměli. To, co říkáte, možné je, ale pouze v případě, že přísudek stojí před několikanásobným podmětem. Mám-li například větu „Na oběd šli Karolínka a Jan“, můžete se buď řídit pravidlem o přednosti mužského životného rodu a napsat měkké i, nebo můžete shodu řídit podle jména nejblíže přísudku, tedy „Na oběd šla Karolínka a Jan“, „Na oběd šel Jan a Karolínka“, případně u množného čísla „Na oběd šly dívky a chlapci“. Pokud však stojí podmět před přísudkem, platí pouze pravidlo o přednosti rodů: je-li alespoň jeden ze členů několikanásobného podmětu rodu mužského životného, je třeba napsat měkké i.
Poslední užití: 24.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1724
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem – obecně
Konkrétní dotaz: Jaká jsou základní pravidla shody přísudku s několikanásobným podmětem?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Pokud je alespoň jeden ze členů několikanásobného podmětu rodu mužského životného, píšeme ve shodě přísudku s podmětem měkké i (např. ve větě „Muži a ženy šli nakoupit“). Pokud není žádný člen rodu mužského životného, píšeme ve shodě tvrdé y. Pouze v případě, že jsou oba členy v množném čísle a jsou rodu středního (např. „kola a auta jela“), píšeme koncovku -a. Pokud jsou rodu středního, ale jsou v jednotném čísle, píšeme v přísudku tvrdé y (např. „kolo a auto jely“).
Poslední užití: 15.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?