Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #980 [Obecný dotaz].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#3184
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecný dotaz
Konkrétní dotaz: Jak se skloňují názvy zakončené na -c, -ca, -co, -cu, kde se písmeno c vyslovuje jako k? Je možné napsat do Tesca i Teska? Armagnacu i Armagnaku?
Klíčové slovo: Tesco; Armagnac
Odpověď: Vlastní jména zakončená na -c, -ca, -co, -cu, kde se písmeno c vyslovuje jako k, lze v psané podobě skloňovat tak, že se c mění v nepřímých pádech na k: Teska, Armagnaku apod. Je však možné ponechat písmeno c ve všech pádech nezměněné (Tesca, Armagnacu), což se v současnosti prosazuje jako častější způsob, protože je ze všech pádových tvarů rozpoznatelná základní podoba jména.
Zvažované varianty:
Tesca Teska Armagnacu Armagnaku
Poslední užití: 8.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování názvů institucí a firem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1660
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecný dotaz
Konkrétní dotaz: Jaké jsou typy nepravidelně skloňovaných jmen, u kterých se může při užití udělat chyba?
Odpověď: Výjimky a nepravidelné skloňování se nejčastěji vyskytují u vlastních jmen a u jmen cizího původu: zeměpisných a osobních, zejména tam, kde se neshoduje psaná podoba s vyslovovanou, nebo u jmen, jejichž zakončení neodpovídá základním vzorům (např. Korea: 2. p. Koreje i Korey)
Poslední užití: 24.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1657
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecný dotaz
Konkrétní dotaz: Mají osobní jména mužská zakončená na -ch v 5. p. j. č. koncovku -u?
Klíčové slovo: Štech
Odpověď: Osobní jména mužská zakončená na -ch mají v 5. p. j. č. koncovku -u.
Poslední užití: 24.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?