Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #97 [Vhodnost/správnost víceslovného pojmenování].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#3407
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vhodnost/správnost víceslovného pojmenování
Klíčové slovo: family day
Odpověď: Místo anglického výrazu „family day“ doporučujeme používat český ekvivalent „rodinný den“, který se v textech běžně vyskytuje.
Poslední užití: 26.9.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3406
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vhodnost/správnost víceslovného pojmenování
Klíčové slovo: loyalty program
Odpověď: Místo anglického výrazu „loyalty program“ doporučujeme používat český ekvivalent „věrnostní program“, který se v textech běžně vyskytuje.
Poslední užití: 26.9.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1713
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vhodnost/správnost víceslovného pojmenování
Konkrétní dotaz: Je správně výraz „obloukové svařování“ (místo „svařování elektrickým obloukem“)?
Klíčové slovo: obloukové svařování
Odpověď: Z jazykového hlediska je výraz „obloukové svařování“ v pořádku, jako odborný termín jej uvádí Technický slovník naučný.
Poslední užití: 25.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Technický slovník naučný. 2001–2005.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1488
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vhodnost/správnost víceslovného pojmenování
Klíčové slovo: asijská národnost
Odpověď: Vzhledem k tomu, že Asii obývá mnoho různých národů, nedoporučujeme výraz „asijská národnost“ ve spojeních typu „muž asijské národnosti“ používat. Ani výraz Asiat neoznačuje příslušníka asijského národa, ale obyvatele Asie.
Poslední užití: 14.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#958
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vhodnost/správnost víceslovného pojmenování
Klíčové slovo: literární zdroje
Odpověď: Ve významu „citovaná literatura“ není toto spojení vhodné.
Poslední užití: 19.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?