Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #968 [Dějinné události – ostatní].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-12/12
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Pokud použijeme namísto spojení v/Vítězný únor je samotný výraz únor, píše se s velkým písmenem?
Klíčové slovo: ú/Únor
Odpověď: SSČ i SSJČ uvádějí podobu Únor. Jde o tradiční zápis. Vzhledem k tomu, že uvedený název označuje událost dnes nehodnocenou jako vítěznou, je přijatelná i podoba s malým písmenem.
Poslední užití: 24.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo únor
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo únor

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova vítězný ve spojení v/Vítězný únor?
Klíčové slovo: v/Vítězný únor
Odpověď: SSČ i SSJČ u tohoto spojení uvádějí podobu Vítězný únor. Jde o tradiční zápis a v praxi, jak dokládají výskyty v ČNK, převažuje. Vzhledem k tomu, že uvedený název označuje událost dnes nehodnocenou jako vítěznou, je přijatelná i podoba s malým písmenem.
Poslední užití: 24.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo únor
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo únor

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u přídavného jména ve spojení norimberský proces?
Klíčové slovo: norimberský proces
Odpověď: Dané spojení považujeme za obecné pojmenování, oficiální název je Proces s hlavními válečnými zločinci, a proto doporučujeme podobu norimberský proces.
Poslední užití: 4.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo norimberský
Jazykový zdroj: Akademický slovník cizích slov. 1995.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo norimberský

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova velký ve spojení velká hospodářská krize? Nikde jsem způsob psaní nenašla.
Klíčové slovo: velká hospodářská krize
Odpověď: Máte pravdu, že toto spojení slovníky neobsahují. Patří však mezi pojmenování událostí, která se považují za obecná, a proto je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 18.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.1.5 Jiné dějinné či významné události

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Ve spojení velká hospodářská krize bych se přikláněla k psaní malého písmene u slova velký.
Klíčové slovo: velká hospodářská krize
Odpověď: Souhlasíme s podobou velká hospodářská krize, neboť se toto spojení chápe jako obecné označení.
Poslední užití: 25.11.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.1.5 Jiné dějinné či významné události

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova noc ve spojení n/Noc dlouhých nožů?
Klíčové slovo: n/Noc dlouhých nožů
Odpověď: Dané spojení slovníky ani PČP nezachycují. Jako příklad ho lze nalézt v IJP, v níž je uveden jako základní zápis s malým písmenem. Připouští se však, a to na základě úzu, i písmeno velké.
Poslední užití: 9.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo noc
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u výrazu pražský ve spojení pražská defenestrace?
Klíčové slovo: pražská defenestrace
Odpověď: Tento typ pojmenování událostí se neřadí mezi vlastní jména, a proto je namístě malé písmeno.
Poslední užití: 17.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u výrazu třetí ve spojení třetí pražská defenestrace?
Klíčové slovo: třetí pražská defenestrace
Odpověď: Tento typ pojmenování událostí se neřadí mezi vlastní jména, a proto je namístě malé písmeno.
Poslední užití: 13.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Je důvod psát ve spojení baatanský pochod smrti u slova baatanský velké písmeno? V úzu se často vyskytuje.
Klíčové slovo: baatanský pochod smrti
Odpověď: Jde o obecné pojmenování, a proto je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 8.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo pochod

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Psala se někdy v minulosti „velká krize v Americe“ s velkým počátečním písmenem ve slově „velká“?
Klíčové slovo: velká krize
Odpověď: Ve spojeních „velká krize v Americe“, „Světová hospodářská krize“ se psalo a stále píše malé počáteční písmeno.
Poslední užití: 10.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Jaké počáteční písmeno se píše ve spojení „masakr v Ardenách“?
Klíčové slovo: masakr v Ardenách
Odpověď: Ve spojení "masakr v Ardenách" se píše malé počáteční písmeno.
Poslední užití: 10.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Odpověď: -- odpověď je prázdná --
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?