Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #96 [Vhodnost/správnost frazému].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#5233
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vhodnost/správnost frazému
Konkrétní dotaz: Je vhodné užívat spojení „zpětná vazba“ jako ekvivalent anglického feedback?
Klíčové slovo: zpětná vazba
Odpověď: Ano, toto užití spojení „zpětná vazba“ považujeme za náležité.
Poslední užití: 2.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4011
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vhodnost/správnost frazému
Konkrétní dotaz: Mám tady větu: „Tajemník v odpověď povolal [nesrozumitelné].“ Nelíbí se mi „v odpověď“. Je dané spojení použito správně?
Klíčové slovo: v odpověď
Odpověď: Jestliže je tím myšleno, že tajemník odpověděl tím, že někoho povolal, pak je tato formulace v pořádku, spojení „v odpověď“ je adekvátní.
Poslední užití: 12.7.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3606
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vhodnost/správnost frazému
Klíčové slovo: na jedné/druhé straně vs. na jednu/druhou stranu
Odpověď: Lze použít podoby „na jedné/druhé straně“ i „na jednu/druhou stranu“, obě varianty považujeme za rovnocenné.
Zvažované varianty:
na jedné/druhé straně na jednu/druhou stranu
Poslední užití: 30.8.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1807
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vhodnost/správnost frazému
Klíčové slovo: jeden každý
Odpověď: Užívání výrazu jeden každý je v pořádku, píšeme jej zvlášť jako dvě slova.
Poslední užití: 22.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1710
Užití:
2 1 0
Dotaz: Vhodnost/správnost frazému
Konkrétní dotaz: Je správně spojení „srdcová záležitost“ (místo „srdeční záležitost“)?
Klíčové slovo: srdcová záležitost
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny uvádějí pouze spojení „srdeční záležitost“, tato podoba se také v úzu objevuje výrazně častěji než „srdcová záležitost“, doporučujeme proto používat spojení „srdeční záležitost“.
Poslední užití: 25.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?