Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #934 [Píše se dané spojení s čárkou?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Klíčové slovo: proto
Odpověď: Mluvčí či pisatel někdy svou myšlenku rozdělí do více větných celků, dodatečně zpřesní apod. Na začátku věty se tak mohou ocitnout výrazy mající různé funkce, nejčastěji významově propojují obsah větného celku, ve kterém stojí příslušný výraz, s předchozími větnými celky, tj. mají funkci mezivětného odkazování či navazování. Interpunkční řešení pak závisí na stavbě daného celku, vůli mluvčího, ale také na zvukových faktorech – pauzy apod.
Poslední užití: 19.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Skladba češtiny. Grepl – Karlík. 1998. (platí od 1998)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Výklady o spojení textovém, str. 358 až 359
Jazykový zdroj: Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Hrbáček. 1994.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Formální vztahy výpovědí v textu a prostředky jejich vyjádření, str. 55, zejména pojem konexe

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Klíčové slovo: na druhou stranu
Odpověď: Mluvčí či pisatel někdy svou myšlenku rozdělí do více větných celků, dodatečně zpřesní apod. Na začátku věty se tak mohou ocitnout výrazy mající různé funkce, nejčastěji významově propojují obsah větného celku, ve kterém stojí příslušný výraz, s předchozími větnými celky, tj. mají funkci mezivětného odkazování či navazování. Interpunkční řešení pak závisí na stavbě daného celku, vůli mluvčího, ale také na zvukových faktorech – pauzy apod.
Poslední užití: 6.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Skladba češtiny. Grepl – Karlík. 1998. (platí od 1998)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Výklady o spojení textovém, str. 358 až 359
Jazykový zdroj: Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Hrbáček. 1994.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Formální vztahy výpovědí v textu a prostředky jejich vyjádření, str. 55, zejména pojem konexe

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Klíčové slovo: jenomže
Odpověď: Mluvčí či pisatel někdy svou myšlenku rozdělí do více větných celků, dodatečně zpřesní apod. Na začátku věty se tak mohou ocitnout výrazy mající různé funkce, nejčastěji významově propojují obsah větného celku, ve kterém stojí příslušný výraz, s předchozími větnými celky, tj. mají funkci mezivětného odkazování či navazování. Interpunkční řešení pak závisí na stavbě daného celku, vůli mluvčího, ale také na zvukových faktorech – pauzy apod.
Poslední užití: 7.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Skladba češtiny. Grepl – Karlík. 1998. (platí od 1998)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Výklady o spojení textovém, str. 358 až 359
Jazykový zdroj: Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Hrbáček. 1994.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Formální vztahy výpovědí v textu a prostředky jejich vyjádření, str. 55, zejména pojem konexe

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Klíčové slovo: nicméně
Odpověď: Mluvčí či pisatel někdy svou myšlenku rozdělí do více větných celků, dodatečně zpřesní apod. Na začátku věty se tak mohou ocitnout výrazy mající různé funkce, nejčastěji významově propojují obsah větného celku, ve kterém stojí příslušný výraz, s předchozími větnými celky, tj. mají funkci mezivětného odkazování či navazování. Interpunkční řešení pak závisí na stavbě daného celku, vůli mluvčího, ale také na zvukových faktorech – pauzy apod.
Poslední užití: 8.6.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Skladba češtiny. Grepl – Karlík. 1998. (platí od 1998)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Výklady o spojení textovém, str. 358 až 359
Jazykový zdroj: Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Hrbáček. 1994.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Formální vztahy výpovědí v textu a prostředky jejich vyjádření, str. 55, zejména pojem konexe

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?