Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #915 [Předmět].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#4311
Užití:
1 1 0
Dotaz: Předmět
Konkrétní dotaz: Píše se za předmětem dopisu tečka?
Klíčové slovo: předmět; věc
Odpověď: Předmět dopisu začíná sice velkým písmenem, ale tečkou se neukončuje.
Poslední užití: 3.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.6 Předmět (s. 48)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4309
Užití:
1 4 0
Dotaz: Předmět
Konkrétní dotaz: Uvádí se do předmětu dopisu „Věc: téma dopisu“?
Klíčové slovo: předmět; věc
Odpověď: Popisek „předmět“ nebo „věc“ se před heslovité vyjádření obsahu dopisu nepíše.
Poslední užití: 7.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.6 Předmět (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Grafická úprava dopisu – sekce 1 Obchodní a úřední dopisy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1987
Užití:
1 1 0
Dotaz: Předmět
Konkrétní dotaz: Je položka předmět v administrativním dopise závazná? Jde mi především o to, jak hodnotit práce studentů, kteří tuto položku vynechají.
Klíčové slovo: předmět
Odpověď: ČSN 01 6910 sice nic o závaznosti této položky (stejně jako položek ostatních) nepíše, jde však o důležitý rys administrativního dopisu, který není obvyklé vynechávat. Doporučovali bychom proto na tuto skutečnost upozorňovat i studenty.
Poslední užití: 14.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.6 Předmět (s. 48)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#450
Užití:
1 1 0
Dotaz: Předmět
Konkrétní dotaz: Setkala jsem se v jedné učebnici s názorem, že když je v dopise vyplněna položka předmět, nemusí se uvádět oslovení. Je to pravda?
Klíčové slovo: předmět; oslovení
Odpověď: S tímto názorem nesouhlasíme. V dopise by měly být uváděny obě položky, tedy jak předmět, tak oslovení.
Poslední užití: 14.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.6 Předmět (s. 48); 15.7 Oslovení (s. 48)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?