Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #908 [Píše se dané spojení s čárkou?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položka: 1/1
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Konkrétní dotaz: Jaký je prosím rozdíl mezi přívlastkem těsným a volným? A jak se to promítá do interpunkčního řešení?
Klíčové slovo: volný přívlastek, těsný přívlastek
Odpověď: Přívlastek volný je tzv. významově nerestriktivní, to znamená, že tento přívlastek nezužuje významový rozsah řídícího podstatného jména. V psaném textu se odděluje čárkou, případně čárkami z obou stran, je-li vložen, např.: „Tato kniha, napsaná na konci 60. let, patří k nevýznamnějším autorovým počinům. Lidové noviny jsou nejstarší český deník, založený roku 1893“. Těsný přívlastek (tzv. významově restriktivní) přináší podstatnou informaci, která je v dané situaci a kontextu nezbytná pro jednoznačné porozumění větě, nelze ji vynechat, např.: „Práce odvedená našimi zaměstnanci se setkala s uznáním a oceněním (= tj. nikoli jakákoli/kterákoli práce, ale pouze ta, kterou odvedli naši zaměstnanci). Uchazeči uvedení na seznamu předloží občanský průkaz (= tj. pouze ti uchazeči, kteří jsou uvedení na seznamu, nikoli všichni)“. Odlišení přívlastku volného od těsného je někdy věcně důležité, proto je v některých větách teoreticky možná obojí interpunkce, ale významové vyznění je různé, např.: „Potraviny, koupené v obchodním domě, jsem uložil do ledničky (= všechny potraviny jsem nakoupil v obchodním domě a uložil do ledničky) × Potraviny koupené v obchodním domě jsem uložil do ledničky (= ty potraviny, které jsem koupil v obchodním domě, jsem uložil do ledničky)“. Záleží tedy na kontextu a zamýšleném obsahu sdělení.
Poslední užití: 21.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Heslo Psaní čárky ve větě jednoduché, sekce 4 – Přívlastek volný a těsný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?