Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #9 [Datum zapsané číselně].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/22
Stav:
#12911
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Jak správně zapsat datum, pokud chceme zapsat jen měsíc a rok číslicemi? Lze použít lomítko (např. 05/2022)?
Klíčové slovo: datum; lomítko
Odpověď: Jak zapsat číslicemi měsíc a rok žádná norma ani kodifikace neuvádí (věnují se jen zápisu celého data, tj. včetně dne). Zápis pomocí lomítka není příliš obvyklý, pokud však bude z dokumentu srozumitelné, co tímto zápisem chcete vyjádřit, je přípustný. Pokud by byla ohrožena srozumitelnost, doporučili bychom vám raději datum vyjádřit číselně-slovně, tj. měsíc vypsat slovy a rok číslicí (např. květen 2022).
Poslední užití: 3.10.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12825
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Ve výroční zprávě se objevují data zapsaná jednomístně i dvoumístně. Měl by být zápis dat sjednocen? A jak je to s psaním mezer po tečkách?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: V rámci jednoho textu by měl být zápis dat určitě sjednocen. Vzhledem k tomu, že se jedná o výroční zprávu, je přípustné zvolit jak jednomístný, tak dvoumístný zápis dat. Pokud zvolíte jednomístný zápis dat, např. 5. 6. 2019, 10. 12. 2019, budou se po tečkách psát vždy mezery bez ohledu na počet číslic v kalendářním dni či měsíci. Pokud zvolíte dvoumístný zápis, např. 05.06.2019, který je přípustný jako varianta v obchodní a úřední korespondenci, mezery se po tečkách psát nebudou.
Poslední užití: 16.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10834
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Píší se ve dvoumístném zápisu data mezery (např. 25. 01. 2021)?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: Základní způsob zápisu dat je 5. 6. 2019, 10. 12. 2019, tedy s mezerami po tečkách bez ohledu na počet číslic v kalendářním dni či měsíci. Pokud ovšem datum zapíšeme dvoumístně, jako je tomu v uvedeném případě, bude zápis bez mezer (25.01.2021). Dvoumístný zápis data je přípustný jako varianta v obchodní a úřední korespondenci. Ačkoliv bychom se přikláněli spíše k užívání základního, tedy jednomístného zápisu s mezerami, nelze volbu dvoumístného zápisu zcela jistě označit za chybnou. Preference zápisu může záležet také na tom, jaké jsou zvyklosti při psaní právních textů.
Poslední užití: 4.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10719
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Zapisuje se datum jednomístně, nebo dvoumístně? A je vhodné psát v datu po tečkách mezery?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: Základní způsob zápisu dat je 5. 6. 2019, 10. 12. 2019, tedy s mezerami po tečkách bez ohledu na počet číslic v kalendářním dni či měsíci. Dvoumístný zápis data, v němž se mezery po tečkách nepíšou (např. 05.06.2019), je přípustný jako varianta v obchodní a úřední korespondenci. Ačkoliv bychom se přikláněli spíše k užívání základního, tedy jednomístného zápisu s mezerami, nelze volbu dvoumístného zápisu zcela jistě označit za chybnou. Preference zápisu může záležet také na tom, jaké jsou zvyklosti při psaní právních textů.
Poslední užití: 27.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10655
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Pokud v zápisu data neuvádím rok, ale pouze měsíc a den, je možno zapsat datum bez mezer (např. „21.1.“)?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: Základní způsob zápisu dat je 21. 1. nebo 10. 12., tedy s mezerami po tečkách bez ohledu na počet číslic v kalendářním dni či měsíci. Mezery vynecháváme pouze tehdy, píšeme-li datum dvoumístně (např. 21.01.). Takový zápis je jako varianta přípustný v textech administrativní povahy, například v obchodní a úřední korespondenci. V uvedeném případě, tedy pokud zápis data neobsahuje rok, bychom ale doporučovali užít základní zápis s mezerami.
Poslední užití: 21.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10568
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Jak se správně píší mezery v zápisu data? Je možno zapsat datum (na plakátu školní akce) bez mezer?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: Základní způsob zápisu dat je 5. 6. 2019, 10. 12. 2019, tedy s mezerami po tečkách bez ohledu na počet číslic v kalendářním dni či měsíci. Dvoumístný zápis data, v němž se mezery po tečkách nepíšou (např. 05.06.2019), je jako varianta přípustný v textech administrativní povahy, například v obchodní a úřední korespondenci. V uvedeném případě bychom doporučovali užít základní zápis s mezerami.
Poslední užití: 31.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9270
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Je přípustné užívat v právních textech dvoumístný zápis data bez mezer po tečkách?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: Základní způsob zápisu dat je 5. 6. 2019, 10. 12. 2019, tedy s mezerami po tečkách bez ohledu na počet číslic v kalendářním dni či měsíci. Dvoumístný zápis data, v němž se mezery po tečkách nepíšou (např. 05.06.2019), je přípustný jako varianta v obchodní a úřední korespondenci. Ačkoliv bychom se příkláněli spíše k užívání základního, tedy jednomístného zápisu s mezerami, nelze volbu dvoumístného zápisu zcela jistě označit za chybnou. Preference zápisu může záležet také na tom, jaké jsou zvyklosti při psaní právních textů.
Poslední užití: 25.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9024
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Je přípustné užívat v technických textech dvoumístný zápis data bez mezer po tečkách?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: Základní způsob zápisu dat je 5. 6. 2019, 10. 12. 2019, tedy s mezerami po tečkách bez ohledu na počet číslic v kalendářním dni či měsíci. Dvoumístný zápis data, v němž se mezery po tečkách nepíšou (např. 05.06.2019), je přípustný jako varianta v obchodní a úřední korespondenci. Ačkoliv bychom se příkláněli spíše k užívání základního, tedy jednomístného zápisu s mezerami, nelze volbu dvoumístného zápisu zcela jistě označit za chybnou. Preference zápisu může záležet jednak na úzu v oboru, jednak také na tom, zda některá z technických norem, k nimž naše jazykové pracoviště nemá přístup, předepisuje způsob zápisu dat právě pro technicky zaměřené texty.
Poslední užití: 26.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6678
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Je přípustný zápis data v následující podobě: 4/1–2014?
Klíčové slovo: datum; lomítko
Odpověď: Uvedený zápis data připustit nelze. V zápisu data se totiž interpunkční znaménka oddělující jednotlivé údaje nikdy nekombinují. Dříve se užíval zápis pomocí lomítka: 4/1 2014, který se však dnes také nedoporučuje. Základní varianta zápisu data je pomocí teček 4. 1. 2014.
Poslední užití: 22.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6676
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Pokud se použije sestupný zápis data, píše se mezi rokem, měsícem a dnem pomlčka, nebo spojovník?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: Při sestupném zápisu data se jednotlivé údaje (den a měsíc se zapisují dvoumístně) oddělují spojovníkem, tedy např. 2020-20-04.
Poslední užití: 9.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.