Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #885 [Píše se dané spojení s čárkou?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-9/9
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Konkrétní dotaz: Píše se čárka v následující větě? „V případě nutnosti prokázat se certifikátem(,) předložte tento doklad.“
Klíčové slovo: v případě
Odpověď: Příslovečné určení podmínky uvozené výrazem „v případě“, ev. „při“ a umístěné na začátku větného celku neoddělujeme od zbytku větného celku čárkou. Nadbytečné oddělování takovýchto konstrukcí je jednou z častých chyb v psaném projevu.
Poslední užití: 28.1.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Klíčové slovo: při
Odpověď: Příslovečné určení uvozené předložkou „při“ a umístěné na začátku větného celku neoddělujeme od zbytku větného celku čárkou.
Poslední užití: 16.12.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Klíčové slovo: při
Odpověď: Příslovečné určení uvozené předložkou „při“ a umístěné na začátku větného celku neoddělujeme od zbytku větného celku čárkou.
Poslední užití: 15.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Klíčové slovo: při
Odpověď: Příslovečné určení uvozené předložkou „při“ a umístěné na začátku větného celku neoddělujeme od zbytku větného celku čárkou.
Poslední užití: 5.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Klíčové slovo: po
Odpověď: Příslovečné určení uvozené předložkou „po“ a umístěné na začátku větného celku neoddělujeme od zbytku větného celku čárkou.
Poslední užití: 7.2.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Klíčové slovo: v případě
Odpověď: Příslovečné určení podmínky uvozené „v případě“ a umístěné na začátku větného celku neoddělujeme od zbytku větného celku čárkou.
Poslední užití: 6.12.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Klíčové slovo: v případě
Odpověď: Příslovečné určení podmínky uvozené „v případě“ a umístěné na začátku větného celku neoddělujeme od zbytku větného celku čárkou.
Poslední užití: 6.12.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Klíčové slovo: přes to
Odpověď: Příslovečné určení přípustky uvozené „přes to“ a umístěné na začátku větného celku neoddělujeme od zbytku větného celku čárkou.
Poslední užití: 20.12.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Klíčové slovo: v případě
Odpověď: Příslovečné určení podmínky uvozené „v případě...“ a umístěné na začátku větného celku neoddělujeme od zbytku větného celku čárkou.
Poslední užití: 16.1.2018
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?