Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #8 [Psaní tečky po číslici].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/4, položky: 21-30/32
Stav:
#3533
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Měli jsme v pozvánce spojení Lucinka slaví 4. narozeniny, kde se za řadovou číslovkou psala tečka. Kvůli nedostatku místa jsme pozvánku předělali a nyní je tu pouze heslovitý nápis Lucinka 4. Píše se v tomto případě za číslicí tečka, nebo ne?
Klíčové slovo: základní číslovka
Odpověď: Jestliže se číslo může číst jako číslovka základní i řadová, tečka se za číslicí nepíše. V uvedeném případě bychom proto doporučili zápis Lucinka 4 bez tečky.
Poslední užití: 16.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3532
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Vím, že ve spojení 2. strana je za číslovkou 2 tečka. Píše se tečka za touto číslicí, pokud obrátíme pořadí výrazů, tzn. když budeme mít strana 2?
Klíčové slovo: základní číslovka
Odpověď: Jestliže se číslo může číst jako číslovka základní i řadová, tečka se za číslicí nepíše, správně tak zapisujeme strana 2 bez tečky.
Poslední užití: 15.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3531
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení kolem sedmnácté hodiny vyjádřit číslo sedmnácté číslicí, bude se za ní psát tečka?
Klíčové slovo: řadová číslovka
Odpověď: Číslovka sedmnácté je řadová, tečka za ní proto stát musí. Spojení tedy bude zapsáno: kolem 17. hodiny.
Poslední užití: 14.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3530
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Je nám jasná zásada, že se ve spojení 2. kapitola za řadovou číslovkou píše tečka, zatímco v opačném pořadí (kapitola 2), tečka za číslicí nestojí. Jak ovšem vyřešit situaci, kdy autor za číselným označením kapitoly uvádí ještě její název: kapitola 2(.) Interkulturní komunikace? Píše se v tomto případě za číslem kapitoly tečka, nebo ne?
Klíčové slovo: základní číslovka
Odpověď: Tečka se za číslicí nepíše v případě, že je možné ji číst též jako číslovku základní. V uvedeném případě číslici 2 jako číslovku základní přečíst lze, proto ani tehdy, když následuje název kapitoly, za ní tečku nepíšeme.
Poslední užití: 9.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3529
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení u příležitosti třiceti pěti let vyjádřit číslo třicet pět číslicí, bude se za ní psát tečka?
Klíčové slovo: základní číslovka
Odpověď: Číslovka třicet pět je základní, tečka za ní proto nestojí. Spojení tedy bude zapsáno: u příležitosti 35 let.
Poslední užití: 14.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3512
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení zhotoveno před sedmnácti lety vyjádřit číslo sedmnáct číslicí, bude se za ní psát tečka?
Klíčové slovo: základní číslovka
Odpověď: Číslovka sedmnáct je základní, tečka za ní proto nestojí. Spojení tedy bude zapsáno: zhotoveno před 17 lety.
Poslední užití: 3.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3491
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení patnáctého září vyjádřit číslo patnáctého číslicí, bude se za ní psát tečka?
Klíčové slovo: řadová číslovka
Odpověď: Číslovka patnáctého je řadová, tečka za ní proto stát musí. Spojení tedy bude zapsáno: 15. září.
Poslední užití: 17.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3489
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení ve třináct hodin vyjádřit číslo třináct číslicí, bude se za ní psát tečka?
Klíčové slovo: základní číslovka
Odpověď: Číslovka třináct je základní, tečka za ní proto nestojí. Spojení tedy bude zapsáno: ve 13 hodin.
Poslední užití: 9.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3109
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení z šestnácti na sedmnáct pracovníků vyjádřit číslo šestnácti číslicí, bude se za ní psát tečka?
Klíčové slovo: základní číslovka
Odpověď: Číslovka šestnácti je základní, tečka za ní proto nestojí. Spojení tedy bude zapsáno: z 16 na 17 pracovníků.
Poslední užití: 25.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3108
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení v osmdesáti zemích vyjádřit číslo osmdesáti číslicí, bude se za ní psát tečka?
Klíčové slovo: základní číslovka
Odpověď: Číslovka osmdesáti je základní, tečka za ní proto nestojí. Spojení tedy bude zapsáno: v 80 zemích.
Poslední užití: 25.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.