Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #8 [Psaní tečky po číslici].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/7, položky: 11-15/32
Stav:
#5075
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Píšou se ve spojení „případy obsažené pod body 4, 5“ za číslicemi tečky?
Klíčové slovo: základní číslovka
Odpověď: Číslice 4 a 5 lze v daném spojení přečíst jako číslovky základní (případy obsažené pod body čtyři, pět), tečky za nimi proto nepíšeme.
Poslední užití: 7.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5074
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Chtěli bychom šéfovi, který slaví pětašedesátiny, vyrýt na výrobek nápis „Mirkovi k 65“. Bude se v tomto spojení psát za číslicí tečka?
Klíčové slovo: základní číslovka
Odpověď: V uvedném spojení lze číslici přečíst jako číslovku základní (Mirkovi k pětašedesáti), tečka se za ní proto nepíše.
Poslední užití: 21.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5014
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení „program začíná v deset hodin“ vyjádřit číslo deset číslicí, bude se za ní psát tečka?
Klíčové slovo: základní číslovka
Odpověď: Číslovka deset je základní, tečku za ní proto nepíšeme. Spojení tedy bude zapsáno: program začíná v 10 hodin.
Poslední užití: 24.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5013
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení „program končí kolem patnácté hodiny“ vyjádřit číslo patnáctá číslicí, bude se za ní psát tečka?
Klíčové slovo: řadová číslovka
Odpověď: Číslovka patnáctá je řadová, tečka za ní proto stát musí. Spojení tedy bude zapsáno: program končí kolem 15. hodiny.
Poslední užití: 24.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5005
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení „chci vás pozvat na oslavu svých sedmých narozenin“ vyjádřit číslo sedmý číslicí, bude se za ní psát tečka?
Klíčové slovo: řadová číslovka
Odpověď: Číslovka sedmý je řadová, tečka za ní proto stát musí. Spojení tedy bude zapsáno: chci vás pozvat na oslavu svých 7. narozenin.
Poslední užití: 21.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.