Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #8 [Psaní tečky po číslici].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/7, položky: 6-10/32
Stav:
#7358
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud mám desetinné číslo (např. 99,5), je možné učinit z něj řadovou číslovku a psát ji s tečkou, tzn. 99,5. (devadesátidevítipůltý)?
Klíčové slovo: řadová číslovka; desetinné číslo
Odpověď: Výjimky z pravidla o psaní tečky po řadových číslovkách nejsou. Pokud tedy potřebujeme desetinné číslo vyjádřit jako řadovou číslovku, tečka za číslicí stát musí.
Poslední užití: 19.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7357
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení „navrhuji přehodnocení ze současné třinácté na čtrnáctou platovou třídu“ vyjádřit čísla třináctý a čtrnáctý číslicí, bude se za nimi psát tečka?
Klíčové slovo: řadová číslovka
Odpověď: Obě číslovky jsou řadové, tečka za nimi proto stát musí. Uvedené spojení bude zapsáno takto: navrhuji přehodnocení ze současné 13. na 14. platovou třídu.
Poslední užití: 6.4.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7356
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení „mezi druhou a třetí hodinou“ vyjádřit čísla druhý a třetí číslicí, bude se za nimi psát tečka?
Klíčové slovo: řadová číslovka
Odpověď: Obě číslovky jsou řádové, tečka za nimi proto stát musí. Uvedené spojení bude zapsáno takto: mezi 2. a 3. hodinou.
Poslední užití: 30.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6271
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení „v těchto dnech slavím padesát let svého života“ vyjádřit číslo padesát číslicí 50, bude se za ní psát tečka?
Klíčové slovo: základní číslovka
Odpověď: Číslovka padesát je základní, tečka za ní proto nestojí. Spojení tedy bude zapsáno: v těchto dnech slavím 50 let svého života.
Poslední užití: 10.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5919
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení k oslavám stého výročí vyjádřit číslo stého číslicí, bude se za ní psát tečka?
Klíčové slovo: řadová číslovka
Odpověď: Číslovka stého je řadová, tečka za ní proto stát musí. Spojení tedy bude zapsáno: k oslavám 100. výročí.
Poslední užití: 7.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.