Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #789 [Grafická úprava textu dopisu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-9/9
Stav:
#12857
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Končí text za pozdravem a oslovením (např. Dobrý den, pane Nováku) tečkou, nebo čárkou? Začíná poté text pod oslovením v dopise malým, nebo velkým písmenem?
Klíčové slovo: pozdrav; oslovení
Odpověď: Oslovení v dopise by mělo vždy končit čárkou (i když mu předchází pozdrav) a je součástí první věty dopisu. Následující text proto začíná malým písmenem.
Poslední užití: 24.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.7 Oslovení (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Oslovení a závěrečný pozdrav – 1 Oslovení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10748
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Je možné v pracovním e-mailu kromě základního řezu písma použít tučné písmo a kurzivu?
Klíčové slovo: e-mail; řez písma
Odpověď: Danou problematiku norma neuvádí, užití kurzivy či tučného písma v e-mailu nic nebrání.
Poslední užití: 5.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování (s. 28)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10603
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Vynechává se řádek mezi oslovením a textem dopisu?
Klíčové slovo: oslovení
Odpověď: Ano, mezi oslovením a textem dopisu se obvykle vynechává mezera o výšce jednoho řádku.
Poslední užití: 24.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.7 Oslovení (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Oslovení a závěrečný pozdrav – 1 Oslovení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9145
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Jak by mělo vypadat členění textu na odstavce v úředním dopisu?
Klíčové slovo: úřední dopis; odstavec
Odpověď: V textu dopisu se odstavce doporučuje členit mezerou mezi odstavci. Při členění odstavů zarážkami norma dovoluje používat svislou mezeru a odstavcovou zarážku současně.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.8 Text dopisu (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9047
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Jak je to s psaním mezer na konci dopisu? Měly by závěrečný pozdrav a následně podpis stát na samostatných řádcích a být odděleny od ostatního textu mezerou? Měla by mít tato mezera velikost jednoho řádku, nebo dvou?
Klíčové slovo: pozdrav; podpis; svislá mezera
Odpověď: Závěrečný pozdrav tvoří samostatný odstavec, proto ho od samotného textu dopisu oddělujeme mezerou o výšce jednoho řádku. Stejně tak na dalším samostatném řádku stojí podpis, který je v e-mailu od pozdravu obvykle oddělen také mezerou o výšce jednoho řádku, v případě vlastnoručního podpisu u tištěné korespondence se vynechává počet řádků podle potřeby.
Poslední užití: 26.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.9 Pozdrav (s. 49); 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4246
Užití:
1 2 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Je text dopisu zarovnaný stejně jako oslovení? Dělá se v oslovení a textu dopisu odstavcová zarážka?
Klíčové slovo: oslovení; zarovnání
Odpověď: Text dopisu se zarovnává stejně jako oslovení. Oslovení začíná od levého okraje, k členění textu dopisu se užívá primárně svislá mezera. ČSN 01 6910 v korespondenci dovoluje při členění odstavů zarážkami používat svislou mezeru a odstavcovou zarážku současně.
Poslední užití: 29.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.7 Oslovení (s. 48); 15.8 Text dopisu (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4244
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Jak velké horní a dolní okraje dokumentu stanovuje ČSN 01 6910?
Klíčové slovo: horní, dolní okraj
Odpověď: ČSN 01 6910 říká, že pravý a levý okraj nemá být menší než 20 mm, současně je při stanovení okrajů třeba zohlednit předpokládanou vazbu dokumentu. Velikost horního a dolního okraje zde normována není. Je však rozumné, zohlednit při stanovení okrajů sazbu a tisk, aby nedošlo k tomu, že některá část dokumentu zůstane nezobrazena.
Poslední užití: 17.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.1 Formát a okraje strany (s. 36)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4241
Užití:
1 2 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Začíná text pod oslovením v dopise malým, nebo velkým písmenem?
Klíčové slovo: oslovení
Odpověď: Standardní neutrální oslovení v dopise končí čárkou (např. Vážená paní, Vážený pane,) a je součástí první věty dopisu. Následující text proto začíná malým písmenem.
Poslední užití: 6.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.7 Oslovení (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Oslovení a závěrečný pozdrav – 1 Oslovení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#447
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Mám tu asi desetistránkový článek uveřejněný na webu, který autorka končí rozloučením: S láskou jméno příjmení. Mohu nechat závěrečný pozdrav a jméno, které jsou zarovnány na střed, na jednom řádku?
Klíčové slovo: pozdrav
Odpověď: Ačkoliv se nejedná o klasický dopis, autorka jej ukončila formou, která je typická právě pro útvar dopisu. Doporučovali bychom proto, aby byl pozdrav stejně jako v dopise umístěn na jeden řádek a jméno spolu s příjmením na řádek následující.
Poslední užití: 23.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.9 Pozdrav (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?