Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #788 [Odvolací údaje (např. místo a datum)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/16
Stav:
#13470
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Kam se v odvolání umisťuje místo a datum odeslání?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Místo a datum odeslání se umisťují na samostatný řádek mezi adresy a předmět odvolání. Mohou být umístěny jak vlevo, tak vpravo.
Poslední užití: 22.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); Příloha C (s. 64–65)
Jazykový zdroj: Písemná a elektronická komunikace. 2016. (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3.7.3 Odvolání (s. 130)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11010
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Jak správně zapsat místo a datum odeslání dopisu? Je přípustná formulace „V Brně dne 13. 12. 2020“? A píše se za místem a datem odeslání tečka?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Podle současně platné normy pro úpravu písemností by v odvolacích údajích mělo být místo odeslání uvedeno v 1. pádě, tedy např.: „Brno 13. 12. 2020“. Mezi místem a datem odeslání nepíšeme čárku, stejně tak neužíváme ani tečku za tímto údajem.
Poslední užití: 13.12.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10833
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Je povoleno oddělit místo a datum odeslání čárkou? Mám například údaj „V Ústí nad Labem, 13. 12. 2020“.
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Podle současně platné normy pro úpravu písemností by v odvolacích údajích mělo být místo odeslání uvedeno v 1. pádě, tedy např.: „Ústí nad Labem 13. 12. 2020“. Mezi místem a datem odeslání čárku nepíšeme.
Poslední užití: 4.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10604
Užití:
1 2 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Jak správně zapsat místo a datum odeslání dopisu? Je vhodnější užít název místa v 1. pádě („Praha...“), nebo v předložkovém pádě („V Praze...“)? A píše se mezi místem a datem čárka?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Podle současně platné normy pro úpravu písemností by v odvolacích údajích mělo být místo odeslání uvedeno v 1. pádě, tedy např.: „Praha 23. 1. 2021“. Mezi místem a datem odeslání čárku nepíšeme.
Poslední užití: 8.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8698
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Setkala jsem se v korespondenci s uvedením místa a času odeslání V Berlíně leden 2020. Platí i v tomto případě pravidlo o nepsaní čárky?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Podle současně platné normy pro úpravu písemností by v odvolacích údajích mělo být místo odeslání uvedeno v 1. pádě. Správný formát by tedy měl být: Berlín leden 2020. Uvedená konstrukce „V Berlíně(,) leden 2020“ je syntakticky neprůhledná, proto na ni nelze aplikovat běžná interpunkční pravidla a doporučujeme být v otázce ne/psaní interpunkční čárky tolerantní.
Poslední užití: 23.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6785
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Mám pocit, že nás ve škole učili, že pokud je místo a datum ve formátu „V Praze 16. 11. 2018“, zapíše se datum číselně, jestliže je ve formátu „V Praze dne 16. listopadu“, píše se číselně-slovně. Je to tak?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Současná norma uvádí odlišný formát zápisu místa a data odeslání. Místo odeslání by mělo být v 1. pádě, slovo „dne“ před datem nestojí a datum zapisujeme primárně číselně, např. Praha 16. 11. 2018. Formát, který uvádíte, připouštěla dřívější, dnes již neplatná norma.
Poslední užití: 23.11.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); 17 Osobní dopisy (s. 53)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5910
Užití:
2 4 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Pokud se v korespondenci uvádí místo a datum odeslání dopisu, oddělují se tyto dva údaje čárkou?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Místo a datum odeslání se čárkou neoddělují, píše se tak např. Kutná Hora 8. 7. 2019.
Poslední užití: 16.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4240
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Jaká je velikost písma odvolacích údajů? Liší se velikost písma u popisků odvolacích údajů a samotných odvolacích údajů?
Klíčové slovo: odvolací údaje
Odpověď: Pro popisky sloupcových a řádkových odvolacích údajů je vhodné používat menší velikost písma než pro text dopisu. Písmo samotných odvolacích údajů může být také menší nebo může zůstat stejné jako text dopisu.
Poslední užití: 3.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4 Odvolací údaje (s. 47)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4155
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: V jaké formě se v diplomové práci uvádí místo a datum jejího odevzdání? Je přípustná forma V Praze 16. listopadu 2018?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: ČSN 01 6910 upravuje uvádění místa a data odeslání pouze pro korespondenci, o jiných žánrech nic neříká. V diplomové práci by proto měla být přípustná i uvedená forma V Praze 16. listopadu 2018. Doporučujeme si zjistit, jaký je úzus na Vaší fakultě.
Poslední užití: 28.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4152
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Pokud se v korespondenci uvádí místo a datum odeslání dopisu, oddělují se tyto dva údaje čárkou? Jak to bylo ve starém formátu, kdy se nepsalo Praha + datum, ale V Praze dne + datum? V takovém případě se čárka nebo dvojtečka uváděla?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Místo a datum odeslání se čárkou ani žádnou jinou interpunkcí neoddělují, píše se tak např. Praha 16. 11. 2019. Totéž platilo i pro starý, dnes již nedoporučovaný formát, psalo se tedy V Praze dne 16. 11. 1970.
Poslední užití: 30.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.