Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #782 [Hranice vyznačeného textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/2, položky: 11-14/14
Stav:
#4061
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Pokud se horní index odkazující na poznámku pod čarou vztahuje k části textu, která je vyznačena tučným písmem, bude tento index také tučně?
Klíčové slovo: horní index, tučné písmo
Odpověď: Horní index, kterým odkazujeme na poznámkou pod čarou, není součástí vyznačeného výrazu, měli bychom ho proto psát normálním řezem písma, tzn. netučně.
Poslední užití: 16.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4059
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Pokud za nadpisem, který je tučným písmem, následuje dvojtečka, bude se psát také tučně?
Klíčové slovo: dvojtečka, tučné písmo
Odpověď: Dvojtečka následující za nadpisem, není obvykle jeho součástí, měla by se proto psát normálním řezem písma, tedy netučně.
Poslední užití: 21.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4058
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Pokud je část textu vyznačena tučným písmem, bude se psát tučně i interpunkční čárka, která za touto částí následuje?
Klíčové slovo: čárka, tučné písmo
Odpověď: Pokud není interpunkční čárka součástí vyznačované části textu, měla by se psát normálním řezem písma, tedy netučně.
Poslední užití: 26.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4057
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Pokud je název firmy v adrese psán tučným písmem, bude interpunkční čárka oddělující ulici a město za tímto názvem také tučně?
Klíčové slovo: čárka, tučné písmo
Odpověď: Interpunkční čárka není v uvedeném případě součástí vyznačované části textu, měla by se proto psát normálním řezem písma, tedy netučně.
Poslední užití: 14.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.