Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #782 [Hranice vyznačeného textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/14
Stav:
#11009
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: V rámci věty jsem vyznačila několikaslovný výraz kurzivou či tučným písmem. Pokud za vyznačeným výrazem následuje interpunkční znaménko (tečka na konci věty, čárka apod.), bude rovněž vyznačeno změnou řezu písma?
Klíčové slovo: čárka, tečka
Odpověď: Jestliže vyznačujeme pouze část věty a interpunkční znaménko není součástí vyznačovaného výrazu, mělo by se toto znaménko psát základním řezem písma.
Poslední užití: 16.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10989
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Pokud se uprostřed citovaného textu psaného kurzivou vyskytnou tři tečky v závorce, které značí vynechání části tohoto citovaného textu, budou tyto tři tečky a závorka také psány kurzivou?
Klíčové slovo: přímá řeč, kurziva
Odpověď: Tři tečky v závorce signalizují součást citovaného textu, doporučujeme proto zachovat kurzivu.
Poslední užití: 24.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10961
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Pokud se uprostřed přímé řeči psané kurzivou vyskytne redakční poznámka vložená do závorek, bude tato poznámka také vyznačena kurzivou?
Klíčové slovo: přímá řeč, kurziva
Odpověď: Poznámka redakce představuje informaci z jiné promluvové roviny, proto není součástí vyznačovaného textu. Doporučujeme ji psát základním řezem písma.
Poslední užití: 18.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10909
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: V rámci větné položky výčtu jsem vyznačila část textu tučným písmem. Bude tučně vyznačeno také interpunkční znaménko (tečka, středník apod.), které tuto položku ukončuje?
Klíčové slovo: čárka, středník, tučné písmo
Odpověď: Pokud vyznačujeme pouze část věty a interpunkční znaménko není součástí vyznačovaného výrazu, mělo by se toto znaménko psát základním řezem písma.
Poslední užití: 29.8.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10886
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Pokud je výraz v textu vyznačen změnou barvy písma či tučným písmem, bude vyznačena i interpunkční čárka, která za tímto výrazem následuje?
Klíčové slovo: čárka, tučné písmo, změna barvy písma
Odpověď: Pokud interpunkční čárka není součástí vyznačovaného výrazu, měla by se psát normálním řezem a základní barvou písma.
Poslední užití: 1.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10773
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Mám větu: Dneska je hezky, pomyslel si. Nevlastní přímou řeč v této větě jsem vyznačila kurzivou. Bude kurzivou vyznačena i čárka, nebo ta už není součástí vyznačovaného textu?
Klíčové slovo: čárka, kurziva
Odpověď: Pokud čárka není součástí vyznačované části textu, měla by se psát základním řezem písma, tedy nikoli kurzivou. V uvedeném případě však stojí čárka na hranici mezi přímou řečí a uvozovací větou a může být vnímána jednak jako znaménko ukončující tuto přímou (resp. nevlastní přímou) řeč, a tedy jako její součást, jednak jako součást uvozovací věty. Možné je proto obojí řešení.
Poslední užití: 30.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10741
Užití:
2 2 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Pokud chci dát výraz psaný kurzivou do uvozovek, budu tyto uvozovky psát také kurzivou, nebo ne? Cizojazyčné věty v textu vyznačuji jednotně kurzivou a v několika případech je taková věta zároveň přímou řečí.
Klíčové slovo: uvozovky, kurziva
Odpověď: Jestliže uvozovky signalizují přímou řeč, jsou součástí uvozovací věty a měly by se psát základním řezem písma, tedy nikoli kurzivou.
Poslední užití: 9.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10614
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Pokud je část textu vyznačena tučným písmem, bude se psát tučně i interpunkční tečka, která větu uzavírá?
Klíčové slovo: tečka, tučné písmo
Odpověď: Pokud tečka není součástí vyznačované části textu, měla by se psát normálním řezem písma, tedy netučně.
Poslední užití: 12.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6747
Užití:
2 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Pokud je část textu vyznačena podtržením, bude se podtrhávat i tečka, která za touto částí následuje?
Klíčové slovo: tečka; podtržení
Odpověď: Pokud není tečka součástí vyznačované části textu, podtrhávat by se neměla. Pro úplnost však dodejme, že podtržení se pro vyznačování textu nedoporučuje, vhodnější je užít např. odlišný řez písma.
Poslední užití: 6.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.6.3 Vyznačování podtržením (s. 28, 30)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5907
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Pokud chci dát výraz psaný tučným písmem do uvozovek, budu tyto uvozovky psát také tučně, nebo ne?
Klíčové slovo: uvozovky, tučné písmo
Odpověď: Vyznačování jednoho výrazu dvěma grafickými prostředky nedoporučujeme, pokud však k této situaci dojde, uvozovky by se měly psát základním řezem písma, tedy netučně.
Poslední užití: 7.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.