Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #781 [Možnosti vyznačování v textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/7, položky: 1-10/64
Stav:
#12803
Užití:
1 3 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Jak se zapisuje zkratka MUDr. v textu psaném verzálkami? Jsou všechna písmena velká, nebo zůstává písmeno r malé?
Klíčové slovo: verzálky; MUDr.
Odpověď: Podle aktuální ČSN 01 6910 je v textu psaném verzálkami dovoleno psát velkými písmeny i zkratky. Tato formulace znamená, že přípustné jsou obě možnosti, doporučovali bychom přitom spíše zápis verzálkami (tzn. MUDR.).
Poslední užití: 25.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.1 Zkracování slov a psaní zkratek
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 19.1 Zkratky čistě grafické (s. 300)

ID související odpovědi: #12709
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12781
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Jak se zapisuje zkratka a. s., pokud SPOLEČNOST XY píšeme verzálkami? Zůstává tato zkratka psána malými písmeny, nebo je možné ji zapsat též verzálkami?
Klíčové slovo: verzálky; a. s.
Odpověď: Podle aktuální ČSN 01 6910 je v textu psaném verzálkami dovoleno psát velkými písmeny i zkratky. Tato formulace znamená, že přípustné jsou obě možnosti, doporučovali bychom přitom spíše zápis verzálkami (tzn. SPOLEČNOST XY, A. S.).
Zvažované varianty:
SPOLEČNOST XY, A. S. SPOLEČNOST XY, a. s.
Poslední užití: 14.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.1 Zkracování slov a psaní zkratek
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 19.1 Zkratky čistě grafické (s. 300)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12780
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: V knize vyznačujeme názvy děl kurzivou. Měli bychom názvy Starý zákon a Nový zákon vyznačovat kurzivou také?
Klíčové slovo: kurziva; Starý zákon; Nový zákon
Odpověď: Pokud v knize vyznačujete názvy děl kurzivou, doporučujeme kurzivou vyznačit i názvy Starý zákon a Nový zákon.
Poslední užití: 21.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12750
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Když mám moto či heslo v souvislém textu (např. Muž se pravděpodobně držel hesla Ráno moudřejší večera, protože [...]), měla bych je uvádět v uvozovkách? A píše se na začátku malé, nebo velké písmeno?
Klíčové slovo: uvozovky; moto; heslo
Odpověď: V souvislém textu doporučujeme z důvodu zřetelnosti textu moto/heslo graficky vyznačit, a to buď kurzivou nebo uvozovkami. V takovém případě lze moto/heslo začít malým i velkým počátečním písmenem, tečkou bychom ho však v případě, že věta pokračuje, neukončovali.
Poslední užití: 2.8.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12749
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Jak se v textu psaném verzálkami uvádějí jednotky, které jsou běžně zapisovány malými písmeny, např. ml nebo g?
Klíčové slovo: verzálky; značky
Odpověď: Jednotky se uvádějí v zavedené podobě i v případech, kdy se okolní text píše verzálkami (např. PŘI TLAKOVÉ ZKOUŠCE BYL DOSAŽEN TLAK 16,632 MPa.).
Zvažované varianty:
ml g ML G
Poslední užití: 24.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.2 Značky jednotek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12709
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Vyrábíme nápis na výlohu pro jednoho lékaře, celý text je psán verzálkami, a to včetně akademických titulů. Pan lékař nám ale tvrdí, že zkratku titulu doktora všeobecného lékařství lze napsat pouze v podobě „MUDr.“, nikoli ve formě „MUDR.“ se všemi písmeny velkými. Jak to tedy má být?
Klíčové slovo: verzálky
Odpověď: Podle aktuální ČSN 01 6910 je v textu psaném verzálkami dovoleno psát velkými písmeny i zkratky, tedy i zkratky akademických titulů. Tato formulace znamená, že přípustné jsou obě možnosti, doporučovali bychom přitom spíše zápis verzálkami (tzn. MUDR.).
Zvažované varianty:
MUDr. MUDR.
Poslední užití: 12.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.1 Zkracování slov a psaní zkratek
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 19.1 Zkratky čistě grafické (s. 300)

ID související odpovědi: #12803
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10986
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Musím k vyznačování přímé řeči v beletrii použít uvozovky, nebo mohu zvolit i jiný způsob vyznačení?
Klíčové slovo: přímá řeč; uvozovky
Odpověď: Nejčastějším prostředkem vyznačování přímé řeči, zejména ve formálnějších textech, jsou uvozovky. V beletrii se ale často setkáváme i s jinými způsoby vyznačování, například pomlčkami či kurzivou. Záleží proto na volbě autora a úzu dané redakce.
Poslední užití: 31.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10966
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Mohu slovo či slovní spojení, které je uvozeno výrazem „tzv.“, vložit zároveň do uvozovek (například: tzv. „francouzák“)?
Klíčové slovo: uvozovky; tzv.
Odpověď: Daná problematika není nikde explicitně normována. Protože každý z těchto dvou prostředků má sám o sobě vyznačovací či zdůrazňovací funkci, doporučujeme je spíše nekombinovat a pojem uvozený výrazem „tzv.“ již do uvozovek nedávat.
Poslední užití: 7.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10965
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Měli bychom v popularizačním článku, který pojednává o účincích rostlin na lidský organismus, vyznačovat výrazy „echinacea“ a „chlorella“ kurzivou?
Klíčové slovo: vyznačování; kurziva
Odpověď: Latinské pojmy se v praxi často (ačkoliv ne nutně) vyznačují kurzivou. Pokud se uvedené výrazy v textu opakují a nejde o kompletní latinský název rostliny, doporučujeme s nimi nakládat jako s běžnými slovy, a tudíž je psát základním řezem písma. Často záleží na úzu redakce, ovšem řešení by mělo být v celém textu jednotné.
Poslední užití: 8.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10876
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Měl bych latinské názvy zvířat v textu vkládat do uvozovek?
Klíčové slovo: kurziva; latinské pojmenování
Odpověď: Latinské pojmy se v praxi často vyznačují kurzivou. Záleží ovšem na úzu dané redakce a řešení by mělo být v celém textu jednotné.
Poslední užití: 5.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

ID související odpovědi: #5749

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.