Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #781 [Možnosti vyznačování v textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/7, položky: 1-10/66
Stav:
#13482
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Lze psát celý text dopisu verzálkami?
Klíčové slovo: verzálky
Odpověď: Při psaní souvislého textu je za základní považováno psaní minuskami, tedy malými písmeny abecedy. Verzálky jsou obecně hůře čitelné, měly by se proto používat jen tam, kde mají svou funkci (velké počáteční písmeno, zkratka apod.), příp. při vyznačování v textu.
Poslední užití: 22.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Typokniha. Filip Blažek. 2022. (platí od 2023)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Varianty písma (s. 50)
Jazykový zdroj: Praktická typografie. 2000. (platí od 2000)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Vyznačování (s. 31)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13433
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Jak se zapisuje zkratka p. o. (příspěvková organizace) v textu psaném verzálkami? Zůstává tato zkratka psána malými písmeny, nebo je možné ji zapsat též verzálkami?
Klíčové slovo: verzálky; p. o.
Odpověď: Podle aktuální ČSN 01 6910 je v textu psaném verzálkami dovoleno psát velkými písmeny i zkratky. Tato formulace znamená, že přípustné jsou obě možnosti, doporučovali bychom přitom spíše zápis verzálkami.
Poslední užití: 23.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.1 Zkracování slov a psaní zkratek
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 19.1 Zkratky čistě grafické (s. 300)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12803
Užití:
1 3 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Jak se zapisuje zkratka MUDr. v textu psaném verzálkami? Jsou všechna písmena velká, nebo zůstává písmeno r malé?
Klíčové slovo: verzálky; MUDr.
Odpověď: Podle aktuální ČSN 01 6910 je v textu psaném verzálkami dovoleno psát velkými písmeny i zkratky. Tato formulace znamená, že přípustné jsou obě možnosti, doporučovali bychom přitom spíše zápis verzálkami (tzn. MUDR.).
Poslední užití: 25.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.1 Zkracování slov a psaní zkratek
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 19.1 Zkratky čistě grafické (s. 300)

ID související odpovědi: #12709
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12781
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Jak se zapisuje zkratka a. s., pokud SPOLEČNOST XY píšeme verzálkami? Zůstává tato zkratka psána malými písmeny, nebo je možné ji zapsat též verzálkami?
Klíčové slovo: verzálky; a. s.
Odpověď: Podle aktuální ČSN 01 6910 je v textu psaném verzálkami dovoleno psát velkými písmeny i zkratky. Tato formulace znamená, že přípustné jsou obě možnosti, doporučovali bychom přitom spíše zápis verzálkami (tzn. SPOLEČNOST XY, A. S.).
Zvažované varianty:
SPOLEČNOST XY, A. S. SPOLEČNOST XY, a. s.
Poslední užití: 14.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.1 Zkracování slov a psaní zkratek
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 19.1 Zkratky čistě grafické (s. 300)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12780
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: V knize vyznačujeme názvy děl kurzivou. Měli bychom názvy Starý zákon a Nový zákon vyznačovat kurzivou také?
Klíčové slovo: kurziva; Starý zákon; Nový zákon
Odpověď: Pokud v knize vyznačujete názvy děl kurzivou, doporučujeme kurzivou vyznačit i názvy Starý zákon a Nový zákon.
Poslední užití: 21.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12750
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Když mám moto či heslo v souvislém textu (např. Muž se pravděpodobně držel hesla Ráno moudřejší večera, protože [...]), měla bych je uvádět v uvozovkách? A píše se na začátku malé, nebo velké písmeno?
Klíčové slovo: uvozovky; moto; heslo
Odpověď: V souvislém textu doporučujeme z důvodu zřetelnosti textu moto/heslo graficky vyznačit, a to buď kurzivou nebo uvozovkami. V takovém případě lze moto/heslo začít malým i velkým počátečním písmenem, tečkou bychom ho však v případě, že věta pokračuje, neukončovali.
Poslední užití: 2.8.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12749
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Jak se v textu psaném verzálkami uvádějí jednotky, které jsou běžně zapisovány malými písmeny, např. ml nebo g?
Klíčové slovo: verzálky; značky
Odpověď: Jednotky se uvádějí v zavedené podobě i v případech, kdy se okolní text píše verzálkami (např. PŘI TLAKOVÉ ZKOUŠCE BYL DOSAŽEN TLAK 16,632 MPa.).
Zvažované varianty:
ml g ML G
Poslední užití: 24.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.2 Značky jednotek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12709
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Vyrábíme nápis na výlohu pro jednoho lékaře, celý text je psán verzálkami, a to včetně akademických titulů. Pan lékař nám ale tvrdí, že zkratku titulu doktora všeobecného lékařství lze napsat pouze v podobě „MUDr.“, nikoli ve formě „MUDR.“ se všemi písmeny velkými. Jak to tedy má být?
Klíčové slovo: verzálky
Odpověď: Podle aktuální ČSN 01 6910 je v textu psaném verzálkami dovoleno psát velkými písmeny i zkratky, tedy i zkratky akademických titulů. Tato formulace znamená, že přípustné jsou obě možnosti, doporučovali bychom přitom spíše zápis verzálkami (tzn. MUDR.).
Zvažované varianty:
MUDr. MUDR.
Poslední užití: 12.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.1 Zkracování slov a psaní zkratek
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 19.1 Zkratky čistě grafické (s. 300)

ID související odpovědi: #12803
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10986
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Musím k vyznačování přímé řeči v beletrii použít uvozovky, nebo mohu zvolit i jiný způsob vyznačení?
Klíčové slovo: přímá řeč; uvozovky
Odpověď: Nejčastějším prostředkem vyznačování přímé řeči, zejména ve formálnějších textech, jsou uvozovky. V beletrii se ale často setkáváme i s jinými způsoby vyznačování, například pomlčkami či kurzivou. Záleží proto na volbě autora a úzu dané redakce.
Poslední užití: 31.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10966
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Mohu slovo či slovní spojení, které je uvozeno výrazem „tzv.“, vložit zároveň do uvozovek (například: tzv. „francouzák“)?
Klíčové slovo: uvozovky; tzv.
Odpověď: Daná problematika není nikde explicitně normována. Protože každý z těchto dvou prostředků má sám o sobě vyznačovací či zdůrazňovací funkci, doporučujeme je spíše nekombinovat a pojem uvozený výrazem „tzv.“ již do uvozovek nedávat.
Poslední užití: 7.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.