Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #778 [Výraz na konci řádku].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/8, položky: 1-10/74
Stav:
#13483
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Může být spojení „zákon č. 1/2023 Sb.“ na konci řádku zalomeno s tím, že by zkratka Sb. stála na řádku následujícím?
Klíčové slovo: konec řádku; Sb.
Odpověď: V uvedeném spojení zalomení řádku nedoporučujeme. Je to spojení ustálené, jehož rozdělením by mohla být narušena plynulost čtení.
Poslední užití: 16.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13040
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Mohu zalomit řádek za pomlčkou vyjadřující rozsah (např. 1905–1915)?
Klíčové slovo: zalomení řádku; pomlčka; rozsah
Odpověď: Pomlčka vyjadřující rozsah by na konci ani na začátku řádku stát neměla. Buď se použije nerozdělitelná pomlčka, tak aby celý rozsah stál na jednom řádku, nebo se pomlčka nahradí slovním vyjádřením (1905 až 1915).
Poslední užití: 8.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.3.3 Pomlčka (s. 16)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Pomlčka

ID související odpovědi: #1093
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12952
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Slyšela jsem, že se nedoporučuje, aby na konci řádku stály předložky a spojky. Jak to s nimi je?
Odpověď: Na konci řádku by neměly stát jednopísmenné neslabičné předložky k, s, v, z. V hodnocení jednopísmenných slabičných předložek (o, u) a spojek (a, i) se příručky rozcházejí. Podle některých na konci řádku stát mohou, podle jiných ne. Doporučujeme, aby pokud to sazba textu umožňuje, ani tyto výrazy na koncích řádku nezůstávaly, a nerušily tak plynulost čtení. Vícepísmenné výrazy na konci řádku zůstat mohou.
Poslední užití: 13.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 106

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12930
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Může být zalomen řádek mezi značkou automobilu a označením jeho typu (např. Mercedes 35HP)?
Klíčové slovo: typ automobilu
Odpověď: Obecně se nedoporučuje zalomit řádek v ustálených spojeních, v případě potřeby však lze dělit podle dílčích celků. Pokud je to tedy možné, zalomení řádku bychom v tomto případě spíše nedoporučovali, aby nebyla narušena plynulost čtení. V případě nutnosti je však přípustné.
Poslední užití: 27.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12910
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Mohu zalomit řádek mezi předložkou/členem a jménem ve víceslovném příjmení (např. von Humboldt)?
Klíčové slovo: zalomení řádku; von
Odpověď: Kodifikace ani norma tento případ neřeší. Doporučení týkající se zalamování řádků mají za cíl, aby text plynule navazoval, jeho členění bylo přehledné a čtení pohodlné. Člen/předložka a jméno ve víceslovném příjmení tvoří těsnou jednotu, proto vzhledem k výše uvedenému doporučujeme, aby stály na jednom řádku.
Poslední užití: 3.10.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12850
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Mohou stát jednopísmenné slabičné předložky a spojky na konci řádku?
Klíčové slovo: předložky; o; u; spojky; a; i
Odpověď: V hodnocení jednopísmenných slabičných spojek a předložek (a, i, o, u) se příručky rozcházejí. Podle některých na konci řádku stát mohou, podle jiných ne. Považujeme za vhodné, aby tyto výrazy na konci řádku nezůstávaly, a nerušily tak plynulost čtení.
Poslední užití: 13.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12849
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Připravujeme logo pro pedagogicko-psychologickou poradnu, kde každý výraz stojí na samostatném řádku. Na samostatných řádcích máme i jednotlivé složky složeného přídavného jména pedagogicko a psychologická. Je třeba opakovat spojovník na začátku následujícího řádku, když se jedná o logo?
Klíčové slovo: zalomení řádku; spojovník; logo
Odpověď: Pravidlo říká, že pokud se spojovník objeví na konci řádku a nenaznačuje neúplné slovo, opakuje se na začátku řádku dalšího. Je pravda, že v graficky specifických textech, jako jsou např. loga, se různá pravidla porušují. Pravidla mají pouze charakter doporučení, proto vám nikdo nemůže jejich dodržování přikázat. Pokud se však pro porušení uvedeného pravidla rozhodnete, je třeba počítat s tím, že mohou pozorného čtenáře vyrušit a že vás na odchylku upozorní.
Poslední užití: 13.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.3.1 Spojovník (s. 16)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Spojovník

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12848
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Máme v novinách sazbu na čtyři sloupce a řešíme, jak vysázet článek, v němž se objevují dlouhá čísla (např. 40 000 000 Kč). Je přípustné zalomit řádek mezi číslem a jednotkou?
Klíčové slovo: zalomení řádku; číslo; jednotka
Odpověď: Podle normy ČSN 01 6910 by se řádek v mezislovní mezeře, která je užita mezi číslem a související jednotkou, zalamovat neměl. Tato norma má však pouze charakter doporučení, která v několikasloupcové sazbě nelze vždy dodržet.
Poslední užití: 13.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11236
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Mohu na konci řádku nechat zvratné zájmeno „se“ a spojku „že“?
Klíčové slovo: se; že
Odpověď: Slabičné vícepísmenné výrazy na konci řádku mohou zůstat.
Poslední užití: 12.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11235
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Mohou stát na konci řádku předložky, které obsahují více písmen (např. pod, za, do)?
Klíčové slovo: předložky
Odpověď: Slabičné vícepísmenné předložky na konci řádku mohou zůstat.
Poslední užití: 12.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.