Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #777 [Označování položek výčtu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-8/8
Stav:
#8904
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování položek výčtu
Konkrétní dotaz: Lze označovat položky výčtu malými římskými číslicemi?
Klíčové slovo: výčet; římské číslice
Odpověď: Označování položek výčtů malými římskými číslicemi je sice méně obvyklé, nicméně není vyloučeno. Norma pro úpravu dokumentů totiž uvádí, že položky výčtů mohou být mimo jiné označeny číslicemi, nespecifikuje však typ těchto číslic.
Poslední užití: 10.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.2 Označování položek výčtu (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6692
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování položek výčtu
Konkrétní dotaz: Lze označovat položky výčtu odrážkami?
Klíčové slovo: výčet; odrážka
Odpověď: Ano lze, položky výčtů mohou být označeny číslicemi, písmeny abecedy, pomlčkami nebo právě odrážkami (např. puntíky, čtverečky apod.).
Poslední užití: 15.2.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.2 Označování položek výčtu (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5904
Užití:
1 2 0
Dotaz: Označování položek výčtu
Konkrétní dotaz: Lze označovat položky výčtu pomlčkou?
Klíčové slovo: výčet; pomlčka
Odpověď: Ano lze, položky výčtů mohou být označeny číslicemi, písmeny abecedy, pomlčkami či odrážkami (např. puntíky, čtverečky apod.).
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.2 Označování položek výčtu (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5616
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování položek výčtu
Konkrétní dotaz: Když se označují položky výčtu římskými číslicemi, píše se za nimi tečka?
Klíčové slovo: výčet; římské číslice
Odpověď: Pokud jsou položky výčtů označovány římským číslicemi, tečka se za nimi píše.
Poslední užití: 6.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.2 Označování položek výčtu (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4250
Užití:
1 2 0
Dotaz: Označování položek výčtu
Konkrétní dotaz: Když se označují položky výčtu číslicemi, píše se za nimi tečka, nebo závorka? Je mezi nimi významový rozdíl, příp. je některá varianta považována za chybnou?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Když jsou položky výčtů označovány číslicemi, píše se za nimi obvykle tečka. Žádná příručka však toto explicitně nenormuje (vyplývá to pouze z příkladů uváděných výčtů), označování položek číslicemi se závorkou (jež nerozlišuje žádný význam) proto nepovažujeme za chybné.
Poslední užití: 26.7.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.2 Označování položek výčtu (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4042
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování položek výčtu
Konkrétní dotaz: Je možné neuvozovat jednotlivé body výčtu odrážkou a začínat jednotlivé body jako text na samostatném řádku?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Abychom mohli hovořit o výčtu, je nutné jednotlivé položky označit číslicemi, písmeny abecedy, pomlčkami či odrážkami (např. čtverečky, puntíky apod.).
Poslední užití: 5.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.2 Označování položek výčtu (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2058
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování položek výčtu
Konkrétní dotaz: Měl by být výčet nějakým způsobem uvozen (větou, spojením ap.)?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Je obvyklé, že výčtům předchází uvozovací část ukončená dvojtečkou (dvojtečku lze vynechat).
Poslední užití: 11.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1712
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování položek výčtu
Konkrétní dotaz: Lze označovat položky výčtu spojovníkem nebo puntíkem?
Klíčové slovo: výčet; spojovník; puntík
Odpověď: Ano lze, položky výčtů mohou být označeny číslicemi, písmeny abecedy, pomlčkami či odrážkami (např. puntíky, čtverečky apod.).
Poslední užití: 9.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.2 Označování položek výčtu (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?