Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #776 [Grafická úprava výčtu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#5903
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Je upraveno, jak velká mezera má být mezi odrážkou a textem bodu výčtu?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: ČSN 01 6910 velikost mezery mezi odrážkou a textem bodu výčtu neupravuje. Tato velikost je obvykle dána přednastavením textového procesoru.
Poslední užití: 3.11.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4056
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Je upraveno, jak velká mezera má být mezi číslem označujícím bod výčtu a textem bodu výčtu?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: ČSN 01 6910 velikost mezery mezi číslem označujícími body výčtu a textem bodu výčtu neupravuje. Tato velikost je obvykle dána přednastavením textového procesoru.
Poslední užití: 13.6.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4033
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Je možné v rozhovoru zpřehlednit otázku použitím výčtu, kdy jsou jednotlivé body označeny písmeny a), b), c) atd.?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Položky výčtů mohou být označeny číslicemi, písmeny abecedy, pomlčkami, odrážkami nebo jinými grafickými prvky (puntíky, čtverečky apod.). Zpřehlednit rozhovor použitím výčtu, jehož jednotlivé body označujeme písmeny, proto lze.
Poslední užití: 24.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.2 Označování položek výčtu (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#439
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Mám výčet, ve kterém si mi neustále střídají položky větné a nevětné. Je takové střídání přípustné, nebo by se toto mělo ve výčtu sjednotit?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Příručky střídání větných a nevětných položek nezakazují, doporučujeme ovšem zvážit, zda toto střídání nevede k obtížnějšímu porozumění. Pokud není střídání položek větného a nevětného charakteru nezbytné, je vhodnější položky výčtu sjednotit.
Poslední užití: 5.3.2015
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?