Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #775 [Grafická úprava poznámky pod čarou].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#7661
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava poznámky pod čarou
Konkrétní dotaz: Je stanoveno, kolik mezer má být mezi číselným indexem a samotným textem poznámky?
Klíčové slovo: poznámka pod čarou
Odpověď: Pro úpravu poznámek pod čarou se doporučuje využít přednastavení textových procesorů. Mezi číselným indexem a samotným textem poznámky je jedna mezera.
Poslední užití: 23.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou (s. 35–36)

ID související odpovědi: #438

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6152
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava poznámky pod čarou
Konkrétní dotaz: Číslo, kterým je uvozena poznámka pod čarou, by mělo stát v horním indexu, nebo ne? Píše se za ním tečka?
Klíčové slovo: poznámka pod čarou
Odpověď: Pro úpravu poznámek pod čarou se doporučuje využít přednastavení textových procesorů. V těchto procesorech bývá číslo uvozující poznámku ve formě horního indexu a tečka se za ním nepíše.
Poslední užití: 9.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou (s. 35–36)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4028
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava poznámky pod čarou
Konkrétní dotaz: Máme katalog o čtyřech kapitolách, z nichž jednu kapitolu napsal jeden autor, zbylé tři druhý autor. Mají se poznámky pod čarou číslovat průběžně v celém katalogu, nebo po jednotlivých oddílech (kapitolách jednoho autora)? Katalog tvoří jeden tematický celek.
Klíčové slovo: poznámka pod čarou
Odpověď: ČSN 01 6910 umožňuje uvádět poznámky pod čarou jak průběžně v celém textu, tak po jednotlivých oddílech. Ve zmíněném případě, kdy katalog tvoří jedno téma, bychom ovšem doporučili číslovat průběžně v celém textu.
Poslední užití: 22.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou (s. 35–36)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#438
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava poznámky pod čarou
Konkrétní dotaz: Jaká jsou obecná pravidla grafické úpravy poznámky pod čarou? Mění se v poznámce například velikost a typ písma? Nebo je stanoveno, kolik mezer má být mezi číselným indexem a samotným textem poznámky?
Klíčové slovo: poznámka pod čarou
Odpověď: Poznámky pod čarou se vždy umisťují k dolnímu okraji strany. Pro úpravu poznámek pod čarou se doporučuje využít přednastavení textových procesorů. V těchto procesorech bývá písmo poznámek obvykle menší než písmo textu, typ písma však zůstává stejný. Mezi číselným indexem a samotným textem poznámky je jedna mezera.
Poslední užití: 8.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou (s. 35–36)

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?