Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #771 [Označování částí textu (oddílů, pododdílů)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/11
Stav:
#11011
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Existuje nějaký limit, kolik číslovaných úrovní může mít text? Nejsou například čtyři úrovně příliš?
Klíčové slovo: kapitola; část textu
Odpověď: Danou problematiku norma neuvádí, záleží proto víceméně na autorovi. Důležité je, aby byl text členěn přehledně.
Poslední užití: 12.12.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu (s. 34)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10987
Užití:
1 2 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Píše se za číselným označením kapitoly tečka (např. 1. Název, 1.1. Název)?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Zatímco jednotlivé úrovně kapitol (částí textu) od sebe tečkou oddělujeme, na konci číselného označení tečka není (např. 11.5.2 Číselné označování částí textu).
Poslední užití: 30.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10875
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud označuji kapitoly abecedně-číselně (např. 3A, 3B apod.), píše se mezi číslem a písmenem mezera?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Mezi označeními jednotlivých úrovní textu se mezera nepíše. Číselně označené úrovně kapitol oddělujeme tečkami (1.2), abecedně-číselné nikoli (1a). Za číselným ani abecedně-číselným označením kapitoly se tečka nepíše.
Poslední užití: 27.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu (s. 34)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10856
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud označuji kapitoly kombinací arabských číslic, malých písmen a římských číslic psaných malými písmeny (např. „3.a.iv“), je v pořádku, pokud jednotlivé úrovně odděluji takto tečkami?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Tečkami od sebe oddělujeme pouze číselně označené úrovně kapitol (správně tedy 1.2, ale nikoli 1.a). Uvedené označení kapitoly by tedy mělo zůstat bez teček. V tomto případě však pro přehlednost doporučujeme psát římské číslice velkými písmeny (3aIV), ev. zvolit jiný způsob označení (např. 3ab, 3ac apod.).
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu (s. 34)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10855
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud označuji kapitoly abecedně-číselně (např. 3a, 3b apod.), mohu mezi číslem a písmenem napsat tečku (3.a)? A neměla by se psát tečka za tímto označením (3a.)?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Tečkami od sebe oddělujeme pouze číselně označené úrovně kapitol (správně tedy „1.2“, ale nikoli „1.a“). Za číselným ani abecedně-číselným označením kapitoly se tečka nepíše. Stojí-li na poslední pozici označení písmeno, lze za ním psát závorku, máte tedy možnost označit danou část textu jako „3a“ nebo „3a)“.
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu (s. 34)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10854
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Je možné označit první kapitolu nulou?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Dle normy ČSN 01 6910 by mělo číslování na každé úrovni začínat jedničkou.
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10853
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud se v textu vyskytuje číselné označení kapitoly, které má pouze jednu úroveň, např. „1 Název“, je možno psát za tímto číslem tečku, tedy „1. Název“?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Zatímco jednotlivé úrovně kapitol (částí textu) od sebe tečkou oddělujeme, na konci číselného označení tečka není (např. kap. 11.5.2 Číselné označování částí textu).
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6680
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud na místě názvu kapitoly stojí pouze označení římskou číslicí, bude se za touto číslicí psát tečka?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Za číselným označením kapitoly na první úrovni hierarchie se tečka nepíše, toto pravidlo se vztahuje i na římské číslice a uplatňuje se bez ohledu na to, zda je uveden název kapitoly, nebo ne.
Poslední užití: 7.2.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Tečka – sekce 10 Tečka a mezera

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5901
Užití:
2 5 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Píše se za číselným označením kapitoly (části textu) tečka?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Zatímco jednotlivé úrovně kapitol (částí textu) od sebe tečkou oddělujeme, na konci číselného označení tečka není (např. kap. 11.5.2 Číselné označování částí textu). Za číselným označením kapitoly na první úrovni hierarchie se tečka také nepíše (např. kap. 1 Předmět normy).
Poslední užití: 2.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Tečka – sekce 10 Tečka a mezera

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1083
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Píše se na konci číselného označení kapitoly (části textu) tečka?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Zatímco jednotlivé úrovně kapitol (částí textu) od sebe tečkou oddělujeme, na konci číselného označení tečka není (např. kap. 11.5.2 Číselné označování částí textu).
Poslední užití: 25.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.