Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #771 [Označování částí textu (oddílů, pododdílů)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-5/11
Stav:
#11011
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Existuje nějaký limit, kolik číslovaných úrovní může mít text? Nejsou například čtyři úrovně příliš?
Klíčové slovo: kapitola; část textu
Odpověď: Danou problematiku norma neuvádí, záleží proto víceméně na autorovi. Důležité je, aby byl text členěn přehledně.
Poslední užití: 12.12.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu (s. 34)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10987
Užití:
1 2 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Píše se za číselným označením kapitoly tečka (např. 1. Název, 1.1. Název)?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Zatímco jednotlivé úrovně kapitol (částí textu) od sebe tečkou oddělujeme, na konci číselného označení tečka není (např. 11.5.2 Číselné označování částí textu).
Poslední užití: 30.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10875
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud označuji kapitoly abecedně-číselně (např. 3A, 3B apod.), píše se mezi číslem a písmenem mezera?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Mezi označeními jednotlivých úrovní textu se mezera nepíše. Číselně označené úrovně kapitol oddělujeme tečkami (1.2), abecedně-číselné nikoli (1a). Za číselným ani abecedně-číselným označením kapitoly se tečka nepíše.
Poslední užití: 27.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu (s. 34)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10856
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud označuji kapitoly kombinací arabských číslic, malých písmen a římských číslic psaných malými písmeny (např. „3.a.iv“), je v pořádku, pokud jednotlivé úrovně odděluji takto tečkami?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Tečkami od sebe oddělujeme pouze číselně označené úrovně kapitol (správně tedy 1.2, ale nikoli 1.a). Uvedené označení kapitoly by tedy mělo zůstat bez teček. V tomto případě však pro přehlednost doporučujeme psát římské číslice velkými písmeny (3aIV), ev. zvolit jiný způsob označení (např. 3ab, 3ac apod.).
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu (s. 34)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10855
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud označuji kapitoly abecedně-číselně (např. 3a, 3b apod.), mohu mezi číslem a písmenem napsat tečku (3.a)? A neměla by se psát tečka za tímto označením (3a.)?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Tečkami od sebe oddělujeme pouze číselně označené úrovně kapitol (správně tedy „1.2“, ale nikoli „1.a“). Za číselným ani abecedně-číselným označením kapitoly se tečka nepíše. Stojí-li na poslední pozici označení písmeno, lze za ním psát závorku, máte tedy možnost označit danou část textu jako „3a“ nebo „3a)“.
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu (s. 34)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.