Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #758 [Číslovka druhová].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#12034
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslovka druhová
Konkrétní dotaz: Jaký je rozdíl mezi číslovou oboje a obojí? Jak by to bylo ve větě „Slavil narozeniny a přijali ho na fakultu. Slavili jsme oboje/obojí“?
Klíčové slovo: oboje, obojí
Odpověď: Číslovka oboje má především význam souborový a používá se ve spojení s pomnožným podstatným jménem. Podoba obojí se používá především ve spojení s abstrakty, kde má význam druhový nebo význam číslovky základní. Ve spojení s pomnožnými a hromadnými jmény lze číslovku obojí užít ve významu druhovém. K tomu je třeba doplnit, že rozlišení významu druhového a základního není v češtině zcela striktní, takže mohou nastat situace, kdy budou obě možnosti přijatelné. V uvedené větě bychom preferovali variantu obojí, ale vzhledem k uvedenému výkladu nelze ani variantu oboje zavrhovat.
Zvažované varianty:
oboje obojí
Poslední užití: 3.8.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: oboje, obojí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10952
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslovka druhová
Konkrétní dotaz: Narazil jsem při korekturách na spojení několik dveří. Platí nutnost použití druhových číslovek ve spojení s pomnožnými podstatnými jmény i v případě neurčitých číslovek? Je špatně napsat několik dveří místo několikery dveře?
Klíčové slovo: několik, několikery, několikero
Odpověď: Jazykové příručky doporučují ve spojení s pomnožnými podstatnými jmény použít druhové číslovky (několikery dveře, tolikery dveře). Proto pokud chcete být v souladu s příručkami doporučujeme použít druhovou číslovku. To bude z hlediska gramatického v pořádku a bude to i v souladu s dosavadní kodifikací. Je ovšem pravda, že spojení s neurčitými číslovkami obvykle jazykové příručky neřeší a nezmiňují se o nich. Stejně tak ponechávají stranou i vyšší základní číslovky typu osmdesatery dveře / osmdesát dveří. pouze příruční mluvnice češtiny uvádí informaci, že v nepřímých pádech bývají číslovky dvoje, oboje, troje... nahrazeny tvary číslovek dva, oba, tři...: Přilož do obou kamen; Po všech třech dveřích stékala barva. Doklady v ČNK ukazují, že ani v 1. pádě nevnímají uživatelé jazyka spojení s neurčitými a s vyššími základními číslovkami jako agramatické nebo nenoremní (tolik dveří, několik dveří). Zdá se tedy, že čím vyšší číslovka, tím vyšší pravděpodobnost, že dojde k relativizaci pravidla týkajícího se spojení pomnožných substantiv a druhových číslovek. Ještě doplňujeme, že vedle spojení několikery dveře by bylo možné použít i spojení několikero dveří. Tento typ číslovek má v sobě obvykle odstín konečnosti počtu a je častější u určitých číslovek: čtvero ročních období, desatero přikázání apod.
Zvažované varianty:
několik několikery několikero
Poslední užití: 3.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční mluvnice češtiny. 1995. (platí od 1995)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: paragraf 477 a 478

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7314
Užití:
1 0 1
Dotaz: Číslovka druhová
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se zeptat na skloňování číslovek: zda je správný tvar "s pěti set korunou".
Klíčové slovo: pět set
Odpověď: Spisovné tvary jsou s pětisetkorunou nebo pěti sty korunami/korun.
Zvažované varianty:
pěti set korunou pětisetkorunou pěti sty
Poslední užití: 25.3.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2731
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslovka druhová
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar 7. p. číslovky čtverý? Potřebuji vyskloňovat spojení čtvery dveře.
Klíčové slovo: čtverý
Odpověď: Číslovka čtvery se skloňuje podle adjektivního vzoru „mladý“. V 7. p. množného čísla je tedy tvar čtverými (dveřmi).
Poslední užití: 23.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2430
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslovka druhová
Konkrétní dotaz: Jaký je správný tvar číslovky dvoje ve spojení „na dvojích/dvou olympijských hrách“?
Klíčové slovo: dvoje
Odpověď: Tvar číslovky by měl být dvojích: na dvojích olympijských hrách.
Zvažované varianty:
dvojích dvou
Poslední užití: 19.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční mluvnice češtiny. 1995. (platí od 1995)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?