Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #745 [Vlastní jména ostatní: víceslovná].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-9/9
Stav:
#10269
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: víceslovná
Konkrétní dotaz: Když mám větu, kde se vyskytuje spojení Aero Odolena Voda, v jakém tvaru ten název bude? Členství v týmu Aero? Aera?
Klíčové slovo: Aero Odolena Voda
Odpověď: Pokud větu interpretujeme tak, že jde o členství v týmu koho/čeho, pak bychom měli zvolit tvar názvu v 2. p. Zbytek spojení tvořený jménem města obvykle v těchto případech zůstává nesklonný: členství v týmu Aera Odolena Voda (srov. členství v týmu Sparty Praha). Nelze však vyloučit, že bychom spojení mohli interpretovat jako nominativ jmenovací, a pak by název mohl zůstat i nesklonný: členství v týmu Aero Odolena Voda (srov. členství v týmu Sparta Praha).
Zvažované varianty:
Aera Odolena Voda Aero Odolena Voda
Poslední užití: 4.11.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10099
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: víceslovná
Konkrétní dotaz: V textu prózy mám formulaci „jsem bakalářem slavné almae matris Carolinae". Mělo by se to takto skloňovat? Nemělo by to být spíš nesklonné?
Klíčové slovo: alma mater Carolina
Odpověď: Toto spojení je evidentně skloňováno latinsky. Pokud autor užívá původní latinské skloňování s určitým záměrem, navíc jde o umělecký text, pak je v pořádku jej takto ponechat. Obecně platí, že v textech jiných než uměleckých doporučujeme i u citátových výrazů v českém textu skloňovat podle českých tvaroslovných zásad. V takovém případě bychom toto spojení mohli ponechat zcela nesklonné (absolvent alma mater Carolina), případně skloňovat první část podle vzoru „žena“ (almy mater Carolina).
Zvažované varianty:
almae matris Carolinae alma mater Carolina almy mater Carolina
Poslední užití: 18.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: alma mater

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3077
Užití:
1 2 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje Orbis pictus? Mám větu: Je to vhled do uspořádaného světa, který dětem v Orbis pictus představuješ.
Klíčové slovo: Orbis pictus
Odpověď: Doporučujeme nepřidávat české koncovky a název ponechat nesklonný. Lze také před název vložit opěrné obecné jméno a to skloňovat a název pak zůstane v nominativu jmenovacím (např. v díle Orbis pictus).
Poslední užití: 3.11.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2813
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: víceslovná
Konkrétní dotaz: Potřebuji skloňovat název obchodu Marks and Spencer a nemůžu v celém textu používat nominativ jmenovací, abych se tomu sklonění vyhnula. Jak jej mám tedy správně vyskloňovat?
Klíčové slovo: Marks and Spencer
Odpověď: Pokud je vlastní jméno zakončené tak, že jej lze zařadit k některému z českých deklinačních vzorů, skloňujeme jej podle něho. U jmen vytvořených ze jména osoby se řídíme skloňováním daného osobního jména. U víceslovných názvů skloňujeme obvykle pouze poslední část (např. Hewlett Packard), ale pokud je pro uživatele srozumitelné a rozpoznatelné, že jde o dvě jména spojená slučovacím poměrem, skloňují se často obě jména: Marks(e) and Spencera, Marks(i/u) and Spenceru/-ovi, Marks(em) and Spencerem.
Poslední užití: 22.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování názvů institucí a firem

Kde popsáno: IJP: Skloňování názvů institucí a firem.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2403
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: víceslovná
Konkrétní dotaz: Mám větu: v Pohlreichově Café Imperial. Nemělo by být v Café Imperialu?
Klíčové slovo: Café Imperial
Odpověď: U víceslovných názvů tohoto typu se může skloňovat druhá část nebo může zůstat celý název nesklonný. Pokud pisateli či mluvčímu ani jedna varianta nevyhovuje, je možné předsunout před celý název nějaké obecné jméno, např. restaurace, a pak skloňovat toto podstatné jméno a název ponechat v základním tvaru: v restauraci Café Imperial.
Zvažované varianty:
Café Imperial Café Imperialu
Poslední užití: 15.12.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2296
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: víceslovná
Konkrétní dotaz: Skloňuje se název Cosa Nostra, nebo je to nesklonné?
Klíčové slovo: Cosa Nostra
Odpověď: Příručky na tuto otázku bohužel neodpovídají a data ČNK ukazují, že užívání tohoto jména je rozkolísané. Buďto uživatelé skloňují obě části, nebo pouze tu druhou. Obě tyto varianty jsou i ze systémového hlediska přijatelné.
Poslední užití: 2.1.2018
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2183
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: víceslovná
Konkrétní dotaz: Mají se při skloňování přidávat české koncovky ke všem částem slovenského názvu instituce? Např. ve spojení „Odborná škola pre ženské povolania v Bratislave“.
Klíčové slovo: Odborná škola pre ženské povolania v Bratislave
Odpověď: V těchto případech lze při skloňování přidávat české koncovky ke spojení „odborná škola“ a ostatní části názvu ponechat s koncovkami slovenskými. Při zacházení s tímto názvem v nepřímých pádech stejně zůstává zbytek víceslovného spojení beze změn: v Odborné škole pre ženské povolania v Bratislave; na Odbornou školu pre ženské povolania v Bratislave.
Poslední užití: 3.11.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1967
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: víceslovná
Konkrétní dotaz: Skloňuje se název Fórum Karlín? Když mám větu „sejdeme se ve...“, mám napsat Fóru Karlín, nebo to zůstane nesklonné ve Fórum Karlín?
Klíčové slovo: Fórum Karlín
Odpověď: První část názvu doporučujeme skloňovat: Sejdeme se ve Fóru Karlín. Vzhledem k tomu, že první část názvu tvoří původně obecné podstatné jméno, nesklonnou variantu bychom nedoporučovali. Pokud by měl zůstat název z nějakého důvodu neskloněný, je možné použít nominativ jmenovací a před název vložit nějaké podstatné jméno obecné, například: Sejdeme se v areálu Fórum Karlín.
Zvažované varianty:
Fóru Karlín Fórum Karlín
Poslední užití: 24.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména víceslovná

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1944
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jaký je správný tvar názvu oddílu: z Jiskra Kyjov, nebo z Jiskry Kyjov?
Klíčové slovo: Jiskra Kyjov
Odpověď: Doporučujeme první část skloňovat: z Jiskry Kyjov.
Zvažované varianty:
Jiskra Kyjov Jiskry Kyjov
Poslední užití: 29.1.2018
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?