Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #740 [Vlastní jména ostatní: střední rod].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#5289
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: střední rod
Konkrétní dotaz: Jak by se skloňoval název, značka Pago v množném čísle? Může to být Pagi?
Klíčové slovo: Pago
Odpověď: Tento typ názvů (firmy, značky, výrobky) se řadí k rodům na základě zakončení. Je-li název zakončen na -o, pak se obvykle v češtině přiřadí ke střednímu rodu a vzoru „město“ (viz např. Tesco apod.). Množné číslo by tedy mělo být v 1. p. Paga jako „města“.
Zvažované varianty:
Pagi Paga
Poslední užití: 22.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování názvů institucí a firem

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5033
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: střední rod
Konkrétní dotaz: Může být název značky auta Porsche nesklonný? Podle jakého vzoru se skloňuje, pokud se vůbec dá skloňovat?
Klíčové slovo: Porsche
Odpověď: Jméno Porsche jako značku auta doporučujeme skloňovat. Používá se ve středním rodě a na základě zakončení na -e bychom ho měli skloňovat podle vzoru „moře“: bez Porsche, s Porschem atd.
Poslední užití: 21.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování názvů institucí a firem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5032
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: střední rod
Konkrétní dotaz: Jak by se skloňoval název auta Porsche?
Klíčové slovo: Porsche
Odpověď: Jméno Porsche jako značka auta je středního rodu a na základě zakončení na -e bychom ho měli skloňovat podle vzoru „moře“: bez Porsche, s Porschem atd.
Poslední užití: 21.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování názvů institucí a firem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2466
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: střední rod
Konkrétní dotaz: Máme hotel, který se jmenuje Grandium. Jaký je správný tvar 2. pádu?
Klíčové slovo: Grandium
Odpověď: Jméno Grandium má před zakončením -um samohlásku, proto jej skloňujeme v j. č. a v 1., 4. a 5. p. mn. č. podle vzoru „město“, ostatní pády mn. č. jsou podle vzoru „moře“. S výjimkou 1., 4. a 5. p. j. č. se koncové -um při skloňování odsouvá. Ve 2. pádě je tedy tvar Grandia. Pokud se chcete skloňování vyhnout, lze užívat celé spojení hotel Grandium, v němž dojde ke skloňování obecného jména hotel a vlastní název zůstane v 1. pádě (nominativ jmenovací).
Zvažované varianty:
Grandia
Poslední užití: 1.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování jmen středního rodu zakončených na -um, -on, -ma; Zeměpisná jména středního rodu

Kde popsáno: IJP: Skloňování jmen středního rodu zakončených na -um, -on, -ma.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2093
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: střední rod
Konkrétní dotaz: Mám v názvu týdeníku Spiegel v jeho pádových tvarech vynechávat to poslední -e- a skloňovat Spiegla, Spieglu, nebo tam to -e- zůstává?
Klíčové slovo: Spiegel
Odpověď: Ve všech tvarech jména Spiegel doporučujeme pohybné -e- ponechat a používat tvary Spiegela, Spiegelu atd. V současné češtině je tendence, aby z pádových tvarů vlastních jmen byl co možná nejlépe rozpoznatelný základní tvar 1. p. Proto se u cizích názvů němé -e- obvykle ponechává.
Poslední užití: 10.1.2018
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?