Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #738 [Vlastní jména ostatní: ženský rod].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-10/10
Stav:
#10008
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: ženský rod
Konkrétní dotaz: Když mám slovenský název školy Stredná škola dopravní v Martine, mám zachovat slovenské skloňování (do Stredné školy), nebo skloňovat česky (do Strední školy)?
Klíčové slovo: Stredná škola v Martine
Odpověď: U slovenských názvů v 1. p. zachováváme původní tvar, ale při skloňování přidáváme české koncovky, měli bychom tedy skloňovat do Stredné školy. V případě, že bychom název celý přeložili do češtiny, pak by tvar 2. p. byl do Střední školy. Tvar Strední školy nedoporučujeme, protože je to jakýsi mezistupeň mezi úplným překladem a slovenským skloňováním.
Zvažované varianty:
do Strední školy do Stredné školy
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9867
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je správný tvar 7. p. slova Vánoce? Opravdu jsou možné oba tvary? Jak je možné, že jsou přípustné tvary Vánoci i Vánocemi? Jako přípustné se dnes uvádí skoro všechno, co se v jazyce objeví.
Klíčové slovo: Vánoce
Odpověď: V 7. p. jsou skutečně možné oba tvary: Vánoci i Vánocemi. Starší tvar je Vánocemi, protože Vánoce (z něm. Weihnachten) jsou rodu ženského a skloňovaly se podle vzoru „růže“ (např. k Vánocím), pouze ve 2. p. s nulovou koncovkou. V odborné literatuře se uvádí, že nejasná rozpoznatelnost rodu, podobnost koncovky s místními jmény na -ice a významová souvislost se slovem svátky vedly k tomu, že se postupně začaly užívat i tvary podle vzoru „stroj“ (např. k Vánocům) a v 7. p. se začaly objevovat dvě varianty: Vánocemi i Vánoci. Tento děj ovšem není nijak nový. Dvojí tvary v 7. p. se objevují dlouhodobě, už v minulých stoletích, a jako kodifikované a spisovné je zachycuje i Příruční slovník jazyka českého ze 30. let 20. st.
Zvažované varianty:
Vánoci Vánocemi
Poslední užití: 25.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Naše řeč.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4429
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak by se měl skloňovat název slovenské strany Ľudová strana Naše Slovensko v českém textu?
Klíčové slovo: Ľudová strana Naše Slovensko
Odpověď: Slovenský název by se měl v českém textu skloňovat podle zásad české mluvnice, tedy přidávat české koncovky. Není třeba přeložit název do češtiny. Název by tedy měl být v 2. p. Ľudové strany, ve 3. p. Ľudové straně atd.
Poslední užití: 16.3.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2969
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak skloňovat slovenský název katedra architektúry: Na katedre architektúry, nebo na katedře architektúry?
Klíčové slovo: katedra architektúry
Odpověď: Při skloňování slovenských názvů bychom měli přidávat české koncovky: na katedře architektúry.
Zvažované varianty:
na katedre architektúry na katedře architektúry
Poslední užití: 22.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2650
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje vlastní jméno Baňa? Je to název dolu.
Klíčové slovo: Baňa
Odpověď: Jména, ve kterých předchází koncovému ‑a ve výslovnosti měkká souhláska se řadí k podtypu „Troja“, který má ve 2., 3. a 6. p. tvary podle vzoru „růže“ a v 1., 4., 5. a 7. p. podle vzoru „žena“. Primárně bychom tedy volili tvary podle těchto vzorů. Ale především u jmen cizího původu se v současnosti prosazuje vzor „žena“ i ve 2., 3. a 6. p. a ani tyto tvary nelze považovat za chybné. V psané podobě je nutné psát v koncovce i.
Poslední užití: 27.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]; Skloňování ženských jmen zakončených na -ca, -ča, -ša, -ža, -ja, -ňa

Kde popsáno: IJP: Skloňování ženských jmen zakončených na -ca, -ča, -ša, -ža, -ja, -ňa.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2567
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje slovo Vánoce? Jaký je to vzor?
Klíčové slovo: Vánoce
Odpověď: Vánoce jsou pomnožné podstatné jméno ženského rodu a mají specifické skloňování: základní tvary jsou podle vzoru „růže“, ale v 2. p. se užívá krátký tvar s nulovou koncovkou a v některých pádech se objevují tvary mužského rodu: 1., 4. a 5. p. Vánoce, 2. p. Vánoc, 3. p. Vánocům, 6. p. Vánocích, 7. p. Vánoci i Vánocemi.
Poslední užití: 11.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2464
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje slovo Vánoce? Viděl jsem teď nadpis v novinách: před Vánoci.
Klíčové slovo: Vánoce
Odpověď: Slovo Vánoce je podstatné jméno pomnožné ženského rodu a má tvary Vánoc, Vánocům, Vánoce, Vánoce, Vánocích, Vánoci a Vánocemi. V 7. pádě si tedy můžete vybrat ze dvou tvarů, oba jsou v pořádku.
Poslední užití: 1.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Kde popsáno: IJP: Vánoce; SSČ: Vánoce.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1313
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: ženský rod
Konkrétní dotaz: Když mluvím o meteoritech, které dopadly na Zemi, tak mám používat tvar Zemi, nebo Zem?
Klíčové slovo: Země
Odpověď: Ve významu planeta Země je správný tvar Zemi.
Zvažované varianty:
Zemi Zem
Poslední užití: 30.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1228
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: ženský rod
Konkrétní dotaz: Měl by se slovenský název univerzity skloňovat slovensky? Např. na Prešovskej univerzitě v Prešove?
Klíčové slovo: Prešovská univerzita v Prešově
Odpověď: Doporučujeme i u slovenských názvů v českém textu užívat české tvary: na Prešovské univerzitě v Prešově.
Zvažované varianty:
na Prešovskej univerzitě v Prešove na Prešovské univerzitě v Prešově
Poslední užití: 29.5.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1225
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: ženský rod
Konkrétní dotaz: Je název společnosti Explosia sklonný, nebo nesklonný? Jak se skloňuje?
Klíčové slovo: Explosia
Odpověď: Název Explosia je sklonný. Skloňuje se pravidelně podle vzoru „růže“: 2. p. Explosie, 3., 4. a 6. p. Explosii, 7. p. Explosií. V případě, že použijeme opěrné podstatné jméno typu společnost, firma, můžeme samotný název nechat nesklonný a skloňovat pouze opěrné jméno: ve firmě Explosia.
Poslední užití: 16.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování názvů institucí a firem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?