Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #737 [Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný: psaní i-y].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-2/2
Stav:
#10063
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo použít slovo sokol jako název organizace Sokol Opava ve větě „volejbal se šířil hlavně zásluhou hráčů Sokolu/Sokola Opava“?
Klíčové slovo: Sokol
Odpověď: Jako podstatné jméno ve funkci názvu organizace Sokol je rodu mužského neživotného. Jméno lze skloňovat podle tvrdého vzoru „hrad“ (Sokolu) nebo podle jeho podvzoru „les“ (Sokola), výrazně častější je však tvar Sokola, který uvádí i Slovník spisovného jazyka českého. Tvar Sokola je patrně ovlivněn tím, že původně jde o mužský rod životný (druh ptáka), který má v koncovce 2. p. j. č. -a podle vzoru „pán“. Vzhledem k tomu se domníváme, že tvar Sokolu v 2. p. j. č. by mohl připadat uživatelům jazyka neobvyklý a stylově příznakový.
Zvažované varianty:
Sokolu Sokola
Poslední užití: 29.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5115
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Jak by vypadal 2. p. j. č. od slova Excalibur? Vypouští se tam písmeno -u-?
Klíčové slovo: Excalibur
Odpověď: Doporučujeme písmeno -u- v nepřímých pádech ponechávat, přestože se nevyslovuje: 2. p. Excaliburu.
Zvažované varianty:
Excaliburu Excalibru
Poslední užití: 17.5.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?