Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #736 [Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-9/9
Stav:
#10071
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Jak se má skloňovat značka Opel Olympia? Překladatel nám napsal „jede Oplem Olympia“. Je to tak správně?
Klíčové slovo: Opel Olympia
Odpověď: Tzv. němé e (píše se, ale nevyslovuje se: Opel [opl]) může být při skloňování v nepřímých pádech vynecháno, je tedy možné napsat v 7. p. Oplem. V současnosti se však prosazuje silná tendence ponechávat toto nevyslovené e v psané podobě ve všech pádech, protože přispívá k lepší identifikaci jména v základním tvaru. Tato tendence se projevuje u jmen osobních i zeměpisných a ještě častěji u názvů značek. Doporučujeme proto volit spíše podobu Opelem: „jede Opelem Olympia“. Případně je samozřejmě možné zvolit nominativ jmenovací a napsat „jede vozem Opel Olympia“.
Zvažované varianty:
Opelem Oplem
Poslední užití: 30.10.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9941
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Mám dotaz, jak zacházet při skloňování se značkou salámu Herkules, kde nejde o osobní jméno. Paní u pultu si ho objednávala a chtěla 10 deka herkulese, což se mi nezdá. Ale kdybych si objednal 10 deka herkula, připadal bych si jako kanibal. Jako nejméně problematické by se mi jevilo říct 10 deka salámu herkules. Jde to vůbec skloňovat?
Klíčové slovo: Herkules
Odpověď: Název určitě skloňovat lze. Původní skloňování Herkules - Herkula se užívá, pokud se mluví o antickém hrdinovi. Pokud použijeme původem antické jméno pro něco jiného, než co původně označovalo, původní latinské či řecké skloňování použít můžeme (2. p. Herkula/herkula), ale obvykle toto podstatné jméno skloňujeme formálně bez odtrhávání zakončení -us, -os apod. Např. kosmos - kosmu (vesmír), ale Kosmos - Kosmosu (název kina). V případě tohoto názvu salámu (ale třeba i lepidla, letounu či jiného výrobku) přicházejí vzhledem k zakončení na -s v úvahu koncovky podle vzoru „hrad“ , respektive podvzoru „les“: 2. p. herkulesu, herkulesa. Vyloučit ovšem nelze ani tvar podle měkkého vzoru „stroj“ (herkulese). U běžných obecných podstatných jmen zakončených na -s toto měkké skloňování obvyklé není, ale v případě názvu herkules může hrát roli, že jde původně o osobní jméno. Osobní jména zakončená na -s totiž ve většině případů spadají pod měkký vzor. V obchodě si tedy můžete objednat 10 deka herkulese, herkulesa i herkulesu. Ani podobu herkula vyloučit nelze, přestože by to bylo z výše uvedených důvodů méně obvyklé. Z hlediska systémového všechny varianty připadají v úvahu. Rozdíl může být pouze ve frekvenci jednotlivých varriant. V Českém národním korpusu se však nevyskytuje dostatečné množství dokladů, abychom mohli o některé variantě prohlásit, že je výrazně méně nebo více častá než ostatní, a že je tedy na základě frekvence noremní či nenoremní.
Zvažované varianty:
herkula herkulese herkulesu herkulesa
Poslední užití: 17.12.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: starší e-mailové odpovědi.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9914
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Jestliže mám v textu název firmy Blomus, mám napsat, že zákazníka posílám do Blomusu, nebo do Blomu?
Klíčové slovo: Blomus
Odpověď: Vzhledem k tomu, že se nejedná o antické jméno, je běžné nepoužívat řecké či latinské skloňování a koncovky připojovat přímo k celému nezkrácenému slovu. V případě názvů firem, značek apod. se i původně latinské či polatinštělé názvy skloňují obvykle formálně bez odtrhávání koncovek, viz např. pivo Gambrinus nebo kino Kosmos apod.
Zvažované varianty:
Blomusu Blomu
Poslední užití: 22.12.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.
ID související odpovědi: #1193

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7625
Užití:
1 0 1
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: V překladu se vyskytuje planetka Hermes, která je na kolizním kurzu se Zemí. Text se jmenuje Hermův pád. Jenže mi nějak nedá skloňovat to podle pravidel pro životný rod, když planety a jiná nebeská tělesa skloňujeme jako neživotné (např. na Marsu, nikoli na Martovi). Je přijatelné napsat Pád Hermese? Jak je to správně? Planetek s vlastními jmény (často řeckými či římskými) jsou stovky a v běžném jazyce není jejich výskyt tak častý, aby bylo jejich skloňování ustáleno. Dá se na ně aplikovat jednoduchá obecná poučka typu - jsou to planetky, skloňujte je podle neživotných vzorů?
Klíčové slovo: Hermes
Odpověď: Na Vaši otázku není snadná odpověď, a to přesně z těch důvodů, o nichž píšete. Jelikož není úzus, není ani norma, tj. uživatelé češtiny nemají povědomí o tom, jak s názvy planetek zacházet (mohlo by se projevit v úzu, a dalo se tak rekonstruovat); toto povědomí by přitom bylo rozhodující pro stanovení toho, co se hodí použít. V obdobných případech lze odpověď konstruovat na základě různých systémových analogií, problém je ovšem ten, že jakkoliv to může být „logické“ a „systémové“, neřeší to problémy v reálných komunikačních situacích. Ve Vašem případě je onou analogií skloňování planet jako Mars, Jupiter aj. Jakousi obecnou logikou pak pravidlo řecké a latinské koncovky neodsouvat všude tam, kde nepojmenováváme starořecké a římské postavy. Doporučovali bychom tedy používat spíš podoby typu Hermese, k Hermesu, s Hermesem; ovšem s tím vědomím, že se nejde z podstaty věci vyhnout tomu, že některé uživatele češtiny budou takové podoby zarážet (což by ovšem dělaly i podoby alternativní).
Zvažované varianty:
Hermese Herma
Poslední užití: 15.4.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3656
Užití:
1 2 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Zajímalo by mě, jak lze zacházet s názvem komplexu Campus Palace. Musí se nechávat nesklonný, nebo jej lze skloňovat, např. v Campusu Palace?
Klíčové slovo: Campus Palace
Odpověď: Doporučujeme ponechat celý název nesklonný nebo skloňovat až druhou část, protože pokud se vyskloňuje pouze první část Campus, mohlo by to signalizovat, že toto slovo není součástí názvu.
Zvažované varianty:
Campus Palace Campus Palaceu Campusu Palace
Poslední užití: 11.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování názvů institucí a firem

Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: IJP: Skloňování názvů institucí a firem.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2514
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Existuje spolek s názvem Pražský Sušičan a mě by zajímalo, jaké jsou tvary 2. a 3. p. jednotného čísla. Název Sušičan je odvozen od obyvatel Sušice, kteří se přestěhovali do Prahy.
Klíčové slovo: Pražský Sušičan
Odpověď: Jestliže Sušičan označuje původního obyvatele Sušice (což naznačuje i psaní velkého počátečního písmene), lze jej považovat za jméno rodu mužského životného a pak jej skloňovat podle vzoru „pán“. Tedy Pražského Sušičana, Pražskému Sušičanu/-ovi, Pražský Sušičane, Pražském Sušičanovi, Pražským Sušičanem.
Poslední užití: 29.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování názvů institucí a firem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2096
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Je třeba skloňovat název festivalu Burningman, nebo by měl být název nesklonný?
Klíčové slovo: Burningman
Odpověď: Pokud se v tomto případě jedná o podstatné jméno mužského rodu neživotného zakončené na tvrdou souhlásku, doporučujeme skloňovat ho pravidelně podle vzoru „hrad“: 2. p. Burningmanu.
Poslední užití: 24.1.2018
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1782
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Disneyland se běžně skloňuje podle vzoru „hrad“, ale jak je to se slovem Disneyworld?
Klíčové slovo: Disneyworld
Odpověď: Výraz Disneyworld lze v češtině skloňovat zcela pravidelně podle vzoru „hrad“ a toto používání bychom doporučovali.
Poslední užití: 8.2.2018
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1193
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Lze skloňovat ve 2. p. tmavá piva Gambrinusu, nebo Gambrinu, nebo Gambrina?
Klíčové slovo: Gambrinus
Odpověď: Přestože původně jde o osobní jméno, stalo se z něj pojmenování značky, proto bychom s ním měli zacházet jako s podstatným jménem rodu mužského neživotného. Volili bychom vzhledem k frekvenci v úzu formální skloňování s koncovkami za celým slovem: tmavá piva Gambrinusu
Zvažované varianty:
Gambrinusu Gambrinu Gambrina
Poslední užití: 20.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských jmen zakončených na -us, -ius, -eus, -os, -es

Poprvé popsáno zde: Ano.
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?