Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #734 [Vlastní jména ostatní: mužský rod životný].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#9897
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Jak správně napsat děkuji Ivovi/Ivu Adamčíkovi, Novákovi, apod.?
Klíčové slovo: Ivo
Odpověď: Jméno Ivo ve spojení s příjmením může zůstat nesklonné: Ivo Novákovi. Pokud se skloňuje, mohou být ve 3. p. dva tvary: Ivu i Ivovi. Oba jsou gramaticky v pořádku. Ze stylových důvodů se však doporučuje volit kratší tvar Ivu, pokud následuje příjmení s koncovkou -ovi (Ivu Novákovi), aby se tato koncovka neopakovala dvakrát za sebou: Ivovi Novákovi.
Zvažované varianty:
Ivu Ivovi Ivo
Poslední užití: 7.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [o], [ó]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9876
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Pokud má někdo „zvířecí“ jméno, jak bych ho měl oslovit? Např. pane Kozo, Koze, Koza? pane Vlčku, Vlček?
Klíčové slovo: Koza, Vlček
Odpověď: Ve spisovných textech bychom měli oslovovat 5. p. V případě jména Koza je to tvar pane Kozo (jako „předseda“) a u jména Vlček pane Vlčku (vzor „pán“, podvzor „dělník“).
Zvažované varianty:
Kozo Koze Koza
Poslední užití: 26.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7416
Užití:
1 0 1
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Jak v překladu z angličtiny skloňovat jméno McGuire? Bez McGuira/McGuirea?
Klíčové slovo: McGuire
Odpověď: Skloňování mužských osobních jmen zakončených ve výslovnosti na souhlásku a v písmu na samohláskové písmeno závisí na tom, zda koncové -e ovlivňuje výslovnost nebo odlišuje dvě různá jména. U některých jmen je obtížné rozhodnout, zda se jedná o případ typu Mike - Mikea, nebo Shakespeare - Shakespeara. Domníváme se, že v tomto případě je třeba počítat s jistým kolísáním. To dokládá i Český národní korpus, kde se obě varianty v nepřímých pádech vyskytují zhruba ve stejném poměru.
Zvažované varianty:
McGuira McGuirea
Poslední užití: 23.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.5 Jména zakončená v písmu na samohláskové písmeno a ve výslovnosti na souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2281
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Jaký je správný tvar množného čísla ve všech pádech od názvu šíitských povstalců Huti?
Klíčové slovo: Huti
Odpověď: Pokud název skupiny je Huti, pak bychom ve všech pádech množného čísla měli přidávat koncovky vzoru „pán“: Hutiové, Hutiů apod.
Poslední užití: 30.1.2018
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1109
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Může se skloňovat Mickey Mouse jako ochranná známka?
Klíčové slovo: Mickey Mouse
Odpověď: Ochranné známky nemají žádnou výjimku týkající se skloňování. Jméno Mickey Mouse lze skloňovat podle obecných pravidel o skloňování: triko s Mickey Mousem.
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména víceslovná

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?