Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #733 [Zeměpisná jména: víceslovná].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-10/10
Stav:
#10185
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje název tureckého chrámu Hagia Sofia?
Klíčové slovo: Hagia Sofia
Odpověď: Podle Českého národního korpusu v úzu převažuje plná nesklonnost obou částí: v Hagia Sofia. Z hlediska tvaroslovného však nic nebrání tomu, abychom obě části skloňovali: v Hagii Sofii. Je tedy možné zvolit jedno z obou řešení, je však žádoucí, aby zvolená podoba byla jednotná v rámci jednoho textu. V případě nejistoty lze předsunout opěrné substantivum a ponechat samotný název v nominativu jmenovacím: v chrámu Hagia Sofia.
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.
ID související odpovědi: #8825

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10176
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Mělo by se ve spojení Brno-střed skloňovat i to slovo střed? Např. v Brně-středu x v Brně- střed.
Klíčové slovo: Brno-střed
Odpověď: Skloňovat by se daly obě části. Tvaroslovný charakter obou podstatných jmen tomu nebrání. V úzu se však jako neutrální, nepříznakové prosazuje skloňování pouze první části. Z toho důvodu doporučujeme ponechat druhou část nesklonnou. S tímto typem pojmenování (Praha/Brno/Ostrava-město/venkov/střed/západ/východ) se v úzu zachází jinak než se dvěma vlastními jmény spojenými spojovníkem, která lze bez problémů obě skloňovat. Roli může hrát i fakt, že se druhá část nepoužívá samostatně, na rozdíl od typu např. Brno-Vinohrady.
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7890
Užití:
1 0 1
Dotaz: Zeměpisná jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Z nějakého důvodu je historiky skloňováno město Nové Dvory takto: na Nových Dvořích, může být důvod pro tuto podobu, nemělo by být prostě Dvorech?
Klíčové slovo: Nové Dvory
Odpověď: Pravděpodobně jde o nějaký místní/historický úzus. Za výchozí, systémovou a neutrální podobu bychom však považovali tvar Dvorech.
Zvažované varianty:
Nových Dvořích Nových Dvorech
Poslední užití: 16.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména víceslovná - 3 Jména mužského rodu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5138
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jak by měl vypadat nápis: odjezd z Odolené Vody, nebo z Odoleny Vody?
Klíčové slovo: Odolena Voda
Odpověď: Základní tvar názvu v 1. p. je Odolena Voda. Původní podoba názvu Odolenova Voda se vzhledem ke složité hláskové stavbě postupně zjednodušila na podobu Odolena Voda. Obě části skloňujeme podle vzoru „žena“: 2. p. Odoleny Vody – 3., 6. p. Odoleně Vodě – 7. p. Odolenou Vodou, viz např. kniha A. Polívkové Naše místní jména.
Zvažované varianty:
Odolené Vody Odoleny Vody
Poslední užití: 6.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4468
Užití:
2 2 0
Dotaz: Zeměpisná jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jak skloňovat zeměpisné jméno Rio de Janeiro v 6. p.?
Klíčové slovo: Rio de Janeiro
Odpověď: Jsou tři možnosti. Lze napsat "v Rio de Janeiru", v Riu de Janeiro" nebo "v Riu de Janeiru. Všechny tři možnosti jsou považovány za rovnocenné.
Zvažované varianty:
Rio de Janeiru Riu de Janeiro Riu de Janeiru
Poslední užití: 21.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3110
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Mám skloňovat německý zeměpisný název Bad Kissibel? Mám to ve větě ve 2. pádě: okolní pozemky Bad Kissibel.
Klíčové slovo: Bad Kissibel
Odpověď: Kissibel je jméno mužského rodu neživotného a na základě zakončení na -l se skloňuje podle vzoru „hrad“. První část Bad zůstává nesklonná a celé spojení se řadí k muž. neživ. rodu. Tvar celého spojení v této větě tedy je Bad Kissibelu.
Poslední užití: 1.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku; Zeměpisná jména víceslovná

Kde popsáno: IJP: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2766
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jak by se měl skloňovat název města Nižnij Novgorod?
Klíčové slovo: Nižnij Novgorod
Odpověď: Adjektivum Nižnij by se mělo skloňovat podle vzoru „jarní“, proto doporučujeme celý název skloňovat takto: do Nižního Novgorodu, v Nižním Novgorodu apod.
Zvažované varianty:
v Nižném Novgorodu v Nižním Novgorodu
Poslední užití: 5.12.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2091
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Skloňuje se slovo Costa, které je součástí vlastních názvů (např. Costa Brava)?
Klíčové slovo: Costa Brava
Odpověď: V těchto víceslovných názvech se skloňuje častěji druhá část, pokud je to možné. Bylo by sice možné skloňovat i část první (na Costě Bravě), v úzu však jednoznačně převažuje nesklonnost. Nesklonná podoba patrně bude uživatelům připadat bezpříznaková a neutrální.
Poslední užití: 10.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména víceslovná

Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: Zeměpisná jména víceslovná.
ID související odpovědi: #1815
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1815
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje spojení Costa Brava? jak zní tvar 6. p.?
Klíčové slovo: Costa Brava
Odpověď: Toto spojení slovníky neobsahují. Z hlediska zakončení obou částí na -a se nabízí skloňování druhé části podle vzoru „žena“: na Costa Bravě (respektive s ohledem na strukturu názvu i Costě Bravě/Brava, tyto podoby se však v praxi neužívají). V úzu jednoznačně převažuje nesklonnost. Nesklonná podoba patrně bude uživatelům připadat bezpříznaková a neutrální.
Zvažované varianty:
Costa Brava Costě Bravě Costě Brava
Poslední užití: 5.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.
ID související odpovědi: #2091
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1784
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Je třeba skloňovat obě části názvu Rakousko-Uhersko, nebo pouze druhou z nich? 2. p. Rakousko-Uherska, nebo Rakouska-Uherska?
Klíčové slovo: Rakousko-Uhersko
Odpověď: U složených jmen tohoto typu se spojovníkem je možné skloňovat obě části (2. p. Rakouska-Uherska) nebo je možné ponechat první část nesklonnou (2. p. Rakousko-Uherska). Obě řešení jsou v pořádku.
Zvažované varianty:
Rakousko-Uherska Rakouska-Uhersko
Poslední užití: 7.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?