Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #730 [Zeměpisná jména: pomnožná].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/15
Stav:
#13508
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: pomnožná
Konkrétní dotaz: Jak zní 2. pád zeměpisného jména Louky, které nesou místní části obcí Karviná a Zlín? Jsou přípustné tvary Louk i Luk, nebo pouze některý z nich?
Klíčové slovo: Louky
Odpověď: Zeměpisné jméno Louky nesou nejen zmíněné místní části, ale jde rovněž o název zaniklé obce Louky nad Olší a přírodní rezervace Louky pod Kumstátem. Zatímco obecné jméno louka má ve 2. pádě dubletu, tzn. že jsou přípustné tvary louk i luk, v případě pomnožného zeměpisného jména Louky doporučujeme pouze tvar Louk. Jednak tento tvar v místním úzu zmíněných lokalit převažuje, jednak by konkurenční tvar Luk mohl být mylně chápán jako 2. pád pomnožného zeměpisného jména Luka.
Zvažované varianty:
Louk Luk
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12027
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: pomnožná
Konkrétní dotaz: Čtu v jednom textu titulek „spojení mezi Mělníkem a Drážďanami“. Je ten tvar v pořádku? Mně to trhá uši.
Klíčové slovo: Drážďany
Odpověď: Jméno města Drážďany je pomnožné mužského rodu, proto tvar 7. p. má koncovku -y: Drážďany. U pomnožných jmen je někdy obtížné určit rod, proto občas dochází ke kolísání v některých pádech.
Zvažované varianty:
Drážďanami Drážďany
Poslední užití: 10.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Drážďany

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10104
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: pomnožná
Konkrétní dotaz: Lidé se ptají, jak se má skloňovat název obce Stěžery. Je to tak, že je to ženský rod, takže v 6. p. bude Stěžerách jako „ženách“?
Klíčové slovo: Stěžery
Odpověď: Název obce Stěžery se řadí k ženskému rodu, má tedy koncovky podle vzoru „žena“. Jako mnoho pomnožných jmen však i tento název v některých pádech kolísá, takže ve 3. a 6. p. jsou vedle koncovek vzoru „žena“ možné i koncovky vzoru „hrad“: Stěžerách i Stěžerech, Stěžerám i Stěžerům.
Poslední užití: 13.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8213
Užití:
1 0 1
Dotaz: Zeměpisná jména: pomnožná
Konkrétní dotaz: Skloňování území končících na -landy vykazuje nesymetrii. Jak by se měly skloňovat Falklandy a Shetlandy? V IJP je u Falkland poznámka „Příručky uvádějí pouze mužský rod, avšak v úzu se dnes prosazují převážně tvary ženského rodu, které nelze odmítat“, ale u Shetland to není, přestože se v úzu také objevují oba rody.
Klíčové slovo: Falklandy, Shetlandy
Odpověď: To, že se formálně podobná zeměpisná jména neskloňují zcela pravidelně, je běžný jev (viz též odpověď 8154: Alandy). Shetlandy se v úzu objevují v rodě ženském i mužském. V tomto případě však nic nenasvědčuje tomu, že by ženský rod výrazně převažoval (na rozdíl od Falkland), takže poznámku v tomto smyslu u hesla Shetlandy neuvádíme.
Poslední užití: 5.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

ID související odpovědi: #8154

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8154
Užití:
1 0 1
Dotaz: Zeměpisná jména: pomnožná
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je zeměpisné jméno Alandy?
Klíčové slovo: Alandy
Odpověď: Stejně jako v případě Falkland (viz odpověď 8213) i u názvu Alandy gramatický rod kolísá, a proto považujeme za přijatelnou obourodost: mužský rod neživotný i ženský rod.
Poslední užití: 29.4.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8149
Užití:
1 0 1
Dotaz: Zeměpisná jména: pomnožná
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je jméno Falklandy?
Klíčové slovo: Falklandy
Odpověď: Příručky uvádějí, že jsou Falklandy rodu mužského, nicméně v úzu často pomnožná zeměpisná jména cizího původu inklinují k ženskému rodu, což se potvrzuje i v tomto případě. Připustili bychom tedy obourodost.
Poslední užití: 29.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3696
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: pomnožná
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje název obce Hranice? Je jich několik, třeba Hranice na Moravě. Má být v Hranici, nebo Hranicích?
Klíčové slovo: Hranice
Odpověď: Příručka Naše místní jména uvádí název Hranice jako pomnožný, v 6. pádě je tedy v Hranicích. Nemůžeme ovšem vyloučit, že místní úzus se může odlišovat.
Zvažované varianty:
Hranici Hranicích
Poslední užití: 10.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše místní jména a jak jich užívat. Polívková. 2007. (platí od 2007)

Kde popsáno: IJP: Zeměpisná jména pomnožná; Naše místní jména: Hranice.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3645
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: pomnožná
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje název obce Mcely?
Klíčové slovo: Mcely
Odpověď: Příručka Naše místní jména a jak je skloňovat uvádějí, že název Mcely je pomnožné jméno rodu mužského neživotného a mají tyto tvary: 2. p. Mcel, 3. p. Mcelům, 4. p. Mcely, 6. p. Mcelích, 7. p. Mcely.
Poslední užití: 16.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše místní jména a jak jich užívat. Polívková. 2007. (platí od 2007)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3111
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: pomnožná
Konkrétní dotaz: Název Doudleby s v 7. pádě je s Doudlebami, nebo Doudleby?
Klíčové slovo: Doudleby
Odpověď: Zeměpisné jméno Doudleby je rodu mužského neživotného a tvar 7. p. je Doudleby, viz Internetová jazyková příručka.
Zvažované varianty:
Doudlebami Doudleby
Poslední užití: 1.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména pomnožná

Kde popsáno: IJP: Zeměpisná jména pomnožná; IJP: Doudleby.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3081
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: pomnožná
Konkrétní dotaz: Je správně v Praze 10 Malešicích, nebo Malšicích? Nezkracuje se to o to -e-?
Klíčové slovo: Malešice
Odpověď: V zeměpisném názvu Malešice se nevyskytuje tzv. pohybné -e-, nebude se tedy v nepřímých pádech vypouštět. Doporučujeme tedy tvar Malešicích.
Poslední užití: 3.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména pomnožná

Kde popsáno: IJP: Zeměpisná jména pomnožná.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.