Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #728 [Zeměpisná jména: střední rod].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-6/6
Stav:
#10957
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: střední rod
Konkrétní dotaz: Jak skloňovat název města Jílové u Prahy?
Klíčové slovo: Jílové u Prahy
Odpověď: Název Jílové je sice podstatné jméno středního rodu, ale formálně bychom ho měli skloňovat jako přídavné jméno vzoru „mladý“, proto doporučujeme psát: do Jílového u Prahy, k Jílovému u Prahy, v Jílovém u Prahy.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména středního rodu - 2 Jména zakončená ve výslovnosti na [e], [é]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10268
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: střední rod
Konkrétní dotaz: Děti měly ve škole ve 4. třídě za úkol vytvořit 2. p. mn. čísla názvu Lipno. Dcera si našla na stránce skloňuj.cz, že ten tvar má být Lipn, ale paní učitelka to opravila, že správně je Lipen. Je to opravdu tak?
Klíčové slovo: Lipno
Odpověď: Především je třeba upozornit, že tento typ úkolu je pro žáky zcela nevhodný. Ani běžné mluvnice neuvádějí vyjma pomnožných názvů tvary množného čísla zeměpisných (i osobních) jmen, protože se vyskytují zcela ojediněle. Není vhodné chtít po žácích, aby uměli skloňovat jména, ve kterých se vyskytují nepravidelnosti a navíc je jejich frekvence téměř nulová. Na zmíněné internetové stránce je patrně tvar vygenerován automaticky a není zkontrolován lingvisty. V tomto případě totiž tvar 2. p. mn č. není utvořen mechanicky podle vzoru „město“. Vzhledem k zakončení základu slova na slabikotvorné -n- je třeba před něj vložit vkladné -e-, které se používá právě u tvarů, ve kterých by jinak vznikla obtížně vyslovitelná souhlásková skupina: bahno - bahen, plátno - pláten apod.
Zvažované varianty:
Lipn Lipen
Poslední užití: 8.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování jmen středního rodu podle vzoru „město“ – 2. p. mn. č. - 2.2 Jména s dvěma (třemi) souhláskami před koncovým ‑o

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3687
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: střední rod
Konkrétní dotaz: Ve 2. pádě je možný pouze tvar Rakousko-Uherska? Nebo může být i Rakouska-Uherska?
Klíčové slovo: Rakousko-Uhersko
Odpověď: Ve skloňování názvu Rakousko-Uhersko je možné jednak ohýbat pouze druhou část, jednak ohýbat obě. Tvary Rakousko-Uherska a Rakouska-Uherska jsou tedy ve 2. pádě v pořádku.
Poslední užití: 11.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména víceslovná, heslo Rakousko-Uhersko

Kde popsáno: IJP: Zeměpisná jména víceslovná; IJP: Rakousko-Uhersko.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3648
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: střední rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje název obce Mokré? Je to skloňování ženského rodu (třeba přijeďte do Mokré), nebo středního (do Mokrého)?
Klíčové slovo: Mokré
Odpověď: Název Mokré je rodu středního, měl by být tedy skloňován jako přídavné jméno „mladé“: Mokrého, Mokrému, Mokré, Mokrém, Mokrým.
Zvažované varianty:
Mokré Mokrého
Poslední užití: 13.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména středního rodu

Kde popsáno: IJP: Mokré; IJP: Zeměpisná jména středního rodu.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1963
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: střední rod
Konkrétní dotaz: V 6. pádě jména Znojmo je správný tvar Znojmu, nebo Znojmě?
Klíčové slovo: Znojmo
Odpověď: V 6. pádě jména Znojmo jsou v pořádku oba tvary. Častěji používaný je tvar Znojmě.
Zvažované varianty:
Znojmu Znojmě
Poslední užití: 26.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména středního rodu

Kde popsáno: Zeměpisná jména středního rodu.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1148
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: střední rod
Konkrétní dotaz: Je správně spojení „v Oslo“, nebo „v Oslu“?
Klíčové slovo: Oslo
Odpověď: Jméno Oslo může zůstat nesklonné, ale lze je skloňovat i podle vzoru „město“: v Oslo i v Oslu.
Zvažované varianty:
Oslo Oslu
Poslední užití: 22.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména středního rodu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?