Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #724 [Zeměpisná jména: mužský rod].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/3, položky: 11-20/24
Stav:
#2890
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Potřebuji v textu použít zeměpisný název Equitos a nevím jistě, jestli ho mám skloňovat a jak.
Klíčové slovo: Equitos
Odpověď: Zeměpisné jméno Equitos doporučujeme skloňovat, a to podle mužského neživotného vzoru „hrad“.
Poslední užití: 20.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku

Kde popsáno: IJP: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2734
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar 7. p. jména Drážďany? Mám spojení: když to srovnám s Drážďany, nebo Drážďanami?
Klíčové slovo: Drážďany
Odpověď: Jméno Drážďany je rodu mužského neživotného, spisovný tvar 7. p. je tedy Drážďany.
Zvažované varianty:
Drážďany Drážďanami
Poslední užití: 23.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména pomnožná

Kde popsáno: IJP: Zeměpisná jména pomnožná.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2726
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar 6. p. názvu města Zábřeh? Mám říct bydlím v Zábřehu, nebo Zábřeze?
Klíčové slovo: Zábřeh
Odpověď: Koncovky v 6. p. jména Zábřeh kolísají a za spisovné jsou považovány obě varianty. Lze tedy říct Zábřehu i Zábřeze.
Zvažované varianty:
Zábřehu Zábřeze
Poslední užití: 24.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Jména zakončená ve výslovnosti na tvrdou nebo obojetnou souhlásku

Kde popsáno: IJP: Jména zakončená ve výslovnosti na tvrdou nebo obojetnou souhlásku.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2516
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Dříve se obec Strašín jmenovala Strašeň, název byl tedy ženského rodu. A dnes je ten Strašín? Je to rod mužský?
Klíčové slovo: Strašín
Odpověď: Ano, kvůli zakončení -ín se název Strašín řadí k podstatným jménům rodu mužského neživotného.
Poslední užití: 29.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku

Kde popsáno: IJP: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2515
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar jména Strašín v 6. pádě? O Strašínu, nebo Strašíně?
Klíčové slovo: Strašín
Odpověď: Název Strašín se kvůli svému zakončení -ín skloňuje podle podvzoru „les“. V 6. pádě má tedy tvar Strašíně.
Zvažované varianty:
Strašínu Strašíně
Poslední užití: 29.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku

Kde popsáno: IJP: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2432
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jaký tvar jména Jeruzalém by měl být v 6. p.? O Jeruzalémě, nebo o Jeruzalému? Nebo lze obojí?
Klíčové slovo: Jeruzalém
Odpověď: U jména Jeruzalém je možné použít oba tvary. V 6. p. j. č. dochází u jmen tohoto typu ke kolísání mezi koncovkami -ě(e) a -u. Podle mluvnic rozdílné uplatnění koncovek -u/-ě(e) záleží také na funkci jména ve větě. Koncovka -ě(e) se užívá spíše pro vyjádření příslovečného určení místa a v ostatních funkcích je častější užití koncovky -u (být v Jeruzalémě – snít o Jeruzalému). Toto funkční rozdělení je však pouze orientační, nelze je uplatnit vždy a není pro mluvčího či pisatele závazné.
Zvažované varianty:
Jeruzalémě Jeruzalému
Poslední užití: 15.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - sekce 1.1.1 Konkurence koncovek -u/-a ve 2. p. j. č. a koncovek -u/-ě(e) v 6. p. j. č.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2276
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Autor v textu v nepřímých pádech mění v názvu města koncové -s na -z: Krems – Kremzu. Je to tak správně?
Klíčové slovo: Krems
Odpověď: Jestliže v základní podobě názvu je -s, mělo by být zachováno i v nepřímých pádech: Krems – Kremsu – Kremsem.
Zvažované varianty:
Kremsu Kremzu
Poslední užití: 16.11.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2166
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Mělo by být zeměpisné jméno Bruckhaus nesklonné, nebo se skloňuje? A podle jakého vzoru?
Klíčové slovo: Bruckhaus
Odpověď: Žádná kodifikační příručka toto zeměpisné jméno neobsahuje, ale podle zakončení bychom zařadili Bruckhaus mezi zeměpisná jména mužského rodu, která se skloňují podle vzoru „hrad“: 2. p. Bruckhausu.
Poslední užití: 28.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - sekce 1.1 Jména zakončená ve výslovnosti i v písmu na stejnou souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2019
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Vyskytl se mi v textu název obce Vyšný u Českého Krumlova a také název obce Vyšné u Českých Velenic ve větě: Motýl byl nalezen ve Vyšným u Českého Krumlova a ve Vyšném u Českých Velenic. Je ten tvar 6. pádu názvu Vyšný správně, nebo má být taky ve Vyšném?
Klíčové slovo: Vyšný
Odpověď: Spisovný tvar 6. pádu názvu Vyšný je Vyšném, slovo skloňujeme podle adjektivního vzoru „mladý“. Tvary 6. pádu budou tedy u obou těchto názvů stejné, přestože v 1. p. se liší.
Zvažované varianty:
Vyšným Vyšném
Poslední užití: 18.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na samohlásku -

Kde popsáno: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na samohlásku - 2. Názvy ve formě přídavného jména.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1965
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Všimla jsem si na webu města Uherský Brod, že v 6. pádě používájí tvar Brodě, sama jsem ale použila ve svém textu tvar Brodu. Který z nich je správně?
Klíčové slovo: Uherský Brod
Odpověď: V 6. pádě jména Brod jsou možné oba tvary, můžete tedy použít Brodě i Brodu. Koncovka -ě je ve funkci příslovečného určení místa běžnější.
Poslední užití: 25.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.1.1 Konkurence koncovek ‑u/‑a ve 2. p. j. č. a koncovek ‑u/‑ě(e) v 6. p. j. č.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.