Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #724 [Zeměpisná jména: mužský rod].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 5/5, položky: 21-24/24
Stav:
#1310
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar 6. pádu od názvu obce Hlubočepy? Má to být v Hlubočepích, nebo v Hlubočepech?
Klíčové slovo: Hlubočepy
Odpověď: V 6. pádě názvu Hlubočepy jsou možné oba tvary, lze tedy použít Hlubočepích i Hlubočepech. Data ČNK ukazují, že používanější je tvar Hlubočepích.
Zvažované varianty:
Hlubočepích Hlubočepech
Poslední užití: 30.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména pomnožná - 1 a) Jména zakončená ve výslovnosti na [i]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1294
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je rod obce Předboj?
Klíčové slovo: Předboj
Odpověď: Podle příručky Naše místní jména a jak jich užívat je Předboj rodu mužského neživotného.
Zvažované varianty:
ten Předboj ta Předboj
Poslední užití: 26.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Naše místní jména a jak jich užívat. Polívková. 2007. (platí od 2007)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1010
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Je správný tvar 2. p. „Suchdola“, nebo „Suchdolu“ a v 6. p. „v Suchdole“, nebo „v Suchdolu“?
Klíčové slovo: Suchdol
Odpověď: Ve 2. p. je možné užít tvar 2. p. „Suchdola“ i „Suchdolu“ a v 6. p.„ Suchdole“ i „Suchdolu“.
Zvažované varianty:
Suchdolu Suchdola
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Kde popsáno: IJP.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#978
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Je správně v 6. p. „v Nymburku“, nebo „v Nymburce“?
Klíčové slovo: Nymburk
Odpověď: Tvary „Nymburce“ i „Nymburku“ jsou v 6. p. j. č. v pořádku.
Zvažované varianty:
Nymburku Nymburce
Poslední užití: 24.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.