Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #724 [Zeměpisná jména: mužský rod].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/5, položky: 11-15/24
Stav:
#2890
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Potřebuji v textu použít zeměpisný název Equitos a nevím jistě, jestli ho mám skloňovat a jak.
Klíčové slovo: Equitos
Odpověď: Zeměpisné jméno Equitos doporučujeme skloňovat, a to podle mužského neživotného vzoru „hrad“.
Poslední užití: 20.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku

Kde popsáno: IJP: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2734
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar 7. p. jména Drážďany? Mám spojení: když to srovnám s Drážďany, nebo Drážďanami?
Klíčové slovo: Drážďany
Odpověď: Jméno Drážďany je rodu mužského neživotného, spisovný tvar 7. p. je tedy Drážďany.
Zvažované varianty:
Drážďany Drážďanami
Poslední užití: 23.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména pomnožná

Kde popsáno: IJP: Zeměpisná jména pomnožná.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2726
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar 6. p. názvu města Zábřeh? Mám říct bydlím v Zábřehu, nebo Zábřeze?
Klíčové slovo: Zábřeh
Odpověď: Koncovky v 6. p. jména Zábřeh kolísají a za spisovné jsou považovány obě varianty. Lze tedy říct Zábřehu i Zábřeze.
Zvažované varianty:
Zábřehu Zábřeze
Poslední užití: 24.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Jména zakončená ve výslovnosti na tvrdou nebo obojetnou souhlásku

Kde popsáno: IJP: Jména zakončená ve výslovnosti na tvrdou nebo obojetnou souhlásku.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2516
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Dříve se obec Strašín jmenovala Strašeň, název byl tedy ženského rodu. A dnes je ten Strašín? Je to rod mužský?
Klíčové slovo: Strašín
Odpověď: Ano, kvůli zakončení -ín se název Strašín řadí k podstatným jménům rodu mužského neživotného.
Poslední užití: 29.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku

Kde popsáno: IJP: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2515
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar jména Strašín v 6. pádě? O Strašínu, nebo Strašíně?
Klíčové slovo: Strašín
Odpověď: Název Strašín se kvůli svému zakončení -ín skloňuje podle podvzoru „les“. V 6. pádě má tedy tvar Strašíně.
Zvažované varianty:
Strašínu Strašíně
Poslední užití: 29.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku

Kde popsáno: IJP: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.