Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #724 [Zeměpisná jména: mužský rod].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/5, položky: 6-10/24
Stav:
#8155
Užití:
1 0 1
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak je to se skloňováním ostrovního státu Svatý Kryštof a Nevis?
Klíčové slovo: Svatý Kryštof a Nevis
Odpověď: Obě části názvu doporučujeme skloňovat podle mužského neživotného vzoru „hrad“, viz Internetová jazyková příručka: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=Nevis.
Poslední užití: 29.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8098
Užití:
1 0 1
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se zeptat, zda není chyba, když máte v Internetové jazykové příručce v hesle Svatý Jiří ve 4. p. j. č. tvar Svatý Jiří, a ne Svatého Jiřího.
Klíčové slovo: Svatý Jiří
Odpověď: Nejedná se o chybu. Ve spisovných textech doporučujeme zeměpisné názvy tohoto typu skloňovat jako neživotné (např. ostrov Sv. Kryštof, město Martin, Liptovský Mikuláš atd.). Měli bychom psát navštívil Svatý Jiří, nikoli Svatého Jiří. Jednak proto, že životné zacházení se zeměpisnými názvy je samo o sobě nestandardní, jednak lze tvarem rozlišit význam: navštívil Svatý Jiří (místo) - navštívil svatého Jiřího (osobu).
Zvažované varianty:
Svatý Jiří Svatého Jiřího
Poslední užití: 24.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5278
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Je správně Prosek bez Proseka, nebo Proseku?
Klíčové slovo: Prosek
Odpověď: Místní jména takto zakončená mohou mít v 2. p. j. č. obě koncovky: -a i -u. Příručka Naše místní jména uvádí koncovku -a, která také v úzu převažuje, proto bychom ji doporučovali i my.
Zvažované varianty:
Proseku Proseka
Poslední užití: 9.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše místní jména a jak jich užívat. Polívková. 2007. (platí od 2007)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3802
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje název obce Bořeň?
Klíčové slovo: Bořeň
Odpověď: Jméno Bořeň je rodu mužského, skloňuje se tedy podle vzoru stroj: Bořeň, Bořeně, Bořeni, Bořeň, Bořeni, Bořeněm.
Poslední užití: 22.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše místní jména a jak jich užívat. Polívková. 2007. (platí od 2007)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3644
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je správný tvar názvu Buštěhrad v 6. pádě? Je to Buštěhradu, nebo Buštěthradě?
Klíčové slovo: Buštěhrad
Odpověď: V 6. pádě názvu Buštěhrad jsou možné obě varianty, můžete tedy volit mezi tvary Buštěhradu a Buštěhradě.
Zvažované varianty:
Buštěhradu Buštěhradě
Poslední užití: 16.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Kde popsáno: IJP: Buštěhrad.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.