Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #724 [Zeměpisná jména: mužský rod].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/5, položky: 1-5/24
Stav:
#10220
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Mají se skloňovat názvy města Port Mathurin, Port Joseph a Port Louis?
Klíčové slovo: Port Mathurin, Port Louis, Port Joseph
Odpověď: Doporučujeme na základě analogie s názvy typu Port Arthur nebo Port Said skloňovat druhou část názvu: 2. p. Port Mathurinu, Port Louisu, Port Josephu. Některé slovníky sice uvádějí i možnost skloňovat také první část názvu, ale tento způsob se v úzu téměř nevyskytuje.
Poslední užití: 2.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména víceslovná - 3. Jména mužského rodu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10204
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak by se měly skloňovat názvy měst, ostrovů apod., které vznikly ze jmen osob? Má tam být životné, nebo neživotné skloňování?
Klíčové slovo: Sv. Kryštof a Nevis, město Martin, Liptovský Mikuláš, souostroví Sv. Tomáš a Princův ostrov.
Odpověď: Vzhledem k tomu, že názvy označují neživotné entity (nejde už o osoby, ale o města, ostrovy apod.), doporučujeme používat neživotné skloňování: navštívit Sv. Kryštof a Nevis / Martin / Liptovský Mikuláš / Sv. Tomáš a Princův ostrov. Neživotným skloňováním se také vyhneme potenciálnímu nedorozumění: navštívit Martin (město) x navšívit Martina (osobu).
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: viz Internetová jazyková příručka: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=Nevis.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9968
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: V textu jsem měla název koncentračního tábora Bergen-Belsen a já jsem skloňovala Bergenu-Belsenu, ale objevily se názory, že by to mělo být Bergen-Belsenu. Jak je to správně?
Klíčové slovo: Bergen-Belsen
Odpověď: Není jednoznačné pravidlo, jak se jmény tohoto typu (dvě podstatná jména) zacházet. U cizích zeměpisných názvů se obvykle skloňuje pouze poslední slovo názvu: 2. p. Bergen-Belsenu (podobně Rhode Islandu, Mont Blancu). Vzhledem ke struktuře názvu je i zde možné skloňovat obě části: Bergenu-Belsenu (viz např. Frýdku-Místku) . V úzu však jednoznačně převažuje skloňování pouze poslední části. Proto doporučujeme tento způsob respektovat.
Zvažované varianty:
Bergenu-Belsenu Bergen-Belsenu
Poslední užití: 17.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména víceslovná - 3. Jména mužského rodu

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9662
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Máme pacientku, kterou přeložili z nemocnice Motol. Má být správně přeložit pacienta z Motola, nebo Motole?
Klíčové slovo: Motol
Odpověď: Zeměpisné jméno Motol se skloňuje podle vzoru „hrad“, proto by v 2. p. měl být tvar Motola.
Zvažované varianty:
Motola Motole
Poslední užití: 9.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8212
Užití:
1 0 1
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: 6. pád pojmenování Nový Zéland je podle příručky jedině na Novém Zélandu, ale v tisku i na Wikipedii je velmi častá varianta Novém Zélandě. Lze ji přijmout jako spisovnou dubletu?
Odpověď: Tvar 6. pádu na Zélandě je možný, ale nedoporučujeme ho použít jako stylově neutrální spisovnou variantu, bylo by to v rozporu se současnou kodifikací i obecným doporučením, které uvádíme v IJP (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=360). Ani v úzu nemá tvar Zélandě takovou oporu, abychom ho chápali jako rovnocennou variantu.
Zvažované varianty:
Zélandě Zélandu
Poslední užití: 5.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.