Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #724 [Zeměpisná jména: mužský rod].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/24
Stav:
#10220
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Mají se skloňovat názvy města Port Mathurin, Port Joseph a Port Louis?
Klíčové slovo: Port Mathurin, Port Louis, Port Joseph
Odpověď: Doporučujeme na základě analogie s názvy typu Port Arthur nebo Port Said skloňovat druhou část názvu: 2. p. Port Mathurinu, Port Louisu, Port Josephu. Některé slovníky sice uvádějí i možnost skloňovat také první část názvu, ale tento způsob se v úzu téměř nevyskytuje.
Poslední užití: 2.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména víceslovná - 3. Jména mužského rodu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10204
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak by se měly skloňovat názvy měst, ostrovů apod., které vznikly ze jmen osob? Má tam být životné, nebo neživotné skloňování?
Klíčové slovo: Sv. Kryštof a Nevis, město Martin, Liptovský Mikuláš, souostroví Sv. Tomáš a Princův ostrov.
Odpověď: Vzhledem k tomu, že názvy označují neživotné entity (nejde už o osoby, ale o města, ostrovy apod.), doporučujeme používat neživotné skloňování: navštívit Sv. Kryštof a Nevis / Martin / Liptovský Mikuláš / Sv. Tomáš a Princův ostrov. Neživotným skloňováním se také vyhneme potenciálnímu nedorozumění: navštívit Martin (město) x navšívit Martina (osobu).
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: viz Internetová jazyková příručka: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=Nevis.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9968
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: V textu jsem měla název koncentračního tábora Bergen-Belsen a já jsem skloňovala Bergenu-Belsenu, ale objevily se názory, že by to mělo být Bergen-Belsenu. Jak je to správně?
Klíčové slovo: Bergen-Belsen
Odpověď: Není jednoznačné pravidlo, jak se jmény tohoto typu (dvě podstatná jména) zacházet. U cizích zeměpisných názvů se obvykle skloňuje pouze poslední slovo názvu: 2. p. Bergen-Belsenu (podobně Rhode Islandu, Mont Blancu). Vzhledem ke struktuře názvu je i zde možné skloňovat obě části: Bergenu-Belsenu (viz např. Frýdku-Místku) . V úzu však jednoznačně převažuje skloňování pouze poslední části. Proto doporučujeme tento způsob respektovat.
Zvažované varianty:
Bergenu-Belsenu Bergen-Belsenu
Poslední užití: 17.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména víceslovná - 3. Jména mužského rodu

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9662
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Máme pacientku, kterou přeložili z nemocnice Motol. Má být správně přeložit pacienta z Motola, nebo Motole?
Klíčové slovo: Motol
Odpověď: Zeměpisné jméno Motol se skloňuje podle vzoru „hrad“, proto by v 2. p. měl být tvar Motola.
Zvažované varianty:
Motola Motole
Poslední užití: 9.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8212
Užití:
1 0 1
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: 6. pád pojmenování Nový Zéland je podle příručky jedině na Novém Zélandu, ale v tisku i na Wikipedii je velmi častá varianta Novém Zélandě. Lze ji přijmout jako spisovnou dubletu?
Odpověď: Tvar 6. pádu na Zélandě je možný, ale nedoporučujeme ho použít jako stylově neutrální spisovnou variantu, bylo by to v rozporu se současnou kodifikací i obecným doporučením, které uvádíme v IJP (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=360). Ani v úzu nemá tvar Zélandě takovou oporu, abychom ho chápali jako rovnocennou variantu.
Zvažované varianty:
Zélandě Zélandu
Poslední užití: 5.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8155
Užití:
1 0 1
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak je to se skloňováním ostrovního státu Svatý Kryštof a Nevis?
Klíčové slovo: Svatý Kryštof a Nevis
Odpověď: Obě části názvu doporučujeme skloňovat podle mužského neživotného vzoru „hrad“, viz Internetová jazyková příručka: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=Nevis.
Poslední užití: 29.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8098
Užití:
1 0 1
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se zeptat, zda není chyba, když máte v Internetové jazykové příručce v hesle Svatý Jiří ve 4. p. j. č. tvar Svatý Jiří, a ne Svatého Jiřího.
Klíčové slovo: Svatý Jiří
Odpověď: Nejedná se o chybu. Ve spisovných textech doporučujeme zeměpisné názvy tohoto typu skloňovat jako neživotné (např. ostrov Sv. Kryštof, město Martin, Liptovský Mikuláš atd.). Měli bychom psát navštívil Svatý Jiří, nikoli Svatého Jiří. Jednak proto, že životné zacházení se zeměpisnými názvy je samo o sobě nestandardní, jednak lze tvarem rozlišit význam: navštívil Svatý Jiří (místo) - navštívil svatého Jiřího (osobu).
Zvažované varianty:
Svatý Jiří Svatého Jiřího
Poslední užití: 24.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5278
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Je správně Prosek bez Proseka, nebo Proseku?
Klíčové slovo: Prosek
Odpověď: Místní jména takto zakončená mohou mít v 2. p. j. č. obě koncovky: -a i -u. Příručka Naše místní jména uvádí koncovku -a, která také v úzu převažuje, proto bychom ji doporučovali i my.
Zvažované varianty:
Proseku Proseka
Poslední užití: 9.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše místní jména a jak jich užívat. Polívková. 2007. (platí od 2007)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3802
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje název obce Bořeň?
Klíčové slovo: Bořeň
Odpověď: Jméno Bořeň je rodu mužského, skloňuje se tedy podle vzoru stroj: Bořeň, Bořeně, Bořeni, Bořeň, Bořeni, Bořeněm.
Poslední užití: 22.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše místní jména a jak jich užívat. Polívková. 2007. (platí od 2007)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3644
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je správný tvar názvu Buštěhrad v 6. pádě? Je to Buštěhradu, nebo Buštěthradě?
Klíčové slovo: Buštěhrad
Odpověď: V 6. pádě názvu Buštěhrad jsou možné obě varianty, můžete tedy volit mezi tvary Buštěhradu a Buštěhradě.
Zvažované varianty:
Buštěhradu Buštěhradě
Poslední užití: 16.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Kde popsáno: IJP: Buštěhrad.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.