Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #722 [Osobní jména: manželé, rodina].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-7/7
Stav:
#10054
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: manželé, rodina
Konkrétní dotaz: Když mám příjmení Levý a použiju množné číslo, jak vypadá oslovení? Je na konci -i: Vážení manželé Leví?
Klíčové slovo: Levý
Odpověď: Příjmení, která mají formu přídavného jména, mají dva možné tvary (v 1. i v 5. p. jsou tvary totožné ): manželé Leví (jako „mladí“) nebo manželé Levých (jako „mladých“).
Zvažované varianty:
Levých Leví
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9940
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: manželé, rodina
Konkrétní dotaz: Když je příjmení Šťastný, jak bych měla oslovit? Rodino Šťastných, nebo jinak?
Klíčové slovo: Šťastný
Odpověď: Příjmení utvořená z přídavných jmen mohou mít dvojí tvar: rodina Šťastná (tvar ženského rodu podle slova rodina) nebo rodina Šťastných. Při oslovení 5. p. zůstává tvar příjmení stejný: rodino Šťastná i Šťastných. Stejně by se zacházelo i se spojením manželé Šťastní (tvar množného čísla mužského rodu podle slova manželé) i manželé Šťastných.
Zvažované varianty:
rodino Šťastných rodino Šťastná
Poslední užití: 17.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova; Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [i], [í]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9912
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: manželé, rodina
Konkrétní dotaz: Je správný tvar příjmení Scholze [šolce] ve spojení pátrání po rodu Scholzů? Není to Scholzeů, nebo Scholze.
Klíčové slovo: Scholze
Odpověď: Spojení pátrání po rodu Scholzů je v pořádku. Jméno se skloňuje podle vzoru „soudce“ a koncové -e se odsouvá.
Zvažované varianty:
Scholzů Scholze
Poslední užití: 22.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova; Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [e], [é]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3666
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: manželé, rodina
Konkrétní dotaz: Když jsou manželé Josef Opolný a Bernadeta Opolná, je správně dohromady za Josefa a Bernadetu Opolných? Nebo má být za Opolné?
Klíčové slovo: Opolný
Odpověď: Příjmení Opolný se skloňuje adjektivním způsobem a ve 4. pádě jsou možné obě navržené varianty: za rodinu Opolných (ale také rodinu Opolnou), i za Opolné.
Zvažované varianty:
Opolných Opolné
Poslední užití: 11.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova

Kde popsáno: IJP: Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3088
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: manželé, rodina
Konkrétní dotaz: Potřebuji napsat věnování manželům a nevím ten správný tvar. Pán se jmenuje Daníček. Má být Daníčkovým, nebo Daníčkům?
Klíčové slovo: Daníčkovi
Odpověď: Obě varianty jsou možné, ale v běžné komunikaci jako vhodnější doporučujeme manželům Daníčkovým.
Zvažované varianty:
Daníčkovým Daníčkům
Poslední užití: 2.11.2017
Atributy odpovědi
Kde popsáno: IJP: Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2750
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: manželé, rodina
Konkrétní dotaz: Je možné napsat „přání od Čermáků“, nebo „přání od Čermákových“?
Klíčové slovo: Čermákovi
Odpověď: V 1. p. se u substantivních příjmení užívá podoba se zakončením -ovi; ve 2., resp. ve 3. p. lze i ve spisovných projevech užít vedle toho i substantivních koncovek: Čermákových i Čermáků, Čermákovým i Čermákům.
Zvažované varianty:
Čermáků Čermákových
Poslední užití: 6.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova sekce 2 Pojmenování rodiny jako celku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2332
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: manželé, rodina
Konkrétní dotaz: Jaký tvar jména Vodňanský by měl být uveden na zvonku u bytu, když chceme označit oba manžele?
Klíčové slovo: Vodňanský
Odpověď: Pro označení manželů je možné použít oba tvary: Vodňanských i Vodňanští. Z hlediska jazykového jsou obě varianty v pořádku.
Zvažované varianty:
Vodňanských Vodňanští
Poslední užití: 13.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova sekce 2 Pojmenování rodiny jako celku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?