Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #721 [Osobní jména: víceslovná].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/3, položky: 21-25/25
Stav:
#2101
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jaký má být správný tvar jména Lichtenštejn ve spojení Karel z Lichtenštejnu/a? (Celé jméno je Karel z Lichtenštejnu/a-Kastelkorna.)
Klíčové slovo: Lichtenštejn
Odpověď: Z hlediska čistě jazykového je možné zvolit obě podoby. Která z nich se v praxi užívá v souvislosti s kroměřížským biskupem, nemůže jazyková poradna posoudit, je to spíše otázka pro historiky.
Zvažované varianty:
Lichtenštejnu Lichtenštejna
Poslední užití: 9.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména víceslovná - sekce 1 Jména obsahující předložku, člen, spojku apod.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku sekce 1.1.1 Konkurence koncovek -u/-a ve 2. p. j. č. a koncovek -u/-ě(e) v 6. p. j. č.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2100
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Je správně jméno biskup Karel z Lichtenštejnu-Kastelkornu, nebo Kastelkorna?
Klíčové slovo: Kastelkorn
Odpověď: Z hlediska čistě jazykového je možné zvolit obě podoby. Která z nich se v praxi užívá v souvislosti s kroměřížským biskupem, nemůže jazyková poradna posoudit, je to spíše otázka pro historiky.
Zvažované varianty:
Kastelkornu Kastelkorna
Poslední užití: 9.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - sekce 1.1.1 Konkurence koncovek -u/-a ve 2. p. j. č. a koncovek -u/-ě(e) v 6. p. j. č.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména víceslovná - sekce 1 Jména obsahující předložku, člen, spojku apod.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1591
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jak zní 3. p. od jména Jean-Michel Gracieux?
Klíčové slovo: Jean-Michel Gracieux
Odpověď: Především jde o to, aby se ze stylistických důvodů neopakovala několikrát po sobě koncovka -ovi. Doporučujeme proto buď kombinaci Jeanu-Michelu Gracieuxovi (tato varianta je obvyklejší) nebo Jeanovi-Michelu Gracieuxovi (méně obvyklá varianta).
Zvažované varianty:
Jeanu-Michelu Gracieuxovi Jeanovi-Michelu Gracieuxovi Jeanovi-Michelovi Gracieuxovi
Poslední užití: 15.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1226
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jak mám vyskloňovat jméno Begzod Izakdžanov Chusivivinovič, když mám spojení uděluje se kvalifikace Begzodu atd.?
Klíčové slovo: Begzod Izakdžanov Chusivivinovič
Odpověď: Podoba spojení jmen ve 3. pádě jednotného čísla je Begzodu Izakdžanovu/Izakdžanovovi Chusivivinoviči/Chusivivinovičovi
Poslední užití: 9.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1223
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Chci-li skloňovat jména cizího původu, třeba ruská, je správná podoba Petru Iljiči Čajkovskému ve 3. pádě jednotného čísla?
Klíčové slovo: Čajkovskij
Odpověď: Ano, tato podoba je v pořádku. Příjmení skloňujeme jako přídavné jméno a u jmen jemu předcházejících se doporučuje ze stylových důvodů kratší podoba s koncovkami -u a -i.
Poslední užití: 9.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.