Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #721 [Osobní jména: víceslovná].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/3, položky: 11-20/25
Stav:
#3150
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Potřebuji utvořit 3. pád od jména Filip Vávra. Je to Filipu Vávrovi, nebo Filipovi Vávrovi?
Klíčové slovo: Filip Vávra
Odpověď: V případě, že máme spojení křestního jména a příjmení, preferujeme ze stylových důvodů střídání koncovek: u křestního jména -u, u příjmení pak -ovi. Vhodnější je tedy spojení Filipu Vávrovi.
Zvažované varianty:
Filipu Vávrovi Filipovi Vávrovi
Poslední užití: 25.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

Kde popsáno: IJP: Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č..

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3119
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Potřebuji napsat, že dokument byl podepsán panem profesorem a on se jmenuje Aleksi Šedo. Jak to bude v 7. pádě?
Klíčové slovo: Aleksi Šedo
Odpověď: Křestní jméno Aleksi se na základě svého zakončení na -i skloňuje tzv. zájmenným zppůsobem, v 7. p. má tedy tvar Aleksim. Příjmení Šedo se jako ostatní jména zakončená na -o skloňuje podle vzoru "pán", v 7. pádě tedy Šedem. Dohromady: podepsáno Aleksim Šedem.
Poslední užití: 31.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [i], [í]
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [o], [ó]

Kde popsáno: IJP: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [i], [í]; IJP: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [o], [ó].

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3059
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Mám tady jméno Jakub Švarný. Můžu použít ve 3. pádě Jakubu Švarnému?
Klíčové slovo: Jakub Švarný
Odpověď: Jestliže příjmení nekončí na -ovi, můžeme ke křestnímu jménu přidat koncovku -ovi i -u: Jakubovi/Jakubu Švarnému. Koncovka -ovi se u křesatního jména nedoporučuje ze stylových důvodů, pokud by se opakovala dvakrát za sebou: Jakubovi Novákovi.
Poslední užití: 3.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

Kde popsáno: IJP: Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č..

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3056
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Mám tady jméno Jakub Šindler a teď nevím, jestli má být ve 3. pádě Jakubu Šindlerovi, nebo Jakubovi Šindlerovi.
Klíčové slovo: Jakub Šindler
Odpověď: Pokud příjmení končí na -ovi, doporučuje se u křestního jména ze stylových důvodů volit kratší tvar, tedy Jakubu Šindlerovi.
Zvažované varianty:
Jakubu Šindlerovi Jakubovi Šindlerovi
Poslední užití: 3.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

Kde popsáno: IJP: c.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2999
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Můžu napsat: Posílám něco panu Pychovi Tomášovi? Může se tam to -ovi opakovat, když chci mít nejprve příjmení?
Klíčové slovo: Tomáš Pych
Odpověď: Ano, v tomto případě doporučujeme psát panu Pychovi Tomášovi. Pokud by bylo nejprve jméno křestní, pak se budou koncovky 3. p. střídat: panu Tomáši Pychovi.
Poslední užití: 13.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

Kde popsáno: IJP: Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č..

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2879
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Má se skloňovat jméno Bruno ve spojení s příjmením: Bruno Gröning? Samostatně to křestní jméno samozřejmě skloňuji, ale váhám, zda skloňovat i s příjmením.
Klíčové slovo: Bruno Gröning
Odpověď: Ze jmen zakončených na -o se ve spojení s příjmením neskloňují jména dvouslabičná jako Oto/Otto a Ivo. Tendence k nesklonnosti ve spojení s příjmením se objevuje i u některých dalších jmen zakončených na -o. Záleží také na rodinné tradici nositele tohoto jména. Doporučit lze tedy jméno skloňovat podle vzoru „pán“, ale je možné je i ponechat nesklonné.
Poslední užití: 21.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [o], [ó] - 1 Jména zakončená v písmu i ve výslovnosti na ‑o

Kde popsáno: IJP: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [o], [ó].

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2811
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Píšu dopis a potřebuji oslovit ženu s nepřechýleným zdvojeným příjmením: Macek Ditertová. Můžu to skloňovat Macků Ditertová?
Klíčové slovo: Macek Ditertová
Odpověď: Doporučujeme prostřední jméno ponechat nesklonné a oslovit paní Macek Ditertová.
Poslední užití: 22.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování víceslovných příjmení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2525
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jméno a příjmení Santa Claus se musí celé skloňovat? Lze napsat: Věřím na Santa Clause, nebo musí být Santu Clause?
Klíčové slovo: Santa Claus
Odpověď: Jméno Santa samostatně stojící skloňujeme, v případě spojení jména i příjmení lze vedle skloňování obou částí rovněž ponechat první část nesklonnou: Věřím na Santa Clause i Santu Clause. Z jazykového hlediska jsou obě varianty v pořádku, v úzu však nesklonné podoby první části výrazně převažují.
Zvažované varianty:
Santu Clause Santa Clause
Poslední užití: 29.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2389
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Mám tady větu: vzdali hold Koben Briantovi. Nemělo by se to křestní jméno taky skloňovat?
Klíčové slovo: Koben Briant
Odpověď: Mužské vlastní jméno Koben se na základě zakončení na -n skloňuje, a to podle vzoru „pán“. Pokud je křestní jméno ve spojení s příjmením, volíme u prvního z nich kratší koncovku -u a u druhého pak delší -ovi: vzdali hold Kobenu Briantovi.
Poslední užití: 19.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

Kde popsáno: IJP: Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č..

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2377
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Potřebuji dokončit větu: děkuji Petru Marešovi, nebo Petrovi Marešovi?
Klíčové slovo: Petr Mareš
Odpověď: Jména Petr a Mareš se skloňují podle vzorů „pán“ a „muž“ a mají ve 3. pádě koncovky -u, -ovi a -i, -ovi. V případě spojení křestního jména a příjmení se koncovka -ovi připojuje ze stylových zpravidla jen k poslednímu členu a k prvnímu členu se připojuje koncovka kratší, u jména Petr tedy -u. Doporučujeme podobu: děkuji Petru Marešovi.
Zvažované varianty:
Petru Marešovi Petrovi Marešovi
Poslední užití: 19.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

Kde popsáno: IJP:.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.